środa, 8 kwietnia 2020


Katowice, Zmartwychwstanie Pańskie 2020r.                                            


„Godzien jest Baranek zabity wziąć
moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo” /Ap 5,12/


  Niech Zmartwychwstały Chrystus otwiera nasze serca na przyjęcie darów zmartwychwstania, niech ożywia naszą wiarę, napełnia nas pokojem 
i prowadzi przez życie w radości i pokoju.

         Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom oraz członkom Akcji Katolickiej, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję, by stały się źródłem umacniania ducha. Zmartwychwstanie Chrystusa niech napełni nas miłością, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość.

   

  ks. Krzysztof Brachmański  Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                         
Jerzy Karmański                          Prezes DIAK

     
                                                                        

niedziela, 23 lutego 2020

Spotkanie DIAK w parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

W sobotę 15 lutego  br. odbyło się spotkanie  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach . Spotkanie poprzedziła modlitwa różańcowa za żywych i zmarłych członów Akcji Katolickiej . Rozważaniom jak również Mszy Św.  przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Gańczorz. Modlitwę wiernych jak również czytanie sprawowali członkowie POAK .


Homilia ( wykład) wygłoszona przez ks. proboszcza w temacie '' Jak wychować liderów chrześcijańskich  '' może posłużyć jako kompendium   dla członków  a w szczególności prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich. W homilii ks. Stanisław mówił , że przywództwo (liderowanie )  nie może oznaczać jakiejś pozycji społecznej czy władzy a jedynie może służyć  dla całej społeczności zgromadzonej wokoło parafii  czy miejsca działania .
 Lider powinien sobie wyznaczyć cele i kierunki działania uwzględniając :.
- gotowość do podęcia zadania z uwzględnieniem  trudności, które mogą nastąpić ,
- długofalowe wizje i kierunki działania,
- posiadane umiejętności do przyciągnięcia  do siebie ludzi którzy pomogą przy realizacji przedsięwzięcia.
Lider  jest niezbędny w czasach kryzysu, musi być przekonany o celowości  swoich działań , nie może obawiać się krytyki  ale również powinien oddalać od siebie grzech pychy . Powinien wiedzieć w jaki sposób zrealizuje swój cel. Przygotowuje się do trudności które mogą następować. Jako przykład Ksiądz przytoczył ,ze mogą  to być : wyż czy niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa, skandale i wiele innych temu podobnych .  Ksiądz proboszcz zaznaczył ,że każdy z nas stara się być liderem,  bo tego oczekuje od nas Bóg.
Niezbędnym czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie lidera jest jego stała formacja, która musi być równowagą pomiędzy aspektami duchowymi i cielesnymi. Potrzeba codziennego czytania Pisma Świętego , prasy katolickiej , czytania książek ,słuchania pozytywnych audycji ale również czas na medytację i życie sakramentami , znajomość prawd wiary i przykazań  ma wpływ na osobowość lidera.  Dla przykładu Ksiądz Proboszcz przedstawił mam postać Św. Jana Pawła II który może być wzorem  lidera. Przez wytężoną pracę nad sobą  potrafił  w swoim działaniu wykorzystać  wcześniej  zdobyte  i wyuczone zdolności aktorskie ( ekspresja przemówień, mimika twarzy i wiele innych ) czy  literackie ( książki ,wiersze, homilie adhortacje  i wiele innych) .
Każde zadanie stojące przed liderem musi wiązać się  swoim poświęceniem .
Lider powinien być odpowiedzialny za słabszych, wzbudzać  zaufanie, nie wywyższać sie  i potrafić  słuchać . Potrzeba świętych kobiet i mężczyzn  to recepta na trudne  i niełatwe  czasy kryzysu wiary . Jako przykład podał nam ksiądz proboszcz świętą Katarzynę ze Sieny, świętą  Teresę z Avila , świętego księdza  Ignacego Loyolę którzy żyli również w  czasach walki z kościołem i wiarą   .
          

  Po mszy Świętej zostaliśmy zaproszeni do  salek parafialnych gdzie po pysznym poczęstunku  mieliśmy możliwość zapoznania się z działalnością POAK .Pan Prezes Grzegorz Mularczyk przedstawił w multimedialnej prezentacji  bogatą ofertę swoich działań na rzecz parafii i miasta Żory. Takim sztandarowymi są np. organizacja festynów parafialnych , Jarmarków Średniowiecznych , Święto Ognia czy jabłko od Boga i wiele innych . 
Prezes Grzegorz Mularczyk przedstawił również  zagadnienia które były poruszane na Radzie DIAK w Warszawie . Jesteśmy bardzo wdzięczni za gościnne przyjęcie, a Księdzu Proboszczowi za wygłoszony wykład formacyjny, sprawowaną w naszej intencji Mszę Świętą oraz modlitwę różańcową. Wielkie BÓG ZAPŁAĆ   BB

poniedziałek, 10 lutego 2020


Z a p r o s z e n i e
                     Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2020 r  w  salce katechetycznej parafii p.w. Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, ul. Garncarska 16.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,                
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Prezentacja działalności POAK,
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Wykład formacyjny,
Godz. 12.30   Sprawy organizacyjne:
·      Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
·      Powołanie zespołu ds. przygotowania Regulaminów do statutu,
·      Informacja Skarbnika DIAK,
·      Informacje z KIAK,
·      Sprawy różne.
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                   Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny oraz statut. Prosimy prezesów POAK o przygotowanie i dostarczenie materiałów dotyczących działalności POAK w parafiach a także możliwości przeprowadzenia spotkania Rady DIAK w parafii.

poniedziałek, 13 stycznia 2020

NOWOROCZNE SPOTKANIE DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ U ŚW. BARBARY W BOGUSZOWICACH OS. – 11.01.2020r. Noworoczne spotkanie Rady DIAK odbyło się w Parafii św. Barbary, u byłego Archidiecezjalnego Asystenta ks. Piotra Rożyka. Jak zawsze zainaugurowała je uroczysta Eucharystia, którą sprawowali: proboszcz parafii ks. Piotr Rożyk oraz Archidiecezjalny Asystent AK -  ks. Krzysztof Brachmański. Uczestnicy spotkania zaraz po wejściu do kościoła zauważyli duże zmiany w  jego wystroju po zakończonym remoncie ołtarza głównego. Uwagę wszystkich  skupiła na sobie betlejemska stajenka  wkomponowana w ołtarz główny. Ona to właśnie stała się tematem rozważań naszego Asystenta w czasie wygłoszonej przez niego homilii. Kapłan podkreślał bardzo trafne umiejscowienie groty betlejemskiej w podstawie ołtarza, na którym w czasie każdej Eucharystii następuje Boże Narodzenie – rodzi się Bóg i stajenka wtedy staje się bardzo autentycznym i rzeczywistym obrazem Narodzin Boga-Człowieka. Ks. Krzysztof nawiązał do okresu  przygotowań przedświątecznych, szału zakupów, dekoracji itp., gdzie pole do popisu ma szatan – najlepszy parodysta Boga,  który robi wszystko, by Boże Narodzenie nie dokonało się w naszym sercu. – Jakie jest więc kryterium, byśmy mogli sprawdzić, czy Bóg narodził się w naszym sercu? 
  Tu odpowiedzią  jest postawa Matki Bożej. Za sprawą Ducha Świętego Bóg wchodzi do jej łona, a ona idzie do swej krewnej  i  natychmiast nawiązuje komunikację z Elżbietą, przekazując jej wiadomość, że Bóg jest w jej sercu. Ona potrzebuje obecności drugiego człowieka,  nie kryje się, nie jest zamknięta w sobie. Tu następuje też odwołanie do fragmentu czytanej Ewangelii i przywołanie postawy Jezusa wobec człowieka trędowatego./Łk.5, 12-16/  Jezus nie tylko mówi o miłości, On nią żyje i dzieli się nią z ludźmi, których spotyka. Jeśli Bóg się w nas rodzi, to wchodzimy w jeszcze piękniejszą relację z drugim człowiekiem. Stajemy się bardziej otwarci i życzliwi dla swych najbliższych –  otwartość jest kryterium Bożego Narodzenia. Kapłan przypomniał  definicję słowa „miłość”- jako poświęcenie, praca, zaangażowanie i stwierdził, że tym żyje AK, ale wg innej definicji „miłość” to otwarcie na drugiego człowieka. Bywa też tak, że praca, poświęcenie, zaangażowanie jest po to, by nie kochać, bo rodzice czasem zrobią wszystko dla swojego dziecka, spełnią wszystkie jego zachcianki, by nie spojrzeć mu w oczy, by nie porozmawiać, a to może być ucieczka od otwartość. Bóg kocha nas i On otworzył się na nas.  Chrześcijaństwo jest otwartością. Kapłan nawiązał do wyglądu Groty Betlejemskiej, która jest ciemna, zimna, niewygodna, ale jest zawsze otwarta, bo w grocie przecież brak drzwi. Podkreślił genialną wręcz symbolikę tej groty i jej genialne umiejscowienie w tak wyjątkowym czasie Kościoła – w Roku Eucharystii. Z tej Groty już wielu skorzystało – mędrcy, pasterze, ona jest symbolem Bożego Narodzenia – jej otwartość wzywa nas, byśmy otworzyli serce dla drugiego człowieka i mieli czas dla niego. Do każdego kościoła w Polsce drzwi są otwarte. Zawsze otwartą Grotą tego boguszowickiego kościoła jest boczna Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, bo Chrystus jest otwartością. Kończąc homilię kapłan wezwał nas do szczególnej modlitwy w trwającym Roku Eucharystii, byśmy zauważyli otwarte drzwi kościoła i że tutaj w swej otwartości na ołtarzu rodzi się Bóg, który zaprasza, byśmy się tej otwartości uczyli.   Kapłan zachęcał byśmy przenieśli ten piękny zwyczaj na cały rok i przyprowadzali tu swoje dzieci i wnuki, by spojrzeć w oczy Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Zakończył homilię życzeniami: „Uczcie się otwartości w codzienności – niech w Was rodzi się Bóg, abyście byli „otwarci”.”Uroczystą oprawę mszy świętej przygotował miejscowy POAK.
 Po zakończeniu Eucharystii odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom Konkursu Literackiego oraz podziękowań dla Opiekunów. Wszyscy laureaci i opiekunowie zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek, a członkowie Rady Diak tę część spotkania rozpoczęli modlitwą, po której nastąpiło symboliczne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Po poczęstunku odmówiono wspólnie modlitwę południową „Anioł Pański”  po której rozpoczęły się obrady Zwyczajnego Zebrania Rady DIAK wg zatwierdzonego harmonogramu obrad, które poprowadził przewodniczący p. Mariusz Tracz. Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest w Protokole nr1/2020. Prezes Jerzy Karmański omówił  sprawy bieżące związane z opracowaniem Statutu AK Archidiecezji Katowickiej, organizacją rekolekcji w Brennej oraz świętowaniem 100-lecia Urodzin św. Jana Pawła II, Modlitwa oraz kapłańskie błogosławieństwo były ostatnim punktem spotkania.
Członkowie Rady DIAK składają serdeczne „Bóg zapłać” ks. Piotrowi Rożykowi   za umożliwienie nam tego spotkania opłatkowego u św. Barbary w Boguszowicach Os., gdzie w ciągu minionej kadencji  Asystenta Kościelnego AK – ks. Piotra,  bywaliśmy dość często. Dziękujemy za gościnę, za ciepłe i życzliwe przyjęcie oraz za każdy gest życzliwości, jakiego doświadczyć mogliśmy również ze strony pań z Parafialnego Oddziału AK.  Dziękujemy naszemu Asystentowi ks. Krzysztofowi oraz panu Prezesowi  Jerzemu Karmańskiemu  za wszelkie starania, by to spotkanie mogło się odbyć. Wszystkim uczestnikom naszego zgromadzenia Bóg zapłać za obecność. Wszystkim ”Szczęść Boże” w Nowym 2020 Roku!           
Maria Rączka – Zarząd DIAK