czwartek, 22 października 2020

 

przykrością informujemy, że wobec najnowszych zarządzeń rządowych musimy przenieść  spotkanie  z dnia 24 października 2020r.  Diecezjalnego  Instytutu Akcji Katolickiej   Archidiecezji Katowickiej na czas bardziej bezpieczny i spokojny.  

O nowym terminie przeprowadzenia Zebrania Rady DIAK zostaniecie Państwo ze stosownym wyprzedzeniem powiadomieni.
Pozdrawiamy  ! Króluj nam Chryste!

poniedziałek, 12 października 2020

Z a p r o s z e n i e

 

 

         

             Serdecznie zapraszamy na Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 24 października 2020r w salce katechetycznej parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach ul. Główna 1.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,

Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,                

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.40   Prezentacja działalności POAK,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Wykład formacyjny,  

Godz. 12.35   Zebranie Rady DIAK – wyborcze,

Godz. 13.00   Sprawy organizacyjne:

·      Informacja Skarbnika DIAK,

·      Informacje z KIAK,

·      Sprawy różne.

Godz. 13.20   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                  

Obecność członków Rady DIAK jest obowiązkowa.

Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić. Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny oraz statut.

 

Projekt patriotyczny pod nazwą „Zapal znicz na grobie bohatera”

 

  

1.      Akcja Katolicka w Polsce podejmuje projekt patriotyczny pod nazwą „Zapal znicz na grobie bohatera”.

2.      Celem Projektu jest organizacja odszukania i upamiętnienia miejsc pochówku bohaterów, osób zaangażowanych w działalność patriotyczną i niepodległościową, biorących udział w powstaniach i ruchach konspiracyjnych.

3.      Z uwagi na krótki termin (chcielibyśmy by pierwsze znicze zapłonęły już w listopadzie br.) rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń z Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej,
w których zostanie podjęta akcja „Zapal znicz na grobie bohatera”

4.      Pierwszy termin zgłoszeń z DIAK ogłaszamy - do 14 października 2020. Informacja powinna zawierać ilość grobów do upamiętnienia, miejscowości, w których się znajdują oraz miejsce pochówku (np. cmentarz, las itp.) oraz jeśli jest znane imię i nazwisko. W dalszej fazie oczekiwać będziemy również na zdjęcia grobów.

5.      W rozpoczynającej się fazie realizacji projektu zostanie przygotowany projekt znaku / tabliczki „Grób bohatera” z symbolami narodowymi oraz podmiotów realizujących projekt, celem umieszczenia przy istniejących nagrobkach. Wykonany zostanie także  projekt nagrobka / obelisku z krzyżem, na groby nie posiadające trwałego nagrobka.

6.      Partnerami projektu jest KGHM Polska Miedź S.A oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która przekaże znicze i kwiaty na wskazane przez Akcję Katolicką w Polsce adresy Diecezjalnych instytutów przystępujących do pierwszego etapu projektu.

7.      Z informacji pozyskanych z DIAK oraz społeczności lokalnych o mogiłach osób utworzony zostanie rejestr, który posłuży do dalszych etapów projektu.

8.       Zaplanowana jest również promocja przedsięwzięcia w mediach ogólnopolskich
i lokalnych.

9.       Przyjmuje się zaproszenie do współpracy przedstawicieli innych organizacji
i stowarzyszeń, szkół, struktur kościelnych a także władz lokalnych i krajowych.

10.   Zakłada się zachowanie dalszej ciągłości projektu i objęcie nim terenu całej Polski a także częściowo Wielkiej Brytanii oraz zachodniej Ukrainy gdzie Akcja Katolicka posiada swoje struktury.

11.   Powołano dwóch koordynatorów projektu, którzy pomogą w szczegółach prac i zbiorą otrzymane od Państwa informacje:

·       Mirosław Bujalski (Diecezja Warszawsko -Praska), tel. 695 744 805, mail: m.bujalski@op.pl

·       Aneta Wolna (Diecezja Ełcka), tel. 600 069 359 mail: anetawolna@vp.pl

12.   Brak zgłoszenia w terminie j.w. nie wyklucza DIAK z przystąpienia do dalszego udziału w projekcie.

 

poniedziałek, 28 września 2020

SPOTKANIE RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W NIEDOBCZYCACH, w dniu 26 września 2020r.

 

 Po kilku miesiącach reżimu sanitarnego, związanego z pandemią koronawirusa i zakazem organizowania zgromadzeń, członkowie Rady DIAK spotkali się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans fizyczny), uczestnicy spotkania zgromadzili się w kościele, gdzie ks. Proboszcz Stanisław Kołodziej serdecznie powitał Asystenta Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej ks. Krzysztofa Brachmańskiego, prezesa DIAK  p. Jerzego Karmańskiego oraz wszystkich przybyłych na spotkanie prezesów POAK.

 

 https://nspj-niedobczyce.pl/diecezjalne-spotkanie-akcji-katolickiej/

. Spotkanie rozpoczęło się jak zawsze mszą świętą, sprawowaną przez naszego Asystenta w intencji AK. Uroczystą oprawę mszy świętej przygotował miejscowy POAK. Homilię wygłosił Archidiecezjalny Asystent  ks. Krzysztof Brachmański. Rozpoczął nawiązaniem do słów czytanego Psalmu Responsoryjnego (Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17): „ Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką!” – dodał: „…i jesteś nam ucieczką.” To piękna modlitwa człowieka skierowana do Boga z prośbą: „Wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj”. Jeśli cokolwiek czynić będziemy bez uwzględnienia działania Boga, to nic z tego nie będzie. My członkowie Akcji Katolickiej łączymy naszą akcję jako  działanie, z Panem Bogiem.  Trzeba zapytać : – Co zrobić, by być skuteczniejszym w tej akcji w dzisiejszej sytuacji Kościoła? – Co zrobić, aby misja nasza była skuteczniejsza? Kapłan przywołuje tu słowa Ojca św. Franciszka, który w czasie pielgrzymki do Brazylii stwierdził, że Kościół może rozrastać się poprzez przyciąganie innych swoim świadectwem życia. Świadectwo życia członków Akcji Katolickiej może pomóc nam w realizacji naszej misji. Ta świadomość nakazuje  zajrzeć w siebie, a to ma nastąpić w czasie naszych spotkań formacyjnych, takich jak to dzisiejsze. Życie wewnętrzne, życie duchowe człowieka odgrywa tu zasadniczą rolę. „Dobroć Pana Boga naszego, niech będzie nad nami” – tylko uwzględnienie Bożego działania i współpraca z Łaską Bożą mogą nasze życie wewnętrzne ubogacić i pomóc w realizacji misji. Kapłan stwierdził, że obecnie w różnych grupach formacyjnych Kościoła mamy coraz większy kryzys życia wewnętrznego. Tezy, sprawdzone prawdy, przekształcane są w pytania, czy to teza, czy prawda. Zatem postawić musimy sobie pytanie, czy my członkowie AK mamy taki kryzys życia wewnętrznego, czy tracimy Bożego Ducha, wyziębiamy się, jaka jest kondycja naszego ducha. Jeśli członek AK jest wewnątrz pusty, to wokół niego jest pustka. Kapłan przywołał kolejne słowa Psalmu: „ I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj” i postawił 3 pytania retoryczne:  - Czy twoja wiara cię kosztuje? – Czy Twoje życie wewnętrzne cię kosztuje? -  Czy twoje zaangażowanie w Akcję Katolicką cię kosztuje? Wyjaśnił, że jeśli wszystko przychodzi łatwo, to się tylko „ślizgamy”, bo to co wartościowe zawsze kosztuje. Zwrócił uwagę na wartość modlitwy, która kosztuje, by świadomie pobożnie się modlić i która jest najlepszym termometrem naszego życia wewnętrznego. Modlitwą swoją możemy nawrócić i przyciągnąć więcej ludzi niż poprzez różne podejmowane akcje. Ważne jest powiedzenie sobie prawdy w tym temacie - Czy Twoja akcyjność katolicka cię kosztuje? Kapłan zakończył swą homilię powtarzając słowa Psalmu: „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami” i niech wspiera dzieło rąk naszych – dzieło Akcji Katolickiej. Po błogosławieństwie odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowana przez miejscowy POAK. Piękną i wzruszającą modlitwę adoracyjną odczytała członkini Parafialnego Oddziału. Po końcowym błogosławieństwie uczestnicy spotkania przeszli do sali parafialnej, gdzie przygotowano dla wszystkich ciepły poczęstunek. Prezes DIAK, p. Jerzy Karmański podziękował obecnemu na sali ks. Proboszczowi oraz prezesowi POAK , p. Andrzejowi Kuli za bardzo życzliwe przyjęcie członków Rady DIAK i poprosił p. Andrzeja o dokonanie prezentacji działalności swojego oddziału AK. Multimedialna prezentacja była potwierdzeniem różnorakiej działalności POAK. Do najważniejszych działań należą: coroczne organizowanie noworocznych bezalkoholowych bali charytatywnych, pielgrzymki dla niepełnosprawnych, starszych i chorych, odwiedziny parafian w Domu pomocy Społecznej, kolędowanie po domach parafian na rzecz Misji, nagranie filmu o Ance Kwiotek – typowanej przez parafian do grona osób świętych, wydanie albumu o Ance Kwiotek, upamiętnianie rocznic Powstań Śląskich poprzez składanie kwiatów pod pomnikiem, prowadzenie zbiórki na nowy sztandar parafialny z okazji 100-lecia parafii NSPJ. Pan Andrzej Kula podziękował swoim członkom POAK za ich aktywność i stałą dyspozycyjność do realizacji zadań. W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę „Anioł Pański”, po czym rozpoczęły się obrady Zwyczajnego Zebrania Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej. Przebieg obrad i podjęte uchwały zawarte są w Protokole Rady DIAK nr 2/2020. Po skończonych obradach wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca Świętego. Prezes Jerzy Karmański podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył obrady.


  Uczestnicy spotkania wyrażają wdzięczność księdzu proboszczowi Stanisławowi Kołodziejowi oraz członkom POAK za przygotowanie spotkania, gościnę i okazywaną nam serdeczność. Naszemu Asystentowi ks. Krzysztofowi dziękujemy za obecność wśród nas i za troskę o naszą formację. Dziękujemy Prezesowi, p. Jerzemu Karmańskiemu za merytoryczne przygotowanie Zebrania i czuwanie nad realizacją harmonogramu spotkania. Bóg zapłać wszystkim, którzy przybyli do Niedobczyc, by uczestniczyć w tym formacyjnym spotkaniu. Szczęść Boże!  

 

Maria Rączka – Zarząd DIAK