wtorek, 23 czerwca 2020

Uczyńmy to dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Apel Akcji Katolickiej w sprawie wyborów prezydenckich.


21 czerwiec 2020 r.


Dziś chodzi o Polskę bezpieczną, silną gospodarczo ale też o jej chrześcijańską tożsamość. Naród bez duszy to naród stracony. My katolicy świeccy, zwarci i gotowi do udziału w wyborach Prezydenta dla naszej Ojczyzny idziemy i zachęcamy innych, by wybrać właściwy program, opowiedzieć się za prawdą i niezmiennie wymagać. Od siebie ale też od tych, którym udzielamy swego mandatu. W naszej Ojczyźnie nie ma już miejsca na przeciętność i bylejakość, na manipulacje i kłamstwa.  Na przywileje nielicznych i społeczną niesprawiedliwość. Rozpoczęte przemiany niemalże sprzedanego i rozkradzionego państwa należy kontynuować.
Przez lata pracując społecznie dla pomnażania dobra wspólnego, jako osoby zaangażowane w dzieło Akcji Katolickiej, doskonale rozumiemy to czego doświadczała większość społeczeństwa. Nie ma miejsca na skrajną biedę, deprawację dzieci i szantażowanie młodzieży. Nie ma miejsca na poniżanie wielkiej rzeszy ludzi wierzących i przyzwalania na liczne występki szerzących się profanacji.
Jesteśmy dumni z rozwoju Polski. Nie możemy się zgodzić na wybór kandydatów, którzy deklarują podpisanie ustawy rozszerzającej możliwość wykonywania aborcji. Szafowanie świętością życia ludzkiego w zamian za poparcie w wyborach, zasługuje na jednoznaczne nasze wykluczenie!
Nie musimy dziś nikogo przepraszać za to, że kierujemy się w życiu zasadami wiary, prawdą i uczciwością, miłością i troską o nasze rodziny, dzieci i młodzież, że troszczymy się o dalsze losy Polski. Za to, że jesteśmy szczęśliwi bo poznaliśmy Boga. Boga, Stwórcę człowieka, mężczyzny i niewiasty, których obdarzył łaską potomstwa.
Czas na tych, którzy zagrabiali i sprzedawali Polskę a przy tym zajmowali się tylko sobą już minął. Teraz, czas na prawych, którzy wzorem za tymi co oddali dla Niepodległej życie, dziś jako kolejne pokolenie wiernych Bogu i Ojczyźnie, będą dalej iść odważną drogą męstwa a czas dalszego rozwoju Polski uczynią realnym. Nie ulegnijmy nachalnej propagandzie, wybierzmy prawdziwe życie, nie utopię. Uczyńmy to dla Najjaśniejszej!
W imieniu  Zarządu,
Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

środa, 13 maja 2020


Z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich życzymy Czcigodnemu Księdzu Archidiecezjalnemu Asystentowi Akcji Katolickiej obfitości Darów Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej dla Kościoła Powszechnego. 
W imieniu wszystkich członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej prosimy Wszechmogącego Boga w szczególności o potrzebne siły i zdrowie w pełnieniu funkcji Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego, zapewniając jednocześnie o naszej pamięci w  modlitwie. W imieniu Zarządu i Rady DIAK

Jerzy Karmański

piątek, 8 maja 2020


W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 4.05.2020 JE ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca między innymi w sprawie nie przeprowadzania procesji Bożego Ciała w dotychczasowej tradycyjnej formie ulicami miast i osiedli - ze względu na panującą epidemię - prosimy Prezesów POAK o zainspirowanie Czcigodnych Księży Proboszczów, żeby w dniu 11 czerwca 2020r. zaapelowali do wiernych, aby w tym dniu przystroili okna swoich mieszkań i domów na terenie parafii. W ten sposób każdy parafianin będzie mógł przyczynić się do uczczenia Najświętszego Sakramentu w dniu Święta Bożego Ciała.

środa, 8 kwietnia 2020


Katowice, Zmartwychwstanie Pańskie 2020r.                                            


„Godzien jest Baranek zabity wziąć
moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo” /Ap 5,12/


  Niech Zmartwychwstały Chrystus otwiera nasze serca na przyjęcie darów zmartwychwstania, niech ożywia naszą wiarę, napełnia nas pokojem 
i prowadzi przez życie w radości i pokoju.

         Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom oraz członkom Akcji Katolickiej, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję, by stały się źródłem umacniania ducha. Zmartwychwstanie Chrystusa niech napełni nas miłością, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość.

   

  ks. Krzysztof Brachmański  Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                         
Jerzy Karmański                          Prezes DIAK