poniedziałek, 14 października 2019

XV PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO ŁAZISK GÓRNYCH – 12 październik 2019 r.


Październik – miesiąc Różańca świętego, więc członkowie Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej obrali za cel swojego pielgrzymowania kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Pielgrzymowaliśmy pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha z Maryją”. Pielgrzymów radośnie powitał nowy proboszcz parafii ks. dr Grzegorz Śmieciński i życzył przeżycia pięknych chwil u Matki Bożej Różańcowej, by pobyt tutaj na nowo wywołał zachwyt modlitwą różańcową i przybliżył nas do Boga. Nasz Asystent archidiecezjalny AK, ks. Krzysztof Brachmański, witając zgromadzonych życzył owocnego przeżycia chwil, które przed nami. Prezes miejscowego Parafialnego Oddziału AK, pan Bernard Bańczyk witając pielgrzymów jednocześnie podziękował swojemu ks. Proboszczowi, że tak chętnie zgodził się przyjąć  Akcję Katolicką w tutejszej parafii, a następnie krótko przedstawił historię Parafii M.B. Różańcowej w Łaziskach Górnych.
Centralnym punktem uroczystości pielgrzymkowych była Msza święta koncelebrowana, którą sprawowali: archidiecezjalny Asystent AK oraz miejscowy ks. Proboszcz. Uroczystą oprawę Mszy św. przygotowali członkowie POAK. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Brachmański. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /Łk.11,  27– 28/ kapłan skupił uwagę słuchaczy na postawie ewangelicznej kobiety, wołającej z tłumu do Jezusa. Ileż pięknych postaw zawartych zostało w stwierdzeniu, że jest to kobieta odważna. To było jej publiczne wyznanie wiary i jednocześnie całkowite zaufanie Bogu, bo ona żyła Jego prawdą i zachowywała Jego Słowa w swoim sercu. Jej postawa może być wzorem dla członków AK. Następnie kapłan opowiedział historię związaną z papieżem Janem XXIII, organizatorem Soboru Watykańskiego II, który odmłodził Kościół i  wprowadził do niego nowy powiew Ducha Świętego – Kościół otworzył się na nowe współczesne doświadczenia. Jan XXIII martwił się potem, co to teraz będzie. W swoim dzienniczku zapisał : „Jasiu, Jasiu, nie bądź taki ważny!”. Kapłan wyjaśnił, jakie jest znaczenie i jaka jest moc tych słów i stwierdził, że one odnoszą się także do naszych parafialnych wspólnot oraz do każdego z nas. Mamy przy takiej okazji jak ta pielgrzymka, złapać dystans do samych siebie, aby być skutecznym i głośniejszym głosem mówienia o Panu Bogu we współczesnym świecie. O taki odważny głos, jak ten kobiety z tłumu, przecież chodzi. Tę naszą pielgrzymkę Bóg obdarza pięknym darem Słowa. Dziś chcemy znaleźć równowagę pomiędzy widzialnym zaangażowaniem, tworzeniem historii Kościoła, a bycie ważnym, pomiędzy pokorą, a pychą, głośnym wołaniem, a działaniem w ciszy; tu i teraz wyhamujmy i pomyślmy, czy idziemy w stronę pokory, czy pychy; czy tylko z działaniem własnym, czy zgodnym z działaniami Boga.  Zwracając się do pielgrzymów podkreślił, że ta pielgrzymka i konferencja  jest darem od Boga, by zapytać siebie, czy moje życie, modlitwa, działanie i duchowość zmierzają w dobrym kierunku, czy to jest skonsultowane z Panem Bogiem. Możemy czasem dać z siebie wszystko, a na koniec może się okazać, że to nie ten kierunek. Postarajmy się o odrobinę ciszy dla przemyślenia tego w kontekście Matki Bożej Różańcowej i słów Jana XXIII. Kaznodzieja przywołał także słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „Doświadczenie Kościoła obecnych czasów pokazuje, że istnieje niby Chrześcijaństwo, które nie wytrzymuje próby czasu i dochodzi do laicyzacji. Tylko autentyczne Chrześcijaństwo oparte na Ewangelii przetrwa.”  Kapłan wyraził życzenie, oby nam się lepiej udawało czynić wspólnotę naszego Kościoła w Archidiecezji. W tym niech nas umacnia Duch Święty. Homilię zakończył modlitwą  z  wezwaniami do Ducha Świętego. Po zakończeniu Eucharystii, pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek do sali parafialnej.
Po przerwie powrócono do kościoła i o godz. 12.00 odmówiono wspólnie Modlitwę „Anioł Pański”, po której proboszcz parafii, ks. dr Grzegorz Śmieciński wygłosił wykład formacyjny „Codzienność przeżywać z Maryją”. Kapłan oznajmił na wstępie, że potężna jest modlitwa za przyczyną Matki Bożej. Aby słuchacze zrozumieli, na czym polega Jej orędownictwo, przytoczył opowiastkę o Jezusie spacerującym po niebie, który zauważa osoby, które być tu nie powinny. Pyta strażnika, św. Piotra, jak one się tutaj znalazły. Ten Mu odpowiada, że kiedy tylko odwróci wzrok od bramy nieba, to Twoja Matka Maryja wpuszcza je tutaj. Kapłan zalecał byśmy wpatrywali się w Maryję Królową Różańca świętego i odmawiali Różaniec, bo to jest modlitwa o niezwykłej sile i skuteczności. Przytoczył fragment słów z Ewangelii św. Łukasza / Łk.2, 15 – 19 / i powiedział, że serce jest symbolem miłości do Boga i człowieka. Serce Maryi, to serce Niepokalane, mądre. W parafiach maryjnych każdy Jej czciciel czuje się jak u mamy. Chociaż ukazywana jest Ona w różnych obrazach, to jest zawsze ta sama. W Łaziskach Górnych wyciąga do nas rękę z różańcem, zachęcając do tej skutecznej modlitwy. Pielgrzymka Akcji Katolickiej to okazja, by postawić sobie pytanie, jaka jest nasza wiara, pamiętając, że sprawdzianem wiary są nasze czyny. Wiarą żyje się na co dzień, a nie tylko w słowach. Kapłan stwierdził, że Polacy potrafią się pięknie modlić, ale czy potrafią brać wzór z Maryi? Starajmy się zabrać Maryję do swojej codzienności. Pomysłem i symbolem postawy dla Akcji Katolickiej jest Święty Jacek, który na obrazach przedstawiany jest z atrybutami: figurką Matki Bożej i Monstrancją. Naszym zadaniem jest pogłębianie pobożności eucharystycznej, a Maryja wyznacza nam kierunek tej pobożności. Maryja jest naszą Matką. „Oto Matka Twoja” /J19, 26b-27a/ - sam Jezus nam Ją daje za matkę i nasza modlitwa winna być z Maryją i przez Maryję. Kapłan wyjaśnił, że pobożność maryjna polega na tym, byśmy pozwolili Matce Bożej, by wzięła nas na ręce i poniosła do nieba. Trzeba zawierzyć Maryi i nieustannie rozpalać w sobie żar miłości do Boga i człowieka. Fatima i jej przesłanie - Maryja upomina się dziś o różaniec, pokutę i nawrócenie. O zbawczej sile różańca kapłan przekonywał przywołując postać świętego męczennika O. Maksymiliana Kolbego, który ofiarował swój różaniec 16-letniemu załamanemu psychicznie więźniowi obozu koncentracyjnego Wilhelmowi Żelaznemu. On dzięki modlitwie na tym różańcu przeżył i wyszedł na wolność. Maryja podaje nam różaniec, ale sama jest wzorem modlitwy. Kiedy w Kanie Galilejskiej mówi do Jezusa, czego gospodarze nie mają, to to jest też jej modlitwa. Ona nie stawia granic Bożemu Miłosierdziu. Na modlitwie mówmy Bogu o tym, czego nam brakuje, bez zbędnych słów, np. Panie Jezu, zdrowia nie mam … pieniędzy brakuje... Przez Maryję do Jezusa, bo to On -  Dobry Pasterz prowadzi swoje „owce” do Zbawienia. Kapłan zakończył wykład stwierdzeniem, że dziś cała AK klęka i woła do Matki Bożej Różańcowej: - Spójrz na nas i wstawiaj się za nami!                                
Słowa podziękowania za wykład do ks. dr G. Śmiecińskiego skierował Asystent AK oraz prezes Diecezjalnego Instytutu AK pan Jerzy Karmański. Prezes poinformował o bieżących działaniach podejmowanych przez DIAK, po czym miało miejsce  wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji  Katowickiej” dwudziestu wyróżniającym się w działaniach POAK-ów członkom naszego Stowarzyszenia. Rozdano plakaty i regulaminy Konkursów organizowanych przez DIAK. Nasze pielgrzymowanie zakończyło się Nabożeństwem Różańcowym – rozważania przygotował POAK z Palowic. Po błogosławieństwie końcowym pielgrzymi udali się w drogę powrotną.
Pielgrzymka była dla nas prawdziwym przeżyciem duchowym, o które zatroszczyli się czuwający nad naszą formacją kapłani. Dziękujemy więc księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Śmiecińskiemu za okazaną nam życzliwość, gościnność i wygłoszoną naukę formacyjną. Dziękujemy naszemu Asystentowi - ks. Krzysztofowi Brachmańskiemu za wygłoszone Słowo Boże, wspólną modlitwę i towarzyszenie naszemu pielgrzymowaniu do Królowej Różańca Świętego. Dziękujemy członkom POAK za każdy gest życzliwości skierowany do nas. Szczególne podziękowania należą się prezesowi DIAK panu Jerzemu Karmańskiemu, czuwającemu nad całością organizacji  pielgrzymki, której uroków dodała piękna słoneczna pogoda ukazująca niezwykłe piękno architektoniczne białej świątyni parafialnej w Łaziskach Górnych na tle kolorów jesieni. Przeżycia duchowe łączyliśmy tutaj z przeżyciami estetycznymi. Bóg zapłać wszystkim pielgrzymom za przybycie i udział w naszym modlitewnym zgromadzeniu. Szczęść Boże!      

Maria Rączka – Zarząd DIAK

poniedziałek, 23 września 2019

PROGRAM

XV Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej  pod hasłem: 
„W mocy Bożego Ducha z Maryją” 
do kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych 
w dniu 12.10.2019 r.10.00.   Powitanie pielgrzymów.
10.05.   Słowo ks. Krzysztofa Brachmańskiego – Archidiecezjalnego Asystenta  
             Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
            10.15.   Msza św. koncelebrowana z homilią.
            11.15.  Poczęstunek.                                                                                                                            
12.00.   Anioł Pański
 12.10.   Wykład formacyjny: Codzienność przeżywać z Maryją” – ks. dr Grzegorz 
               Śmieciński, Proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św.               
              w Łaziskach Górnych. 
12.40.    Informacje z życia Akcji Katolickiej.
·        Wystąpienie prezesa AKAK.
·        Wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.
·        Sprawy różne.
·        Rozdanie plakatów i regulaminów konkursowych.            

  13.10.    Nabożeństwo Różańcowe. Zakończenie pielgrzymki.                        

piątek, 20 września 2019

XII ARCHIDIECEZJALNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ


REGULAMIN
  
1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                                   
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Terminy rozgrywek
Eliminacje w parafiach do dnia 12.10.2019 r.
Finały (etap archidiecezjalny) zostaną przeprowadzone w dniu 19.10.2019r.
4
Miejsce zawodów finałowych
Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.

5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 15 października 2019r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45 do godz. 10.00                           
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.ak-katowice.blogspot.com
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców                           w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu rozgrywek tj. 19 października 2019r. (sobota) w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju!

czwartek, 19 września 2019

SPOTKANIE FORMACYJNE RADY DIAK ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W RYBNIKU-ORZEPOWICACH, w dniu14 września 2019 r.
W dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego członkowie Rady DIAK,  przybyli do Parafii p.w. św. Floriana  w Rybniku-Orzepowicach  na swoje pierwsze po wakacjach spotkanie formacyjne. W parafii tej posługę proboszcza sprawuje nasz archidiecezjalny Asystent ks. Krzysztof Brachmański. Spotkanie rozpoczęto Eucharystią, sprawowaną przez księdza Krzysztofa w intencji wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej naszej Archidiecezji, z prośbą o dary Ducha Świętego tak konieczne w działalności naszego Stowarzyszenia. W wygłoszonej homilii kapłan nawiązał do pierwszego czytania z Księgi Liczb /Lb 21,4b-9/  oraz do fragmentu czytanej Ewangelii /J 3, 13–17/. Tak jak wąż z brązu, sporządzony przez Mojżesza na polecenie Boga i umieszczony na palu (wywyższony)  stał się znakiem ocalenia dla jego ludu, tak dla nas katolików takim i  jedynym znakiem ocalenia jest Krzyż Chrystusa. Konieczne jest więc wywyższenie Krzyża – wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne, bo: „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.” /Mk 9, 23/;  „Nic niemożliwego nie będzie dla was” /Mt 17,20/; „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.”/Mt 19, 26/. Przywołując te ewangeliczne cytaty Asystent chciał uświadomić członkom AK, że ich  „chcenie” i sukcesy zależą przede wszystkim od Boga, od naszych intymnych relacji z Nim. Mamy się zawsze wpatrywać w Krzyż, symbol naszej wiary, bo na Nim jest Bóg zbawiający świat, który mówi do nas: - We mnie i przeze mnie dokonacie naprawdę pięknych i wielkich rzeczy. -  Nie traćcie cierpliwości! - Stańcie przy mnie, a obdarzę was swoją łaską i mocą! - We mnie zwyciężycie! – Powróćcie do mnie! – te słowa pobudzające  do refleksji zadedykował członkom AK.  Kapłan wspomniał wypowiedź Papieża Pawła VI, który powiedział, że Bóg wykonał tysiące kroków w naszą stronę, ale ten jeden do Niego musimy wykonać sami! Jeżeli chcemy zrobić coś dla Boga, to to wymaga  od nas ofiary. Jezus dokonał zbawienia człowieka poprzez cierpienie i ofiarę krzyża – poprzez „święte nic nierobienie” – tu kapłan wyjaśnił słuchaczom, że skatowany Jezus wisząc na krzyżu nawet ręką nie potrafił poruszyć. Jego Krzyż stał się symbolem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, a dla nas znakiem nadziei, bo wolą Boga nie jest nasze potępienie lecz zbawienie. Na zakończenie kapłan przybliżył słuchaczom postać australijskiego kaznodziei i mówcy motywacyjnego pochodzenia serbskiego, człowieka bez nóg i rąk, ale z niezwykłą wiarą w Boga i Jego moc sprawczą. Na całym świecie prowadzi on wykłady ewangeliczne o niepełnosprawności i motywacji wypływającej z głębokiej wiary w Boga. Sam jest szczęśliwym mężem i ojcem rodziny z czwórką swoich dzieci. Mimo swego kalectwa będącego skutkiem rzadkiej choroby zwanej zespołem tetra-amelia czyli całkowity wrodzony brak kończyn, nauczył się samodzielnie wykonywać wszystkie niezbędne codzienne czynności, a nawet surfować na desce czy grać na perkusji. Jego dewizą jest: „Bóg, albo nic”. Bóg wykorzystał go w niezwykły sposób, by zachęcić ludzi do całkowitego zawierzenia Mu, bez względu na wszystko. 
    Kapłan przypomniał o trwającej na lotnisku w Kruszynie  pod Włocławkiem akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”, która ma być w obecnym kryzysie wiary w Kościele zaproszeniem do osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga. Zachęcał, byśmy dziś wszyscy stanęli pod Krzyżem – czy to tym kościelnym, osiedlowym czy też domowym i jednocząc się w modlitwie z uczestnikami  tej akcji, odnowili swoją wiarę u jej źródeł – pod Krzyżem, tam gdzie wszystko się zaczęło.  Niech w dzisiejsze święto Krzyż będzie przez każdego z nas uwielbiony, adorowany i wywyższony. Bogu niech będą dzięki.
Po zakończeniu Mszy świętej odmówiono dziesiątkę z części bolesnej Różańca świętego, po czym zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek do salki parafialnej.
Po przerwie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu mgr Małgorzaty Mokrosz, dyrektor szkoły w Wodzisławiu Śl. i katechety młodzieży -  „Brak planowania – to planowanie porażki”. W swoim wystąpieniu przypomniała główne kierunki działania Akcji Katolickiej w 2019 roku i w oparciu o nie wskazała, w jaki sposób stawiać sobie cele, jak planować ich realizację i jak wyciągać wnioski z „przebytej drogi” w kierunku osiągnięcia celów. Prelegentka zapoznała uczestników z metodą SMART, która wskazuje w jaki sposób określać stawiane sobie cele. Smart to angielskie słowo oznaczające – bystry, sprytny i dokładnie takie mają być cele. Każda litera jest skrótem od określonej cechy i tak: S – szczegółowy, M – mierzalny, A – atrakcyjny, R – realistyczny, T – terminowy. Opierając się na tym schemacie wyjaśniła jak formułować cele w działaniach grup parafialnych, co jest ważne i jak radzić sobie z problemami. Aby ocenić przydatność i skuteczność podejmowanych działań należy dokonać ewaluacji. Jest ona częścią procesu podejmowania decyzji. Celowość działań ma duże znaczenie w odniesieniu do pracy grup parafialnych AK. Prelegentka zakończyła swój wykład stwierdzeniem, że bez modlitwy wszystkie nasze działania spełzną na niczym. Prezes DIAK p. Jerzy Karmański podziękował pani Małgorzacie Mokrosz za praktyczne wskazówki, które pomogą oddziałom AK w planowaniu i realizacji podejmowanych działań. 
Poprosił drugą zaproszona prelegentkę – Poseł na Sejm -  panią Marię Nowak, by zechciała podzielić się ze słuchaczami informacjami o pracy Sejmu. Posłanka krótko przedstawiła układ sił politycznych w Sejmie stwierdzając, ze zawsze była w Sejmie taka grupa posłów, która walczyła z Kościołem, a krzyż  w Sejmie wielu z nich przeszkadzał i nadal przeszkadza. Zaapelowała o udział wszystkich członków AK w zbliżających się Wyborach do Sejmu, bo jeżeli my się nie zaangażujemy, zrobią to inni. Cel stawiany jest ciągle taki sam – głosować na obecnie rządzącą partię, która opiera się na 3 filarach: Kościół, Rodzina, Tradycja i wyznacza wartości ewangeliczne. Pani poseł zachęcała, by korzystać z dotacji i tworzyć przy parafiach nowe stowarzyszenia katolickie, bo są na to środki w ministerstwie, a wnioski trzeba oddać do połowy grudnia 2019r. Zaoferowała swą pomoc w wypisywaniu wniosków.                                W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę Anioł Pański, po której prezes DIAK przekazał bieżące informacje dotyczące organizowanych pod patronatem DIAK konkursów: Turniej Szachowy – 19 października 2019r. w Imielinie, Konkurs Literacki – termin do uzgodnienia i Konkurs Plastyczny – termin do uzgodnienia. Rozdano plakaty o Turnieju Szachowym. Prezes poinformował, że Pielgrzymka biegowa do Dukli na razie nie odbędzie się. Będą kontynuowane wykłady w ramach UTW przy AK. Zatwierdzono nowy Statut AK w Polsce i opracowano ramowy Statut Archidiecezjalny AK – będą do nabycia wraz z Materiałami formacyjnymi na 2020r. Po krótkiej przerwie nastąpiła ostatnia część naszego spotkania – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo do Ducha Świętego. Końcowe błogosławieństwo zakończyło spotkanie. Członkowie Rady DIAK  dziękują Asystentowi x. Krzysztofowi Brachmańskiemu, za bardzo życzliwe przyjęcie, miłą atmosferę  i wszelką troskę o merytoryczne przygotowanie spotkania formacyjnego. Dziękujemy również służbie liturgicznej orzepowickiej parafii oraz młodzieży z KSM za uświetnienie sprawowanej  Eucharystii i pomoc w organizacji naszego pobytu. Za wszelkie dobro – Bóg zapłać!    

Maria Rączka – Zarząd DIAK

środa, 24 kwietnia 2019

Włączmy się w akcję KSM Archidiecezji KatowickiejKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży, mając na uwadze dobro "najmniejszych spośród nas", już po raz piąty organizuje akcję "Pieluszka dla maluszka". W związku z tym gorąco zapraszamy, a równocześnie prosimy o włączenie się w naszą inicjatywę. 

Forma zbiórki zostaje taka sama, jak w latach poprzednich: zbieramy pieluszki typu "pampers" (szczególnie w większych rozmiarach!) oraz chusteczki nawilżane, które zostaną rozdzielone pomiędzy domy dziecka, szpitale, hospicja, domy samotnej matki, przedszkola czy żłobki. Akcja będzie trwała przez cały maj. 

Nową formą pomocy może być dowolna wpłata na konto KSM AK: 41 1440 1172 0000 0000 0233 6178 (W tytule: "Na cele statutowe - Pieluszka dla maluszka").

Aby zgłosić swoją parafię/miejsce pracy/dowolną placówkę jako miejsce zbiórki, prosimy o kontakt z koordynatorem akcji - Mateuszem Lysko (nr tel.: 514 862 110, e-mail: ksm.katowice@gmail.com). 

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc!

W imieniu Zarządu Diecezjalnego KSM AK
Alicja Podleśny
Sekretarz

niedziela, 21 kwietnia 2019

K O M U N I K A T  UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej zaprasza na wykład pt.                                                                       
                                          „Wartości chrześcijańskie a wartości europejskie”.
Wykład wygłosi dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia (sobota) o godz. 11.00 w Domu Parafialnym parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32.
Serdecznie zapraszamy w szczególności słuchaczy UTW oraz członków Akcji Katolickiej!


                                      Jerzy Karmański – prezes DIAK 

czwartek, 18 kwietnia 2019


„Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,
że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu” /1 Kor 15,37-38/                            
    Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca pokojem, radością i mocą Ducha Świętego.

             Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom  oraz członkom  i sympatykom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję i stały się źródłem umocnienia ducha.


  ks.   Krzysztof Brachmański       - Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                        
         Jerzy Karmański                  -  Prezes DIAK


środa, 17 kwietnia 2019

Spotkanie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Bieruniu Starym, w dniu 13 kwietnia 2019 r.

W przededniu Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia w Kościele Katolickim, członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przybyli na spotkanie formacyjne do Bierunia Starego - Parafii p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła. Spotkanie rozpoczęto od Eucharystii sprawowanej              w zabytkowym XVII–wiecznym Sanktuarium św. Walentego, powszechnie zwanym przez miejscowych parafian „Walencinkiem”. Była to jednocześnie, odprawiana w każdą sobotę o godzinie 10.00,  msza święta dla czcicieli św. Walentego, uznawanego za patrona zakochanych, opętanych, cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe. 


Mszę świętą koncelebrowaną sprawował miejscowy wikariusz oraz Archidiecezjalny Asystent  Akcji Katolickiej, ks. Krzysztof Brachmański, a uroczystą oprawę mszy św. przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.  Homilię wygłosił miejscowy kapłan. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /J11, 45-50/,  zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by chcieli być zawsze, a szczególnie teraz w okresie wielkopostnym, świadkami Jezusa w swoich środowiskach. By inni patrząc na nasze życie pełne szacunku i miłosierdzia dla bliźnich, uwierzyli, że Bóg jest i  podążali za nami. Przykładem swego życia mamy innych przyprowadzać do Chrystusa, bo taka jest nasza misja. 
 

czwartek, 28 marca 2019

K O M U N I K A T dla słuchaczy UTW przy DIAK Katowice


Uprzejmie informujemy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, że następny wykład odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali Domu Parafialnego parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, przy u. Mikołowskiej 32.
Temat wykładu: Mniejszości narodowe w Polsce. Wykład wygłoszą pracownicy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach.
Przed wykładem można będzie dokonać zapisów na III semestr.

Prezes DIAK 

środa, 27 marca 2019

K O M U N I K A T


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zaprasza na „Debatę 20 lat Polski w NATO” – Czy istnieje bezpieczeństwo bez Sojuszu.
Debata odbędzie się w siedzibie RODM w Katowicach, przy ul. Damrota 6, sala 104, w środę 27 marca o godz.17.00.
Wymagana jest rejestracja. Szczegóły na stronie internetowej www.rodm-katowice.pl
Zaproszenie skierowane jest w szczególności do słuchaczy UTW przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

Jerzy Karmański

środa, 13 marca 2019

RELACJA Z REKOLEKCJI
Tegoroczne rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej prowadził ks. prałat Stanisław Noga (były nasz asystent kościelny).
Tematem rekolekcji było hasło roku kościelnego „W mocy Bożego Ducha”, które miało nam przybliżyć i na nowo odkryć osobę Ducha Świętego oraz wzbudzić refleksję nad Jego działaniem. Pięć konferencji pozwoliło nam wnikliwie spojrzeć na nasze relacje z Bogiem poprzez działanie Ducha Świętego
            Bez działania Ducha Świętego Bóg jest dla nas bardzo odległy, a Ewangelia martwą literą. Konieczność codziennego czytania Pisma Świętego i jego kontemplacja są niezbędne dla łączności z Bogiem.  W obecnych czasach za mało czytamy, społeczeństwo biednieje intelektualnie.  Wiele przykładów oraz danych statystycznych, które przytoczył ksiądz rekolekcjonista, jest na to dowodem.
Ks. Stanisław Noga przytoczył między innymi takie rozważanie:

"Mamy większe domy, lecz mniejsze rodziny.
Więcej możliwości, lecz mniej czasu.
Mamy więcej tytułów, lecz mniej rozsądku.
Więcej wiedzy, lecz mniej zdrowej oceny sytuacji.
Mamy więcej specjalistów, lecz i więcej problemów.
Więcej leków, lecz mniej zdrowia.

     Dzięki Duchowi Świętemu słowo Boga staje się żywe w naszej codzienności i dzięki Niemu możemy je wypełnić. To dzięki Duchowi Świętemu możemy modlić się i budować więź z Bogiem Ojcem przez Jezusa. Modlitwa jest sednem wiary (każda wiara ma swoją modlitwę) i aktem miłości. Każdy z nas jest miejscem, gdzie Duch nieustannie się modli, czyli jesteśmy w stanie nieustannej modlitwy. Niestety, żyjemy często tak szybko i powierzchownie, że nie potrafimy wsłuchać się w modlitwę Ducha Świętego w nas. Możemy mieć różne spojrzenie na wiele spraw, które dzieją się wokoło nas, jednak Duch Święty pozwoli nam rozeznać właściwy kierunek . Przykład, który przytoczył ksiądz rekolekcjonista to perykopa z Ewangelii  Św. Łukasza:

41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście15, udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. 46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy16 do mego Ojca?» 50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Inne spojrzenia na opisane wydarzenie będzie miał rodzic wychowujący dzieci, a inne kapłan. Właściwe rozpoznanie może być tylko poprzez działanie Ducha Świętego i właściwą interpretację wydarzenia .

czwartek, 28 lutego 2019

PROGRAM REKOLEKCJI Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej


Brenna, 8 - 10 marca 2019r.
Ks. prałat Stanisław Noga - temat nauk rekolekcyjnych: "W mocy Bożego Ducha".

Piątek, dnia 8.03.2019r.

17.30 Przyjazd do Brennej.
18.00 Kolacja.
19.30 Początek rekolekcji w kaplicy:
  • Przybądź Duchu Stworzycielu...
  • Konferencja 1.
20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
  • Modlitwa różańcowa.
  • Okazja do spowiedzi.
21.00 Błogosławieństwo sakramentalne.
  • Apel Jasnogórski.
Sobota, dnia 9.03.2019r.

  8.00 Jutrznia.
  8.30 Śniadanie.
  9.30 Konferencja 2.
11.00 Msza św. z homilią.
12.00 Obiad.
13.00 Posiedzenie Zarządu DIAK.
14.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Konferencja 3.
18.00 Kolacja.
19.00 Konferencja 4.
20.00 Spotkanie przy kominku.
21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo sakramentalne.

Niedziela, dnia 10.03.2019r.

  8.30 Jutrznia (aula).
  9.00 Śniadanie.
10.00 Konferencja 5.
11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji.
12.00 Obiad.


 koszt rekolekcji w Brennej to 150 zł.

niedziela, 17 lutego 2019

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT
              Zawiadamiamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, że w dniu 23 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w salce katechetycznej parafii  p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach przy  ul. Mikołowskiej 32, odbędzie się wykład pani Marii Nowak – Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny – pt.: „Wartości chrześcijańskie w polskim parlamencie. Zakon Bożogrobców”. Pani Maria Nowak była posłanką na Sejm IV, V, VI, i VII kadencji.
Po wykładzie nastąpi rozdanie certyfikatów dla słuchaczy UTW, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach praktycznych objętych projektem „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.
Jerzy Karmański  - prezes DIAK

poniedziałek, 28 stycznia 2019


Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że zasnął w Panu pan Romuald Tomala, wieloletni prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii p.w. św. Barbary w Chorzowie. Pan Romuald Tomala przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej oraz wieloletnim członkiem Rady DIAK.

Pogrzeb śp. Romualda Tomali odbędzie się w dniu 31.01.2019r w parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie o godz. 11.00.
Niech miłosierny Ojciec otworzy przed śp. Romualdem bramy Raju.

środa, 16 stycznia 2019

AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ MA NOWEGO ASYSTENTA


„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!” (V Księga Mojżeszowa 31;8)Z nominacji JE Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca, ksiądz Krzysztof Brachmański będzie nowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Posługę swą rozpocznie oficjalnie od dnia 1 lutego 2019 roku, zastępując pełniącego tę funkcję przez ponad 5 lat dotychczasowego Asystenta ks. Piotra Rożyka – proboszcza Parafii p.w. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu. Księdzu Piotrowi składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za czuwanie nad archidiecezjalną AK, prowadzoną formację oraz wszelkie świadczone nam dobro.    
Ksiądz Krzysztof Brachmański od 14 sierpnia 2016 roku jest  proboszczem Parafii p.w. Św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach. Wcześniej był Archidiecezjalnym Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i przez kilka lat rekolekcjonistą  w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Urodził się na Ziemi Rybnickiej – związany jest z Radlinem i Rybnikiem. Pochodzi z rodziny o głębokich śląskich tradycjach religijnych i górniczych. Świecenia kapłańskie otrzymał w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla  z rąk Arcybiskupa Damiana Zimonia 13 maja 1995 r. Posługę kapłańską pełnił w parafiach: Tychy – p.w. Ducha Świętego; Siemianowice – p.w. św. Antoniego; Ruda Śląska – p.w. św. Pawła; Tychy-Czułów – p.w. Krzyża Świętego; Mysłowice – p.w. Krzyża Świętego; Kokoszyce – Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej. Brał udział w przygotowaniach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako  członek Zespołu Presynodalnego.
Będąc ponad 2 lata proboszczem parafii św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach, dał się poznać jako dobry gospodarz zatroskany o swój kościół i swoich parafian. Kontynuując dzieło swojego zmarłego poprzednika, dzięki życzliwości parafian, przeprowadza generalne remonty i renowacje kościoła. Jego zgodna współpraca z parafianami owocuje kolejnymi udoskonaleniami wnętrza kościoła, a okazywany parafianom szacunek sprawia, że proboszcz jest dla nich Autorytetem. Kapłan stawia na młodzież, która garnie się do niego, bo głównie w niej widzi przyszłość swojej parafii, przyszłość Kościoła. Jest człowiekiem modlitwy, oddanym i radosnym kapłanem, który swoją fascynacją Boga potrafi zarażać innych.                                                                                   Będąc Asystentem KSM-u prowadził formację ludzi młodych, którzy miejmy nadzieję, zasilą w przyszłości szeregi członków AK w Polsce. Teraz z woli Arcybiskupa przychodzi mu w udziale czuwać nad formacją członków AK, w większości ludzi starszych, bo nawet z 20-letnim stażem przynależności do Stowarzyszenia i zgłębiać wraz z nimi naukę społeczną Kościoła. Mamy nadzieję, że  współpraca nowego Asystenta z Zarządem DIAK oraz Parafialnymi Oddziałami AK będzie zgodna i owocna. Księdzu Krzysztofowi na czas nowej posługi życzymy Światła i Mocy Ducha Świętego, wszak to w Jego Roku Liturgicznym rozpoczyna odpowiedzialne duszpasterstwo członków Akcji Katolickiej. Otoczmy więc modlitwą naszego Asystenta i działajmy według słów  św. Jana Pawła II: Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.
                                                                        Szczęść Boże!
   Maria Rączka – Zarząd DIAK

NOWOROCZNE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W BOGUSZOWICKIM „BETLEJEM” – 12.01.2019 R.Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał , aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.”  / J3, 16-18 /

 Trwając w radości Bożego Narodzenia i przeżywając wielką tajemnicę Wcielenia Boga, dzięki któremu Zbawienie stało się naszym udziałem, Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej tradycyjnie  przybyła na noworoczne spotkanie do boguszowickiego „Betlejem”- Parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, by wspólnie adorować Boże Dziecię, kolędować Mu i we wspólnocie AK wyznaczyć kierunki działania na 2019 rok. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, którą celebrował nasz Archidiecezjalny Asystent ks. Piotr Rożyk. Sprawowana ona była w intencji wszystkich żyjących                     i zmarłych członków AK naszej archidiecezji. Uczestniczyli w niej także zaproszeni laureaci XVIII Konkursu Literackiego organizowanego pod patronatem Akcji Katolickiej wraz z opiekunami oraz parafianie z Boguszowic. Członkowie miejscowego POAK przygotowali jej uroczystą oprawę.

Homilię do zgromadzonych wygłosił Asystent DIAK ks. Piotr Rożyk.                         W nawiązaniu do czytanego fragmentu Ewangelii / J3, 22-30 /, kapłan wyjaśnił na czym polegała misja św. Jana i jego radosne dawanie świadectwa o Jezusie, że jest tylko Jego przyjacielem i to dla Niego sam usuwa się w cień, by Jezus mógł wzrastać w każdym człowieku. Tę mądrość św. Jana winniśmy naśladować. Kapłan nawiązał także do jutrzejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego i zwracając się do członków Akcji Katolickiej stwierdził, że każdy z nas przyjmując Chrzest Święty, już w momencie jego przyjęcia wstąpił do akcji katolickiej jako działania, bo stał się członkiem Kościoła Katolickiego i podjął misję dawania świadectwa wyznawcy Chrystusa. My tę misję kontynuujemy w sposób bardziej świadomy, przy współpracy z Hierarchią Kościoła jako członkowie Akcji Katolickiej – Stowarzyszenia osób świeckich. Kapłan poinformował, że jego misja Asystenta Kościelnego DIAK decyzją Arcybiskupa Katowickiego teraz się już kończy, lecz nie kończy się misja członków Akcji Katolickiej, bo trzeba ją  kontynuować szczególnie w roku liturgicznym, któremu patronuje Duch Święty. Kapłan zwrócił się z prośbą, by zaufać Duchowi Świętemu i Jego mocą nadal pogłębiać swoją formację duchową i podejmować wszelkie działania. 
Po zakończeniu Mszy św. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Literackiego oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom, a także podziękowań dla nauczycieli i opiekunów.

 Wtedy też mieliśmy okazję poznać naszego nowego Asystenta ks. Krzysztofa Brachmańskiego, który dojechał na nasze spotkanie. Wszyscy obecni zostali zaproszeni do dolnego kościoła na ciepły poczęstunek.  Modlitwą południową oraz powitaniem nowego Asystenta, a pożegnaniem dotychczas  pełniącego tę funkcję ks. Piotra rozpoczęła się ta część spotkania. Symboliczny bukiet róż dla ks. Piotra jest wyrazem naszej wdzięczności za 5-letni trud czuwania nad formacją członków AK, dzielenia się z nami swoją wiedzą teologiczną, wspierania nas w podejmowanych działaniach, wspólne pielgrzymowanie i modlitewne czuwania, za gościnność, uśmiech i pogodę ducha. Za wszystko – Bóg zapłać! Bukiet róż dla ks. Krzysztofa, na dobry początek, to wyraz naszej życzliwości i otwartości wobec nowego Asystenta, któremu życzymy Światła i Mocy Ducha Świętego w pełnieniu nowej misji.
Następnie odbyło się Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które otworzył witając tak licznie przybyłych prezesów POAK prezes Jerzy Karmański. Poprosił o wybór Prezydium Zebrania. Zebranie prowadził wybrany w głosowaniu jawnym przewodniczący – pan Mariusz Tracz. Zatwierdzono Kalendarium oraz Kierunki działania AK w 2019 roku. Prezes Jerzy Karmański poinformował o rekolekcjach AK w Brennej w dniach 8-10 marca 2019r. – zgłoszenia indywidualne bezpośrednio do Ośrodka Rekolekcyjnego w Brennej. Przekazał także sprawy bieżące DIAK, następnie poprosił Asystenta ks. Piotra o poświecenie opłatków, by obecni na spotkaniu mogli nawzajem złożyć sobie życzenia dzieląc się tradycyjnie białym opłatkiem. Po poświęceniu opłatków ks. Piotr zaintonował kolędę i złożył wszystkim życzenia noworoczne, a potem nastąpiło wzajemne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
Końcową częścią naszego spotkania była adoracja Żłóbka i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary naszego Asystenta ks. Piotra. Spotkanie zakończyło się modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem:    
Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,
a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,
w stajence betlejemskiej narodzony.
upadamy na twarz przed Tobą
i wraz z Najświętszą Matką Twoją
i świętym Józefem oddajemy Ci najgłębszy hołd.
Z czcią też adorujemy ubogi żłóbek,
który był pierwszym tronem miłości Twojej.
Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,
oddajemy Ci serca nasze i całych siebie.
Daj nam niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki
czystość i wiarę św. Józefa
pokorę i prostotę pastuszków
i racz duchowo narodzić się w naszych sercach;
niech będą miłą dla Ciebie kolebką!
Odtąd chcemy Cię jak najgoręcej miłować,
żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,
byśmy się stali  godnym oglądać Cię w niebie. Amen
Dziękujemy Księdzu Piotrowi za wielokrotne bardzo życzliwe przyjmowanie Rady DIAK w swojej parafii na przestrzeni minionych 5 lat sprawowania przez Niego posługi Asystenta DIAK, za gościnność i miłą atmosferę naszych spotkań. Bóg zapłać miejscowemu Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za troskę i pomoc w przygotowaniu wszystkich spotkań u św. Barbary. Wszystkim za wszelkie dobro „Bóg zapłać!”

Maria Rączka – Zarząd DIAK