środa, 24 kwietnia 2019

Włączmy się w akcję KSM Archidiecezji KatowickiejKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży, mając na uwadze dobro "najmniejszych spośród nas", już po raz piąty organizuje akcję "Pieluszka dla maluszka". W związku z tym gorąco zapraszamy, a równocześnie prosimy o włączenie się w naszą inicjatywę. 

Forma zbiórki zostaje taka sama, jak w latach poprzednich: zbieramy pieluszki typu "pampers" (szczególnie w większych rozmiarach!) oraz chusteczki nawilżane, które zostaną rozdzielone pomiędzy domy dziecka, szpitale, hospicja, domy samotnej matki, przedszkola czy żłobki. Akcja będzie trwała przez cały maj. 

Nową formą pomocy może być dowolna wpłata na konto KSM AK: 41 1440 1172 0000 0000 0233 6178 (W tytule: "Na cele statutowe - Pieluszka dla maluszka").

Aby zgłosić swoją parafię/miejsce pracy/dowolną placówkę jako miejsce zbiórki, prosimy o kontakt z koordynatorem akcji - Mateuszem Lysko (nr tel.: 514 862 110, e-mail: ksm.katowice@gmail.com). 

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc!

W imieniu Zarządu Diecezjalnego KSM AK
Alicja Podleśny
Sekretarz

niedziela, 21 kwietnia 2019

K O M U N I K A T  UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej zaprasza na wykład pt.                                                                       
                                          „Wartości chrześcijańskie a wartości europejskie”.
Wykład wygłosi dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia (sobota) o godz. 11.00 w Domu Parafialnym parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32.
Serdecznie zapraszamy w szczególności słuchaczy UTW oraz członków Akcji Katolickiej!


                                      Jerzy Karmański – prezes DIAK 

czwartek, 18 kwietnia 2019


„Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,
że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu” /1 Kor 15,37-38/                            
    Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca pokojem, radością i mocą Ducha Świętego.

             Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom  oraz członkom  i sympatykom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję i stały się źródłem umocnienia ducha.


  ks.   Krzysztof Brachmański       - Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                        
         Jerzy Karmański                  -  Prezes DIAK


środa, 17 kwietnia 2019

Spotkanie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Bieruniu Starym, w dniu 13 kwietnia 2019 r.

W przededniu Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia w Kościele Katolickim, członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przybyli na spotkanie formacyjne do Bierunia Starego - Parafii p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła. Spotkanie rozpoczęto od Eucharystii sprawowanej              w zabytkowym XVII–wiecznym Sanktuarium św. Walentego, powszechnie zwanym przez miejscowych parafian „Walencinkiem”. Była to jednocześnie, odprawiana w każdą sobotę o godzinie 10.00,  msza święta dla czcicieli św. Walentego, uznawanego za patrona zakochanych, opętanych, cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe. 


Mszę świętą koncelebrowaną sprawował miejscowy wikariusz oraz Archidiecezjalny Asystent  Akcji Katolickiej, ks. Krzysztof Brachmański, a uroczystą oprawę mszy św. przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.  Homilię wygłosił miejscowy kapłan. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /J11, 45-50/,  zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by chcieli być zawsze, a szczególnie teraz w okresie wielkopostnym, świadkami Jezusa w swoich środowiskach. By inni patrząc na nasze życie pełne szacunku i miłosierdzia dla bliźnich, uwierzyli, że Bóg jest i  podążali za nami. Przykładem swego życia mamy innych przyprowadzać do Chrystusa, bo taka jest nasza misja. 
 

czwartek, 28 marca 2019

K O M U N I K A T dla słuchaczy UTW przy DIAK Katowice


Uprzejmie informujemy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, że następny wykład odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali Domu Parafialnego parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, przy u. Mikołowskiej 32.
Temat wykładu: Mniejszości narodowe w Polsce. Wykład wygłoszą pracownicy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach.
Przed wykładem można będzie dokonać zapisów na III semestr.

Prezes DIAK 

środa, 27 marca 2019

K O M U N I K A T


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zaprasza na „Debatę 20 lat Polski w NATO” – Czy istnieje bezpieczeństwo bez Sojuszu.
Debata odbędzie się w siedzibie RODM w Katowicach, przy ul. Damrota 6, sala 104, w środę 27 marca o godz.17.00.
Wymagana jest rejestracja. Szczegóły na stronie internetowej www.rodm-katowice.pl
Zaproszenie skierowane jest w szczególności do słuchaczy UTW przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

Jerzy Karmański

środa, 13 marca 2019

RELACJA Z REKOLEKCJI
Tegoroczne rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej prowadził ks. prałat Stanisław Noga (były nasz asystent kościelny).
Tematem rekolekcji było hasło roku kościelnego „W mocy Bożego Ducha”, które miało nam przybliżyć i na nowo odkryć osobę Ducha Świętego oraz wzbudzić refleksję nad Jego działaniem. Pięć konferencji pozwoliło nam wnikliwie spojrzeć na nasze relacje z Bogiem poprzez działanie Ducha Świętego
            Bez działania Ducha Świętego Bóg jest dla nas bardzo odległy, a Ewangelia martwą literą. Konieczność codziennego czytania Pisma Świętego i jego kontemplacja są niezbędne dla łączności z Bogiem.  W obecnych czasach za mało czytamy, społeczeństwo biednieje intelektualnie.  Wiele przykładów oraz danych statystycznych, które przytoczył ksiądz rekolekcjonista, jest na to dowodem.
Ks. Stanisław Noga przytoczył między innymi takie rozważanie:

"Mamy większe domy, lecz mniejsze rodziny.
Więcej możliwości, lecz mniej czasu.
Mamy więcej tytułów, lecz mniej rozsądku.
Więcej wiedzy, lecz mniej zdrowej oceny sytuacji.
Mamy więcej specjalistów, lecz i więcej problemów.
Więcej leków, lecz mniej zdrowia.

     Dzięki Duchowi Świętemu słowo Boga staje się żywe w naszej codzienności i dzięki Niemu możemy je wypełnić. To dzięki Duchowi Świętemu możemy modlić się i budować więź z Bogiem Ojcem przez Jezusa. Modlitwa jest sednem wiary (każda wiara ma swoją modlitwę) i aktem miłości. Każdy z nas jest miejscem, gdzie Duch nieustannie się modli, czyli jesteśmy w stanie nieustannej modlitwy. Niestety, żyjemy często tak szybko i powierzchownie, że nie potrafimy wsłuchać się w modlitwę Ducha Świętego w nas. Możemy mieć różne spojrzenie na wiele spraw, które dzieją się wokoło nas, jednak Duch Święty pozwoli nam rozeznać właściwy kierunek . Przykład, który przytoczył ksiądz rekolekcjonista to perykopa z Ewangelii  Św. Łukasza:

41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście15, udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. 46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy16 do mego Ojca?» 50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Inne spojrzenia na opisane wydarzenie będzie miał rodzic wychowujący dzieci, a inne kapłan. Właściwe rozpoznanie może być tylko poprzez działanie Ducha Świętego i właściwą interpretację wydarzenia .

czwartek, 28 lutego 2019

PROGRAM REKOLEKCJI Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej


Brenna, 8 - 10 marca 2019r.
Ks. prałat Stanisław Noga - temat nauk rekolekcyjnych: "W mocy Bożego Ducha".

Piątek, dnia 8.03.2019r.

17.30 Przyjazd do Brennej.
18.00 Kolacja.
19.30 Początek rekolekcji w kaplicy:
  • Przybądź Duchu Stworzycielu...
  • Konferencja 1.
20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
  • Modlitwa różańcowa.
  • Okazja do spowiedzi.
21.00 Błogosławieństwo sakramentalne.
  • Apel Jasnogórski.
Sobota, dnia 9.03.2019r.

  8.00 Jutrznia.
  8.30 Śniadanie.
  9.30 Konferencja 2.
11.00 Msza św. z homilią.
12.00 Obiad.
13.00 Posiedzenie Zarządu DIAK.
14.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Konferencja 3.
18.00 Kolacja.
19.00 Konferencja 4.
20.00 Spotkanie przy kominku.
21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo sakramentalne.

Niedziela, dnia 10.03.2019r.

  8.30 Jutrznia (aula).
  9.00 Śniadanie.
10.00 Konferencja 5.
11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji.
12.00 Obiad.


 koszt rekolekcji w Brennej to 150 zł.

niedziela, 17 lutego 2019

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT
              Zawiadamiamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, że w dniu 23 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w salce katechetycznej parafii  p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach przy  ul. Mikołowskiej 32, odbędzie się wykład pani Marii Nowak – Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny – pt.: „Wartości chrześcijańskie w polskim parlamencie. Zakon Bożogrobców”. Pani Maria Nowak była posłanką na Sejm IV, V, VI, i VII kadencji.
Po wykładzie nastąpi rozdanie certyfikatów dla słuchaczy UTW, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach praktycznych objętych projektem „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.
Jerzy Karmański  - prezes DIAK

poniedziałek, 28 stycznia 2019


Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że zasnął w Panu pan Romuald Tomala, wieloletni prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii p.w. św. Barbary w Chorzowie. Pan Romuald Tomala przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej oraz wieloletnim członkiem Rady DIAK.

Pogrzeb śp. Romualda Tomali odbędzie się w dniu 31.01.2019r w parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie o godz. 11.00.
Niech miłosierny Ojciec otworzy przed śp. Romualdem bramy Raju.

środa, 16 stycznia 2019

AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ MA NOWEGO ASYSTENTA


„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!” (V Księga Mojżeszowa 31;8)Z nominacji JE Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca, ksiądz Krzysztof Brachmański będzie nowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Posługę swą rozpocznie oficjalnie od dnia 1 lutego 2019 roku, zastępując pełniącego tę funkcję przez ponad 5 lat dotychczasowego Asystenta ks. Piotra Rożyka – proboszcza Parafii p.w. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu. Księdzu Piotrowi składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za czuwanie nad archidiecezjalną AK, prowadzoną formację oraz wszelkie świadczone nam dobro.    
Ksiądz Krzysztof Brachmański od 14 sierpnia 2016 roku jest  proboszczem Parafii p.w. Św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach. Wcześniej był Archidiecezjalnym Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i przez kilka lat rekolekcjonistą  w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Urodził się na Ziemi Rybnickiej – związany jest z Radlinem i Rybnikiem. Pochodzi z rodziny o głębokich śląskich tradycjach religijnych i górniczych. Świecenia kapłańskie otrzymał w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla  z rąk Arcybiskupa Damiana Zimonia 13 maja 1995 r. Posługę kapłańską pełnił w parafiach: Tychy – p.w. Ducha Świętego; Siemianowice – p.w. św. Antoniego; Ruda Śląska – p.w. św. Pawła; Tychy-Czułów – p.w. Krzyża Świętego; Mysłowice – p.w. Krzyża Świętego; Kokoszyce – Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej. Brał udział w przygotowaniach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako  członek Zespołu Presynodalnego.
Będąc ponad 2 lata proboszczem parafii św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach, dał się poznać jako dobry gospodarz zatroskany o swój kościół i swoich parafian. Kontynuując dzieło swojego zmarłego poprzednika, dzięki życzliwości parafian, przeprowadza generalne remonty i renowacje kościoła. Jego zgodna współpraca z parafianami owocuje kolejnymi udoskonaleniami wnętrza kościoła, a okazywany parafianom szacunek sprawia, że proboszcz jest dla nich Autorytetem. Kapłan stawia na młodzież, która garnie się do niego, bo głównie w niej widzi przyszłość swojej parafii, przyszłość Kościoła. Jest człowiekiem modlitwy, oddanym i radosnym kapłanem, który swoją fascynacją Boga potrafi zarażać innych.                                                                                   Będąc Asystentem KSM-u prowadził formację ludzi młodych, którzy miejmy nadzieję, zasilą w przyszłości szeregi członków AK w Polsce. Teraz z woli Arcybiskupa przychodzi mu w udziale czuwać nad formacją członków AK, w większości ludzi starszych, bo nawet z 20-letnim stażem przynależności do Stowarzyszenia i zgłębiać wraz z nimi naukę społeczną Kościoła. Mamy nadzieję, że  współpraca nowego Asystenta z Zarządem DIAK oraz Parafialnymi Oddziałami AK będzie zgodna i owocna. Księdzu Krzysztofowi na czas nowej posługi życzymy Światła i Mocy Ducha Świętego, wszak to w Jego Roku Liturgicznym rozpoczyna odpowiedzialne duszpasterstwo członków Akcji Katolickiej. Otoczmy więc modlitwą naszego Asystenta i działajmy według słów  św. Jana Pawła II: Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.
                                                                        Szczęść Boże!
   Maria Rączka – Zarząd DIAK

NOWOROCZNE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W BOGUSZOWICKIM „BETLEJEM” – 12.01.2019 R.Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał , aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.”  / J3, 16-18 /

 Trwając w radości Bożego Narodzenia i przeżywając wielką tajemnicę Wcielenia Boga, dzięki któremu Zbawienie stało się naszym udziałem, Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej tradycyjnie  przybyła na noworoczne spotkanie do boguszowickiego „Betlejem”- Parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, by wspólnie adorować Boże Dziecię, kolędować Mu i we wspólnocie AK wyznaczyć kierunki działania na 2019 rok. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, którą celebrował nasz Archidiecezjalny Asystent ks. Piotr Rożyk. Sprawowana ona była w intencji wszystkich żyjących                     i zmarłych członków AK naszej archidiecezji. Uczestniczyli w niej także zaproszeni laureaci XVIII Konkursu Literackiego organizowanego pod patronatem Akcji Katolickiej wraz z opiekunami oraz parafianie z Boguszowic. Członkowie miejscowego POAK przygotowali jej uroczystą oprawę.

Homilię do zgromadzonych wygłosił Asystent DIAK ks. Piotr Rożyk.                         W nawiązaniu do czytanego fragmentu Ewangelii / J3, 22-30 /, kapłan wyjaśnił na czym polegała misja św. Jana i jego radosne dawanie świadectwa o Jezusie, że jest tylko Jego przyjacielem i to dla Niego sam usuwa się w cień, by Jezus mógł wzrastać w każdym człowieku. Tę mądrość św. Jana winniśmy naśladować. Kapłan nawiązał także do jutrzejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego i zwracając się do członków Akcji Katolickiej stwierdził, że każdy z nas przyjmując Chrzest Święty, już w momencie jego przyjęcia wstąpił do akcji katolickiej jako działania, bo stał się członkiem Kościoła Katolickiego i podjął misję dawania świadectwa wyznawcy Chrystusa. My tę misję kontynuujemy w sposób bardziej świadomy, przy współpracy z Hierarchią Kościoła jako członkowie Akcji Katolickiej – Stowarzyszenia osób świeckich. Kapłan poinformował, że jego misja Asystenta Kościelnego DIAK decyzją Arcybiskupa Katowickiego teraz się już kończy, lecz nie kończy się misja członków Akcji Katolickiej, bo trzeba ją  kontynuować szczególnie w roku liturgicznym, któremu patronuje Duch Święty. Kapłan zwrócił się z prośbą, by zaufać Duchowi Świętemu i Jego mocą nadal pogłębiać swoją formację duchową i podejmować wszelkie działania. 
Po zakończeniu Mszy św. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Literackiego oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom, a także podziękowań dla nauczycieli i opiekunów.

 Wtedy też mieliśmy okazję poznać naszego nowego Asystenta ks. Krzysztofa Brachmańskiego, który dojechał na nasze spotkanie. Wszyscy obecni zostali zaproszeni do dolnego kościoła na ciepły poczęstunek.  Modlitwą południową oraz powitaniem nowego Asystenta, a pożegnaniem dotychczas  pełniącego tę funkcję ks. Piotra rozpoczęła się ta część spotkania. Symboliczny bukiet róż dla ks. Piotra jest wyrazem naszej wdzięczności za 5-letni trud czuwania nad formacją członków AK, dzielenia się z nami swoją wiedzą teologiczną, wspierania nas w podejmowanych działaniach, wspólne pielgrzymowanie i modlitewne czuwania, za gościnność, uśmiech i pogodę ducha. Za wszystko – Bóg zapłać! Bukiet róż dla ks. Krzysztofa, na dobry początek, to wyraz naszej życzliwości i otwartości wobec nowego Asystenta, któremu życzymy Światła i Mocy Ducha Świętego w pełnieniu nowej misji.
Następnie odbyło się Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które otworzył witając tak licznie przybyłych prezesów POAK prezes Jerzy Karmański. Poprosił o wybór Prezydium Zebrania. Zebranie prowadził wybrany w głosowaniu jawnym przewodniczący – pan Mariusz Tracz. Zatwierdzono Kalendarium oraz Kierunki działania AK w 2019 roku. Prezes Jerzy Karmański poinformował o rekolekcjach AK w Brennej w dniach 8-10 marca 2019r. – zgłoszenia indywidualne bezpośrednio do Ośrodka Rekolekcyjnego w Brennej. Przekazał także sprawy bieżące DIAK, następnie poprosił Asystenta ks. Piotra o poświecenie opłatków, by obecni na spotkaniu mogli nawzajem złożyć sobie życzenia dzieląc się tradycyjnie białym opłatkiem. Po poświęceniu opłatków ks. Piotr zaintonował kolędę i złożył wszystkim życzenia noworoczne, a potem nastąpiło wzajemne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
Końcową częścią naszego spotkania była adoracja Żłóbka i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary naszego Asystenta ks. Piotra. Spotkanie zakończyło się modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem:    
Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,
a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,
w stajence betlejemskiej narodzony.
upadamy na twarz przed Tobą
i wraz z Najświętszą Matką Twoją
i świętym Józefem oddajemy Ci najgłębszy hołd.
Z czcią też adorujemy ubogi żłóbek,
który był pierwszym tronem miłości Twojej.
Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,
oddajemy Ci serca nasze i całych siebie.
Daj nam niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki
czystość i wiarę św. Józefa
pokorę i prostotę pastuszków
i racz duchowo narodzić się w naszych sercach;
niech będą miłą dla Ciebie kolebką!
Odtąd chcemy Cię jak najgoręcej miłować,
żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,
byśmy się stali  godnym oglądać Cię w niebie. Amen
Dziękujemy Księdzu Piotrowi za wielokrotne bardzo życzliwe przyjmowanie Rady DIAK w swojej parafii na przestrzeni minionych 5 lat sprawowania przez Niego posługi Asystenta DIAK, za gościnność i miłą atmosferę naszych spotkań. Bóg zapłać miejscowemu Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za troskę i pomoc w przygotowaniu wszystkich spotkań u św. Barbary. Wszystkim za wszelkie dobro „Bóg zapłać!”

Maria Rączka – Zarząd DIAK