niedziela, 21 listopada 2004

I KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 20 - 21 XI 2004

PROGRAM

Dzień I - 20 listopada (sobota) 2004r.
Przybycie i rejestracja uczestników Kongresu.
Inauguracja Kongresu.
Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Damiana Zimonia
w krypcie Katedry.
Rozpoczęcie obrad plenarnych.
Wystąpienia i referaty

  1. Przywitanie uczestników Kongresu - Jerzy Karmański - Prezes DIAK.
  2. Słowo wprowadzaj±ce do Kongresu - Ks. Stanisław Noga - Asystent Diecezjalny.
  3. Słowo na rozpoczęcie Kongresu - Ks. Bp Mariusz Leszczyński - Asystent Krajowy.
  4. Wyst±pienie Prezesa Krajowego Instytutu AK Jana Stefanka.
  5. Referat I. Droga Katowickiej Akcji Katolickiej do Kongresu. Jerzy Karmański - Prezes DIAK.
  6. Referat II. Tradycje katolicyzmu społecznego na Sląsku. Od społeczeństwa tradycji do społeczeństwa wyboru. Prof. Wojciech Swiętkiewicz.
  7. Referat III. Akcja Katolicka w Kościele w świetle dokumentów Katolickiej Nauki Społecznej. Ks. prof. Dr hab. Henryk Skorowski.
  8. Referat IV. Akcja Katolicka a społeczeństwo otwarte. Dr hab. Roman Kochnowski.

Przerwa obiadowa.

Sesja popołudniowa
Pocz±tek spotkań w grupach tematycznych.

Grupa I Zadania Akcji Katolickiej w rodzinie i wychowaniu młodego pokolenia. Państwo Teresa i Eugeniusz Maliccy.

Grupa II Akcja Katolicka w kulturze i formacji chrześcijańskiej. Dyr. KAI - Prezes Marcin Przeciszowski.

Grupa III Akcja Katolicka wobec problemu bezrobocia. Ks. dr Arkadiusz Wuwer.

Grupa IV Współpraca ze środkami masowego przekazu. Red. Andrzej Grajewski.

1800
Zakończenie prac w grupach.

1900 ; Koncert w Szkole Muzycznej na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Dzień II - 21 listopada (niedziela) 2004r.

1000 Podsumowanie pracy w grupach tematycznych.

1130 Przemarsz do Archikatedry Katowickiej.

1200 Uroczysta Msza Sw. koncelebrowana pod przewodnictwem
J.E. Ks. Abpa Damiana Zimonia.

Odczytanie przesłania I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

Zakończenie I Kongresu.