wtorek, 31 stycznia 2012

Inicjatywy POAK godne naśladowania


Wieczór z pełnomocnikiem ds. rodziny
i polityki społecznej.

W styczniu 2012 r. z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Michałkowicach w auli Domu Katechetycznego, odbyło się otwarte spotkanie z pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. rodziny i polityki społecznej. Mimo chłodnego wieczoru na spotkanie przybyła spora grupa naszych mieszkańców.
Prezydent Siemianowic Śl. Jacek Guzy pod koniec grudnia 2011r., powołał na to stanowisko Danutę Sobczyk . Została wyłoniona w drodze ogłoszonego konkursu, w którym pokonała kilku konkurentów. Trzeba tutaj dodać, że okoliczne miasta na różny sposób już rozwiązują sprawy pomocy rodzinie.
Na wstępie Danuta Sobczyk ogólnie przedstawiła zakres działania, współpracę z komórkami Urzędu Miasta, organizacjami pozarządowymi i parafiami na terenie Siemianowic Śl.
- Jest kryzys, nadchodzą trudne czasy – powiedziała Danuta Sobczyk. – Moją rolą jest pomoc zwłaszcza tym rodzinom, które nie radzą sobie w codziennym życiu. Ale zamierzam też podjąć działania na rzecz krzewienia i rozwijania śląskich tradycji związanych z wartościami rodziny i poczuciem więzi sąsiedzkiej. Rodzina na Śląsku była zawsze bardzo silna, ale teraz zaczyna przeżywać kryzys.
Główne kierunki to współpraca z takimi instytucjami jak:
- rodzina jako ta podstawowa komórka społeczna;
- szeroko pojęta edukacja – od przedszkola poprzez wykształcenie podstawowe, średnie, zawodowe, wyższe;
- zatrudnienie;
- współpraca z MOPS, PUP.
Następnie wywiązała się dość gorąca, ale rzeczowa dyskusja. Podsumowując zachęciła obecnych do współpracy. Zebrani zapewnili o wsparciu oraz życzyli pomyślności i wytrwałości w tak odpowiedzialnej służbie.
Spotkanie było przeplatane wspólnym śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie fortepianowym Franciszka Rzepczyka – siemianowickiego muzyka.