piątek, 16 marca 2012


Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski potwierdziło wybór prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

Obradujące w Warszawie Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski dokonało (13 bm.) wyboru prezesa na nową kadencję Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę KIAK w listopadzie ubiegłego roku, biskupi wskazali na obecną prezes zarządu Halinę Szydełko, która otrzymała od członków Akcji Katolickiej największą liczbę głosów. Przez najbliższe cztery lata będzie kierowała tą najliczniejszą organizacją katolików świeckich w Polsce, liczącą ok. 25 tysięcy członków zwyczajnych oraz 1904 członków wspierających.

Akcja Katolicka działa w 39 diecezjach i archidiecezjach. Nasze struktury istnieją przy 1890 Parafialnych Oddziałach.