czwartek, 8 listopada 2012

Z a p r o s z e n i eSerdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady DIAK, które odbędzie się w dniu 10.11.2012r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, wg następującego programu:

10.00 Msza św. z homilią,
11.00 Poczęstunek,
11.20 Historia parafii pw. MB Częstochowskiej i Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie – proboszcz ks.Józef Marek
12.00 Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – prezes dr Jan Pęciak
12.10 Kościół naszym domem – nauka formacyjna  - ks. dr Piotr Szołtysik,
12.20 Sprawy organizacyjne:
  • V Turniej Szachowy,
  • XII Konkurs Literacki,
  • Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
  • Informacja skarbnika DIAK.
  • Sprawy różne.
13.00 Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2012.

 Archidiecezjalny Asystent Kościelny         ks. dr Piotr Szołtysik          
 Prezes Zarządu DIAK                        mgr inż. Jerzy Karmański