środa, 17 kwietnia 2013

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Katowickiej,które odbędzie się w dniu
20 kwietnia 2013r  w salce parafialnej przy parafii p.w. św.
Brata Alberta w Żorach - Kleszczówce ul. Jodłowa 12.
Program spotkania:
  • Godz. 10.00 Msza św. z homilią,
  • Godz. 11.00 Poczęstunek,
  • Godz. 11.30 Prezentacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii p.w. św. Brata Alberta
  • Godz. 12.00 Posiedzenie Rady DIAK,
  • Godz. 13.00 Sprawy organizacyjne,
  • Godz. 13.15 Sprawy różne,
  • Godz. 13.25 Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.