niedziela, 12 maja 2013

Spotkanie DIAK w parafii katedralnej Chrystusa Króla

Kolejne tegoroczne spotkanie formacyjne Rady DIAK odbyło się 11 maja w parafii katedralnej p.w. Chrystusa Króla w Katowicach. Rozpoczęła je Msza Św., którą koncelebrowali gospodarz miejsca proboszcz ks. prałat Stanisław Puchała i ks. dr Piotr Szołtysik Asystent Diecezjalny. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz Stanisław Puchała przywołał postać św. Pawła, jego działalność i dawanie świadectwa o Jezusie. Św. Paweł w swoich listach wspominał o wspólnocie ludzi wierzących, którzy dają świadectwo o Panu i o samych sobie. Ludzie wierzący powinni budować wspólnotę na zaufaniu między sobą i być czynnie zaangażowani w dzieło Chrystusa. Dzieło głoszenia Ewangelii. Akcja Katolicka to nie tylko sama „akcja”, ale coś głębszego – polegającego na budowaniu wiary we wspólnocie. Często pojawiają się pytania o to jak działać, jak głosić i jak świadczyć o Chrystusie. Ks. proboszcz odpowiadając na to pytanie powrócił do słów z przeczytanej wcześniej Ewangelii św. Jana „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. (…) Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.” Po Mszy św. wszyscy zebrani przeszli do salki parafialnej w jego trakcie  pani Prezes  POAK Elżbieta Szponar-Regulska przedstawiła szereg działań podejmowanych działań . Wśród nich są organizowane pielgrzymki do sanktuariów w Polsce, organizowany festyn parafialny, odmawiany wspólnotowo różaniec, uczestnictwo w wielu nabożeństwach, odwiedzanie dzieci z Domu Dziecka, zainicjowanie powstania parafialnej biblioteki. Zebrani mogli usłyszeć również od ks. proboszcza Puchały ciekawej historii parafii katedralnej.  Następnie wykład formacyjny wygłosił ks. dr. Piotr Szołtysik. Zwrócił uwagę na zagadnienie wiary opartej na fundamencie wiary w Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, a jego obecność jest uwidoczniona w Słowie, w Najświętszym Sakramencie i w drugim człowieku. Żeby pojąć wiarę trzeba rozważyć obecność Boga w tej właśnie kolejności. Na koniec spotkania poruszone zostały sprawy organizacyjne w tym pielgrzymki mężczyzn do Piekar i członków AK do Częstochowy. Spotkanie DIAK zakończono śpiewem Regina Coeli i błogosławieństwem kapłańskim. Każdy z uczestników otrzymał również od ks. proboszcza Puchały pamiątkę w postaci książki o naszej archikatedrze.
Grzegorz Mularczyk
Fotografie w galerii