czwartek, 13 listopada 2014

Diecezjalne Spotkanie Akcji Katolickiej w Niedobczycach


Kolejne spotkanie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej  miało miejsce w dniu 8 listopada w Niedobczycach. Oprócz spotkania formacyjnego odbyło się również Zebranie Zwyczajne, podczas którego rozpatrywano szereg tematów dotyczących  naszej działalności w zbliżającym się roku 2015. Spotkanie rozpoczęło się  mszą św. a w homilii skierowanej do zebranych w kościele ks. Piotr Rożyk omówił temat przeczytany w Ewangelii  podczas mszy św. a dotyczący słów skierowanych Przez Jezusa do swoich uczniów w przypowieści o rządcy, który  został oskarżony przez swego pana o trwonienie jego majątku. Rządca w sposób przemyślany wyszedł z trudnego położenia zmniejszając zadłużenie poszczególnym dłużnikom. Pan Jezus pochwalił roztropność rządcy ale zwrócił również uwagę, by nie przywiązywać  się do dóbr materialnych bo to nie one są najważniejsze w naszym życiu a nadmiar pieniędzy i różnych bogactw często prowadzą nas do zguby. Naszą powinnością jest dbać o swoją przyszłość czyli o zbawienie a także o to by swoim bliźnim służyć pomocą okazując im swoją miłość. W swoim kazaniu zwrócił również uwagę że Jezus jest dla nas przykładem jak należy kochać swoich bliźnich a na wielu obrazach przedstawiany jest On z odkrytym sercem będącym symbolem wielkiej miłości. 
Po mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu a rozważania i modlitwę różańcową prowadzili  członkowie parafialnego oddziału z Niedobczyc. Dalsza część spotkania DIAK była kontynuowana w salce parafialnej, gdzie prezes POAK w Niedobczycach Andrzej Kula zaprezentował działalność swojego oddziału liczącego 13 osób. Do najcenniejszych inicjatyw tamtego oddziału należy działalność charytatywna , zbiórka pomocy szkolnych  dla dzieci, odwiedzanie seniorów. Organizacja turnieju   siatkówki plażowej  im Frasatiego . Organizowanie spotkań  z osobami niepełnosprawnymi a także wyjazd z nimi na pielgrzymki . W okresie świąt Bożego Narodzenia członkowie parafialnego oddziału  biorą udział w korowodzie trzech króli oraz organizują bal charytatywny z którego dochody przeznaczone są dla osób biednych i potrzebujących. Na naszym spotkaniu została również przedstawiona nieżyjąca już parafianka z Niedobczyc  pani Anka Kwiotek lecz otaczana wielką czcią.  Ta ciężko chora osoba  żyjąca w latach 1917- 1981 do dziś wspominana jest z głębokim szacunkiem . Jej życie wypełnione było cierpieniem a mimo to potrafiła zachować pogodę ducha i okazywała wiele serca swoim bliźnim. Pochodziła pobożnej rodziny i jak tylko pozwalało jej zdrowie często chodziła do kościoła . Niestety choroba nie pozwoliła jej ukończyć szkoły podstawowej i  swoją edukację zakończyła się na czwartej klasie. Mimo to była pełna energii  i starała się jak tylko mogła pomagać swoim bliźnim. Wspierała między innymi młodych kleryków i organizowała dla nich pomoc materialną. Swoje oszczędności przeznaczała także dla osób biednych.  Ta wyjątkowa osoba bardzo kochała Jezusa  a w jej mieszkaniu odbywały się także msze św. Swoje cierpienie i wszystko co robiła  właśnie Jemu ofiarowała . Anka Kwiotek zmarła w opinii świętości a po swojej śmierci  jest często mile wspominana  i dla wielu tutejszych mieszkańców stanowi wzór do naśladowania . Na nasze spotkanie do Niedobczyc  została zaproszona również pani senator Izabela Kloc, którą serdecznie przywitał prezes  Jerzy Karmański a także proboszcz tutejszej parafii ks. Stanisław Kołodziej. Pani Kloc  zabierając głos podziękowała za to zaproszenie oraz opowiedziała o swojej działalności w polskim Parlamencie gdzie udziela się w zespołach Członków i Sympatyków Ruchu  Światło- Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Spotyka się ona również z panią prezes  Krajowego Instytutu AK. Haliną Szydełko.  Była również wśród protestujących i modlących się o to  by nie doszło do zdjęcia krzyża w sali sejmowej. Stara się również  być aktywna i nie dopuścić do ingerencji złych działań jakie często zagrażają polskiemu społeczeństwu takich jak ideologia gender. Pani senator ukończyła studia teologiczne na KUL  oraz na Akademii Ekonomicznej w Katowicach . Swoje wystąpienie zakończyła prośbą by modlić się za parlamentarzystów i zachęcała do aktywności by w momencie rozszerzania się zła w naszym kraju umieć skutecznie się temu przeciwstawiać. Następnie rozpoczęło się Zwyczajne Zebranie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, podczas którego omówiono przebieg Konkursu literackiego, Turnieju szachowego a także poinformowano o rekolekcjach w Brennej w dniach 28-30 XI dla osób, które nie mogły brać udziału w rekolekcjach marcowych.  Zatwierdzone zostały także między innymi.  Kalendarium spotkań Rady Diak na rok 2015 oraz Kierunki działania Akcji katolickiej Archidiecezji Katowice na rok 2015. Szczegóły dotyczące obrad  zawarte są w protokole niniejszego zebrania. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem naszego asystenta  ks. Piotra Rożyka.

Czesław Pryszcz