niedziela, 13 września 2015

XV ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

   

          Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XV edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
>               rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
>               wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>               kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
>    kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
o        Napisz jak realizujesz w swoim życiu słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodych: „Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.      

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
>    w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
      kategoriach:
-                     Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-                     Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-                     Gimnazja
-                     Szkoły średnie
>    można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowejj;
>               prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu,
          imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
>               prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
>               prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>    dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
>               etap szkolny: do 20 listopada 2015 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
>               rozstrzygnięcie konkursu: do 16 grudnia 2015 roku:
>               wręczenie nagród 9 stycznia 2016 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, po Mszy 
       św. o godz. 10.00.
Termin nadsyłania prac:
>               Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39, 40-951 Katowice do dnia 30.XI.2015r.
>               Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
>    w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele - poloniści.
Nagrody:
>              Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>              Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>              Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 9 stycznia 2016 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
>              Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej
Jerzy Karmański