sobota, 7 listopada 2015

Listopadowe spotkanie formacyjne Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej u Świętej Barbary w Boguszowicach Osiedlu, w dniu 07.11.2015 r
Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą, którą celebrował Asystent AK ks. Piotr Rożyk. We wstępie do wygłoszonej homilii, kapłan stwierdził, że dzisiejsze czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian  (Rz 16,3-9.16.22-27),  jest skierowane także do członków Akcji Katolickiej:  „Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie...” – bo przecież to my świeccy członkowie naszego Stowarzyszenia jesteśmy współpracownikami Kościoła w głoszeniu Chrystusa. Aby nasze głoszenie było autentyczne, powiedział kapłan, musimy wpierw sami otworzyć się na Słowo Boga, a o tym była mowa w czytanej Ewangelii (Łk 16,9-15). Musimy  uwierzyć w to, co Bóg mówi do nas. Warto więc postawić sobie pytanie:   - Czy tak właśnie przyjmuję Słowo Boże? – Czy czasem nie służę Bogu i mamonie? – Czy chcę rzeczywiście zmienić swoje życie? Mamy prosić Boga, by otworzył nasze serca na Jego Słowo, aby ono przenikało nasze sumienie i zmieniało nasz sposób myślenia.
            Na zakończenie Eucharystii odmówiono dziesiątkę różańca świętego, po czym zaproszono uczestników spotkania na skromny poczęstunek, po którym odbyła się konferencja formacyjna.
           Wykład o tematyce  „Nawrócenie” wygłosił zaproszony przez naszego Asystenta  proboszcz z Rudziczki – ks. Jan Burek.
Kapłan rozpoczął od stwierdzenia, że o Wierze mówi się w Kościele i przez Kościół. Człowiek Wiary ma być świadkiem tego, co się dzieje między nim, a Bogiem. Często na Wiarę patrzymy przez okulary różnych poglądów, zajmując stanowisko: „mnie się wydaje...”, „ porozmawiajmy i ustalimy, co jest prawdą... itp.”. Prawda nigdy nie leży pośrodku. Trzeba być pokornym, by przyjąć prawdę. Człowiek Wiary nakłada Pismo Święte na usta i serce, i tak patrzy na świat. Nawrócić się - to przemienić się, zmienić sposób swego myślenia. Trzeba doprowadzić do stanu świadomości, że: „żyję ja, ale już nie ja – żyje we mnie Chrystus”. Mam oczy, uszy, serce Pana Jezusa. Jeżeli tak nie jest, trzeba się nawrócić. O własnych siłach nic nie możemy uczynić. Kapłan przypomniał, że nasze nawrócenie zaczęło się od Chrztu św. Bóg mówi, że „teraz” nastaje Zbawienie, które przychodzi do nas każdego dnia. Bóg proponuje nam Zbawienie mówiąc: „Będziesz miłować ...”, nawet największego wroga. To nie dyskusja, a słuchanie Bożych Słów i milczenie. Możemy tylko pytać, ale niczego nie musimy, podkreślił kapłan. Ostrzegł, że jeżeli nie mamy woli nawrócenia się, bo jest nam z tym wygodnie, to grozi nam osądzanie innych, obgadywanie, mówienie niby prawdy o drugim człowieku, ale czy my znamy całą prawdę o nim, przecież Bóg tylko ją zna. Obyśmy nie zachowywali się egoistycznie, jak faryzeusz z przypowieści biblijnej, przestrzegł kapłan. Mamy realizować obecne hasło Roku Liturgicznego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” oraz wezwanie: „Świętymi bądźcie!” Mamy wierzyć Bogu i w Boga, i iść za Nim, bo On kocha do śmierci i na śmierć. Kapłan zalecał: - Stawajmy przed Bogiem jako grzesznicy, stańmy przed Nim w prawdzie. Miłujmy Boga z całego serca i módlmy się do Niego w Duchu Świętym modlitwą: „Panie, chcę być zbawiony! Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.” (3 x dziennie).
           
Ksiądz Piotr oraz Pan Prezes Jerzy Karmański, podziękowali ks. Janowi za bardzo ciekawy wykład, który w wielkim skupieniu wysłuchali uczestnicy spotkania.
            Następnie przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych. Prezes zapoznał zebranych z Kalendarium spotkań Rady DIAK w 2016 r. oraz z Kierunkami działań AK naszej Archidiecezji w 2016 r., z zastrzeżeniem wprowadzenia możliwych zmian po Ogólnopolskich Rekolekcjach Asystentów w Warszawie.
Prezes poinformował o odbywającym się aktualnie w Łaziskach Górnych Turnieju Szachowym, oraz o zgłoszeniach na Konkurs Literacki.
 Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni wraz ze swoimi członkami z POAK-ów na Święto Chrystusa Króla do Katedry w Katowicach, jako święto patronalne Akcji Katolickiej.
Na zakończenie spotkania nasz Asystent ks. Piotr Rożyk odczytał „Modlitwę Kościoła na Górnym Śląsku”, opracowaną przez ks. Jerzego Szymika na Rok Wiary.
Tym modlitewnym akcentem spotkanie zakończono.

Maria Rączka – POAK Boguszowice Osiedle