poniedziałek, 11 stycznia 2016

„Kolędować Małemu...” - Spotkanie opłatkowe DIAK Archidiecezji Katowickiej w Boguszowicach Osiedlu,
w dniu 9 stycznia 2016 roku


Tradycyjne noworoczne spotkanie DIAK odbyło się w Parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, gdzie proboszczem jest nasz  Asystent Kościelny Ksiądz Piotr Rożyk. Świętowanie tego szczególnego dnia rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, którą celebrował Ksiądz Piotr w intencji wszystkich członków AK naszej Archidiecezji. W swej homilii kapłan podkreślił znaczenie ogłoszonego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia dla działalności Akcji Katolickiej oraz związane z nim kierunki działania Stowarzyszenia. Zachęcał, byśmy w tym Roku z radością i nadzieją  przyjmowali dzieła Miłosierdzia Bożego i  nie bali się ich podejmować względem potrzebujących oraz w trosce o Wiarę i Wspólnotę naszego Kościoła. Jesteśmy jak ewangeliczni uczniowie Jezusa (Mk 6,45-52) narażeni na wiele przeciwności na „morzu” swego życia i działalności Stowarzyszenia, lecz „Gdy Bóg z nami – któż przeciwko nam?”. Działaniom Akcji Katolickiej powinny przyświecać słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!”. Jezus chce, byśmy Mu zaufali i w Niego wierzyli.  Kapłan zwrócił także uwagę, że to spotkanie AK ma miejsce w przede dniu niedzieli Chrztu Pańskiego. Postawił pytanie: - Czy znasz dokładną datę swojego Chrztu?  Refleksja nad 1050 rocznicą Chrztu Polski skłaniać nas powinna do celebrowania własnej rocznicy Chrztu i  do przyjęcia postawy wdzięczności za ten otrzymany dar Wiary.
            Po końcowym błogosławieństwie, odbyło się wręczenie laureatom pucharów i nagród VIII Turnieju Szachowego i XV Konkursu Literackiego, a następnie wszyscy obecni na spotkaniu zostali zaproszeni do salki parafialnej na skromny poczęstunek.
fotografie w galerii.Kolejnym punktem programu było posiedzenie Rady DIAK, któremu przewodniczył pan Mariusz Tracz. Na wstępie poprosił on Asystenta ks. Piotra o zabranie głosu. Ksiądz Piotr w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał znowu do rozpoczętego już  ROKU ŚWIĘTEGO - Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w który wpisują się także Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Franciszkiem w Krakowie-Łagiewnikach.
Wyraził trzy swoje życzenia dla członków Akcji Katolickiej:
1) – w Roku 1050 rocznicy Chrztu Polski żyjcie w świadomości własnego Chrztu i celebrujcie jego rocznicę;
2) – bez względu na wiek, bądźcie młodzi duchem i zaangażujcie się w organizację Światowych Dni Młodzieży;
3) – bądźcie miłosierni, podejmujcie dzieła miłosierdzia w swoich środowiskach względem ludzi biednych, samotnych, chorych i bezdomnych.
            Na Zebraniu Zwyczajnym Rady DIAK zatwierdzono Kierunki działania AK Archidiecezji Katowickiej w 2016 roku, oraz Kalendarium spotkań Rady DIAK w 2016 roku. Po zakończeniu obrad Asystent Kościelny AK poświęcił opłatki wigilijne, którymi wzajemnie dzielili się obecni na spotkaniu i składali sobie życzenia. Zwieńczeniem noworocznego spotkania AK była krótka adoracja Dzieciątka Jezus w Stajence Betlejemskiej, przygotowana przez POAK z Boguszowic Osiedla oraz wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary, w wykonaniu naszego Asystenta. Spotkanie zakończono Modlitwą Jana Pawła II z  Pasterki w Bazylice św. Piotra, w dniu 25 grudnia 2003r.
            Niechaj prawda o Bożym Narodzeniu oświeca działalność naszej Akcji Katolickiej  w Nowym 2016 Roku – Roku Miłosierdzia. Niech Chrystus codziennie rodzi się w każdym z nas, w każdej czynności naszego życia, bo każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betle­jem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć  i ogrzać Nowonarodzoną Miłość. Szczęść Boże!


Maria Rączka POAK Boguszowice Os.