poniedziałek, 19 września 2016

XVI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

S
Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XVI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
Celem konkursu jest:
-rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
- wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
- kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
- kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:

Na podstawie własnych doświadczeń napisz jak realizujesz swoim życiu uczynki miłosierdzia.

Regulamin konkursu

w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących kategoriach:
-                     Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-                     Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-                     Gimnazja
-                     Szkoły średnie
-można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej;
-prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
-prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
-prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
-dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
-etap szkolny: do 21 listopada 2016 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
-rozstrzygnięcie konkursu: do 17 grudnia 2016 roku:
Termin nadsyłania prac:
-Prace finałowe należy przesłać na adres:
Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
do dnia 2.XII.2016r.
Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 14 stycznia 2017 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl lub www.ak-katowice.blogspot.com


Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie