poniedziałek, 20 lutego 2017

SPOTKANIE FORMACYJNE RADY DIAK W PARAFII KATEDRALNEJ CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

Członkowie Rady DIAK spotkali się w dniu 11.02.2017 roku w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Uczestników spotkania powitał proboszcz katedry ks. dr Łukasz Gaweł.

 Mszę św. inaugurującą spotkanie odprawił w zastępstwie naszego Asystenta, ks. Prałat Stanisław Noga, który wcześniej również pełnił funkcję Asystenta AK Archidiecezji  Katowickiej. On też wygłosił homilię,  głoście” wygłosił ks. dr Łukasz Gaweł. Rozpoczął od stwierdzenia, że Kościół zawsze odnajdywał różne sposoby mówienia światu o Bogu. Inne było mówienie o Bogu dawniej, a inne w dzisiejszych czasach, lecz by Chrystusa głosić, to trzeba Go wpierw poznać. Dzisiejszemu człowiekowi trzeba przekazać, że istnieje Bóg bezwzględnie miłujący człowieka, bo dał mu na ziemię nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby go zbawił. On powołuje każdego z nas do życia wiecznego razem z Nim. On działa w Kościele i tu jesteśmy po to, by się Nim napełnić, a wtedy On jest stale obecny wśród nas i staje się przedmiotem naszego głoszenia. Nasze chrześcijaństwo z natury swej jest misyjne, powiedział kapłan, więc trzeba iść w świat i głosić Chrystusa. Kościół zakończył Rok Miłosierdzia, ale zdecydował, by mimo powszechności grzechu, dzisiejszemu człowiekowi mówić o miłości, bo Bóg pomimo naszych upadków, nigdy się do nas nie zniechęci, gdyż jest Miłosierną Miłością. Po zakończeniu Roku Miłosierdzia nie kończy się Boże Miłosierdzie, ani nasza misja, bo nadal świadczyć musimy o tym, czego doświadczyliśmy. Bóg jest źródłem życia dla wszystkich ludzi. Św. Jan Paweł II głosił, że mamy być nie tyle nauczycielami wiary, co jej świadkami. Świadectwo naszego życia ma świadczyć o uczynkach miłosiernych. To w nas musi być dotykalne miłosierdzie w sensie przebaczenia, ale nie tylko przebaczenia. Ono winno się przejawiać w naszym działaniu w miłosierdziu – w działaniu wspólnot i poszczególnych osób, bo jeśli tego zabraknie, nie będzie ono pełne. Słowa Chrystusa: „Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem...” winny być wyznacznikiem naszego miłosierdzia względem bliźnich, bo Bóg umiłował nas miłością łaskawą, wieczną, cierpliwą i przebaczającą. Kiedy człowiek tym żyje, w co wierzy – głosi światu Chrystusa. Staje się Jego świadkiem, sam się ubogaca i zaprasza innych do swej Wspólnoty. Kończąc swe wystąpienie kapłan przywołał postać Patrona rozpoczętego Roku liturgicznego – Bł. Brata Alberta Chmielowskiego i Jego słowa:„Bądźcie dobrzy jak chleb!”, które zadedykował członkom AK. Prezes J. Karmański podziękował ks. dr Łukaszowi Gawłowi za wygłoszony wykład, a następnie przekazał informacje związane z działalnością POAK-ów. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie Rady DIAK w Katowicach. Serdeczne „Bóg zapłać” Księdzu prałatowi Stanisławowi Nodze oraz ks. proboszczowi parafii katedralnej za poświecony nam czas, życzliwość i skierowane do członków AK Słowo Boże.
Dziękujemy również za gościnne przyjęcie członkom POAK parafii katedralnej. Szczęść Boże!w której nawiązał do słów czytanej Ewangelii / Mk 8,1-10 / i poprosił, byśmy zadali sobie pytania i próbowali na nie odpowiedzieć: - Czy my dzisiaj tak, jak ewangeliczny tłum, potrafimy uparcie trwać przy Jezusie i wciąż fascynować się Jego nauką? - Czy jesteśmy w stanie oddać Mu chociaż część swojej codzienności i żywić się Jego Słowem? Takiej postawy ewangelicznych słuchaczy Jezusa wszystkim członkom K ks. Stanisław życzył.
Po Mszy św. proboszcz Katedry Chrystusa Króla przedstawił zebranym historię świątyni, uzupełniając ją opowieściami o różnych ciekawych wydarzeniach, które miały tutaj miejsce. Po zwiedzeniu katedry, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do Sali parafialnej, gdzie po wspólnej modlitwie, przy kawie i herbacie był czas na swobodne rozmowy i dzielenie się wrażeniami.  Po przerwie wykład formacyjny nawiązujący do hasła Roku Liturgicznego: „Idźcie i głoście” wygłosił ks. dr Łukasz Gaweł. Rozpoczął od stwierdzenia, że Kościół zawsze odnajdywał różne sposoby mówienia światu o Bogu. Inne było mówienie o Bogu dawniej, a inne w dzisiejszych czasach, lecz by Chrystusa głosić, to trzeba Go wpierw poznać. Dzisiejszemu człowiekowi trzeba przekazać, że istnieje Bóg bezwzględnie miłujący człowieka, bo dał mu na ziemię nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby go zbawił. On powołuje każdego z nas do życia wiecznego razem z Nim. On działa w Kościele i tu jesteśmy po to, by się Nim napełnić, a wtedy On jest stale obecny wśród nas i staje się przedmiotem naszego głoszenia. Nasze chrześcijaństwo z natury swej jest misyjne, powiedział kapłan, więc trzeba iść w świat i głosić Chrystusa. Kościół zakończył Rok Miłosierdzia, ale zdecydował, by mimo powszechności grzechu, dzisiejszemu człowiekowi mówić o miłości, bo Bóg pomimo naszych upadków, nigdy się do nas nie zniechęci, gdyż jest Miłosierną Miłością. Po zakończeniu Roku Miłosierdzia  nie kończy się Boże Miłosierdzie, ani nasza misja, bo nadal świadczyć musimy o tym, czego doświadczyliśmy. Bóg jest źródłem życia dla wszystkich ludzi. Św. Jan Paweł II głosił, że mamy być nie tyle nauczycielami wiary, co jej świadkami. Świadectwo naszego życia ma świadczyć o uczynkach miłosiernych. To w nas musi być dotykalne miłosierdzie w sensie przebaczenia, ale nie tylko przebaczenia. Ono winno się przejawiać w naszym działaniu w miłosierdziu – w działaniu wspólnot i poszczególnych osób, bo jeśli tego zabraknie,  nie będzie ono pełne. Słowa Chrystusa: „Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem...” winny być wyznacznikiem naszego miłosierdzia względem bliźnich, bo Bóg umiłował nas miłością łaskawą, wieczną, cierpliwą i przebaczającą. Kiedy człowiek tym żyje, w co wierzy – głosi światu Chrystusa. Staje się Jego świadkiem, sam się ubogaca i zaprasza innych do swej Wspólnoty. Kończąc swe wystąpienie kapłan przywołał postać Patrona rozpoczętego Roku liturgicznego – Bł. Brata Alberta Chmielowskiego i Jego słowa: „Bądźcie dobrzy jak chleb!”, które zadedykował członkom AK.
              Prezes J. Karmański podziękował ks. dr Łukaszowi Gawłowi za wygłoszony wykład, a następnie przekazał informacje związane z działalnością POAK-ów.
Wspólna modlitwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie Rady DIAK w Katowicach.
Serdeczne „Bóg zapłać”  Księdzu prałatowi Stanisławowi Nodze oraz ks. proboszczowi parafii katedralnej za poświecony nam czas, życzliwość i skierowane do członków AK Słowo Boże. Dziękujemy również za gościnne przyjęcie członkom POAK parafii katedralnej. Szczęść Boże!        

Maria Rączka – POAK Boguszowice Os.