wtorek, 11 września 2018

XVIII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI


          Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XVIII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
·        Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
·         Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
·        Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
>   Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
·           Za co kocham moją ojczyznę?.


Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
>   W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących  
      kategoriach:
·        Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
·        Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
·        Szkoły podstawowe klasy VII, VIII, Gimnazja kl. III
·        Szkoły średnie
>   Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;
·        Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK, szkoły lub parafii;
·        Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
·        Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>   Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,
·         Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
Terminy poszczególnych etapów:
·         Etap szkolny: do 23 listopada 2018 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
·                     Rozstrzygnięcie Konkursu: do 18 grudnia 2018 roku:
Termin nadsyłania prac:
·         Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 3 grudnia 2018r.
·         Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład Komisji, oceniającej:
>   W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
·        Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
·        Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
·        Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
              Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
·        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
·        Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com


Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!