czwartek, 18 kwietnia 2019


„Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,
że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu” /1 Kor 15,37-38/                            
    Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca pokojem, radością i mocą Ducha Świętego.

             Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom  oraz członkom  i sympatykom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję i stały się źródłem umocnienia ducha.


  ks.   Krzysztof Brachmański       - Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                        
         Jerzy Karmański                  -  Prezes DIAK