niedziela, 27 września 2020

Modlitwa Adoracyjna Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Niedobczyce, 26 września 2020r.

 

Modlitwa Adoracyjna Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Niedobczyce, 26 września 2020r.

 

 

 1. Panie Jezu Chryste, klęczą przed Tobą przedstawiciele Akcji Katolickiej z całej Archidiecezji Katowickiej. Spotykamy się z Tobą Panie raz w miesiącu, w kolejnych parafiach. Jesteśmy teraz w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku – Niedobczycach. Patrząc na Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz na Twój  wizerunek na pięknym obrazie Twego Serca, przywołujemy słowa psalmisty:

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą .

Panie, niech nas ogarnie Twoja  Łaska

Według nadziei, którą pokładamy w Tobie

 1. Panie Jezu Chryste , tyle ważnych i dramatycznych spraw dzieje się wokół nas. Tylu chrześcijan w różnych miejscach świata oddaje życie za wiarę w Ciebie, tylu wrogów usiłuje przeforsować swoje poglądy, przedstawiając ogromne zło w pięknych opakowaniach dobrego, tyle wojen toczy się w różnych zakątkach świata. Daj nam Jezu siłę i odwagę, abyśmy umieli reagować na to wszystko w najbardziej właściwy dla chrześcijan – katolików sposób czyli szczerą miłością i gorącą modlitwą. Panie Jezu Miłosierny, jesteśmy słabi , potrzebujemy zawsze Twojej pomocy i miłosierdzia, a zadań przed Akcją Katolicką  jest tak wiele. Ojcze Niebieski, otwórz nasze serca na cichą obecność Twojego Syna, wprowadź nas w misterium ciszy, w której Twoja miłość objawia się wszystkim, którzy wołają „Przyjdź Panie Jezu”... 

 

 1. W chwili ciszy polecajmy wszystkie nasze osobiste intencje. …/cisza/

 

       Panie Jezu Chryste uwielbiamy Cię

·       za to, że jesteś zawsze z nami w Twoim Świętym Kościele

·       za to, że zostawiłeś nam Swoje Słowa, abyśmy mogli czerpać z nich każdego dnia pełnymi garściami

·       za to, że pozwalasz nam się karmić Twoim Świętym Ciałem

·       za to, że dajesz nam Swoje przebaczenie w sakramencie pojednania

·       za to, że zostawiłeś nam swoich zastępców w osobach kapłanów 

      

 Polecamy Ci Panie Jezu wszystkich kapłanów: Ojca Świętego      Franciszka, emerytowanego papieża Benedykta XVI, naszego biskupa Wiktora i biskupa seniora Damiana, księży, którzy pełnili obowiązki opiekunów  Akcji Katolickiej: świętej pamięci ks. Romana Kempnego,  ks. Arkadiusza Wuwera,  ks. Stanisława Nogę, ks. Piotra Szołtysika,  ks. Piotra Rożyka, ks. Krzysztofa Brachmańskiego i wszystkich parafialnych opiekunów AK. Obdarzaj ich Jezu wszystkimi potrzebnymi łaskami  i dobrym zdrowiem.

     

 1. Teraz pragniemy podziękować Ci najgoręcej, z głębi naszych serc
 • za każdy dzień naszego życia
 • za nasze rodziny
 • za nasz Kościół Święty i Jego kapłanów
 • za wszystkich ludzi, których stawiasz na naszej drodze
 • za naszą Ojczyznę, aby - mimo tak wielu przeciwności - pozostała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
 • za to, że możemy teraz klęczeć przed Tobą wyrażając naszą miłość i uwielbienie

 

Ksiądz Jan Twardowski tak pięknie wyraził swe podziękowanie Tobie Panie Jezu Chryste:

„Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę

za to że nie rozumiem

i odejść nie mogę

za to ,że łączą nas nie poznane ręce

za jedną jeszcze jesień, by pokochać więcej”

 

 

 1. Przypomnijmy sobie słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział, że „Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.”

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała, że „Ostatni wieczór naszego życia jest pierwszym porankiem naszej wieczności” , a św. Paweł w liście do Rzymian mówi: ”Jeżeli  bowiem żyjemy, żyjemy  dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana „

 

 1. Ojcze, ku tobie zwracamy nasze spojrzenia i wyciągamy nasze ręce. Tak wiele dzieję się wokół nas, tyle spraw nas zadziwia ale i przeraża. Tak wielu rzeczy - tak po prostu , po ludzku - nie rozumiemy. Tyle spraw nas zaskakuje, tak wiele razy czujemy się opuszczeni i bezradni... Trwająca od marca pandemia koronawirusa przeraża, ale przecież w całej Biblii mówisz do człowieka 130 razy „Nie bój się!” Ty powołując każdego z nas pragniesz obudzić w nas zaufanie, że wiesz czego nam potrzeba i chcesz prowadzić nas najlepszą z możliwych dróg.

 

Panie Jezu Miłosierny, jesteśmy słabi i zawsze potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego prosimy o nowych członków Akcji Katolickiej, bo zadań jest wiele i potrzeby ogromne. Aby żniwo było wielkie,  potrzeba przecież nowych robotników.

Jezu błogosław nam, wzbudzaj naszą nadzieję, obdarzaj potrzebnymi łaskami.