środa, 27 października 2021

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 16 października 2021r.

 
Członkowie Rady DIAK przybyli na spotkanie do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju. Rozpoczęto jak zawsze mszą świętą, którą sprawował w intencji Akcji Katolickiej miejscowy ks. proboszcz Dariusz Neterowicz, a posługę ołtarza pełnili członkowie Parafialnego Oddziału AK. Kapłan przypomniał, iż AK spotyka się w dniu, któremu patronuje Święta Jadwiga Śląska, a ona dla członków AK może być wzorem do naśladowania w podejmowanych różnych działaniach. Jadwiga Śląska zasłynęła z wielkiej pobożności i czynów Miłosierdzia. Po przeczytanej Ewangelii, ksiądz proboszcz powitał wszystkich przybyłych na spotkanie i poinformował, że chce dziś mówić przede wszystkim o Bożym Sercu, bo to zaowocuje w tym, co czyni Akcja Katolicka. Od początku swego nauczania Jezus przygotowywał Apostołów, by byli skupieni na znaku krzyża, bo po nim dokonała się rzeczywistość bardzo ważna. Kiedy wchodzimy do świątyni i czynimy znak Krzyża Świętego, to Duch Święty przenosi nas pod Krzyż Jezusa i jesteśmy blisko Jego otwartego serca. Czyniąc ten znak jesteśmy w bezpośredniej z Nim bliskości. Czas pandemii zatrzymał spotkania AK i wszelkie działanie, ale patrzeć oczami duszy, to Bóg zatrzymał wszystko poza Eucharystią i spowiedzią, byśmy powrócili do źródeł. Kapłan przywołał postać jednej z pierwszych świętych mniszek Gertrudę Wielką, która uczyła się miłości Serca Jezusowego. Pytała, dlaczego Bóg nie chce spełnić jej wszystkich próśb. Prosiła o relikwie Krzyża świętego, ale usłyszała, że Bóg da jej coś cenniejszego i uczci go, gdy pozwoli, aby w jej sercu spoczęło Jego Słowo – gdy będzie żyć wg Jego Przykazań. To jest właściwe oparcie każdego naszego działania. Kapłan wspomniał o przysłowiowej zabawie w „cymbała brzmiącego” – przykładem Francja, gdzie miały miejsce pierwsze objawienia Serca Jezusowego, a dziś jest to kraj pełen zepsucia, ateizmu. Gdy nie będzie oparcia w Słowie Bożym, to wszędzie tak będzie. Św. Gertruda zauważyła, że św. Jan był pierwszym, który położył swą głowę na sercu Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. On o tym nie mówił, bo był „Mojego Serca” – odpowiedział Jej Jezus. Serce Jezusa jest zarezerwowane dla Kościoła na czasy najtrudniejsze, gdy wierni się pogubią, to niech powrócą do mojego serca, powiedział Jezus, dam im siłę i oczyszczę ich. My już żyjemy w tym trudnym czasie, powiedział Kapłan i jako ksiądz widzi, że tam, gdzie jest oparcie w Bożych Przykazaniach, ludzkie serca owocują Bożą Miłością. Tam gdzie tego brak, brak jest miłości. Starajmy się, by czas tu spędzony był cenny w powrocie do tego co najważniejsze. Przez wieki rozwijał się kult Serca Jezusowego, a to tylko na Jego prośbę. Tu Kapłan nawiązał do słów czytanej Ewangelii /Łk.12, 8 – 12/ i powiedział, że dziś świadkiem Jezusa są ci, którzy przyznają się do niego i pełnią wolę Bożą. Zwrócił się do Członków AK, by byli zawsze autentyczni, bo nic nie czynili na pokaz. Chociaż będzie coraz więcej ataków ze strony złych, nie trzeba się bać, trzeba być autentycznym i konsekwentnym w działaniu, które musi być oparte na fundamencie Bożych Przykazań. Bądźcie świadkami kultu Serca Jezusowego, bo jeśli będziecie blisko Jego serca, to On pomoże Wam. Jeśli czujecie się zagubieni, to proście Ducha Świętego i Matkę Bożą o pomoc. Kapłan zakończył homilię słowami:” Jak dobrze, że tu jesteście, bo trwa nasza bezpośrednia fizyczna bliskość przy Sercu Jezusa. Mszę św. uświetnił swym pięknym śpiewem chór parafialny „Cantates Domino”. Po mszy wszyscy zostali zaproszeni do sali katechetycznej na poczęstunek. W godzinie południowej wspólnie odmówiono modlitwę „Anioł Pański”, a następnie Sekretarz miejscowego POAK  przedstawiła imponującą działalność Oddziału na terenie parafii.  Przystąpiono do roboczej części spotkania, jakim było Zebranie Rady DIAK, które otworzył prezes Jerzy Karmański. Zebranie poprowadził wybrany przewodniczący p. Mariusz Tracz – szczegóły w Protokole Zebrania Rady DIAK;  Omówiono sprawy organizacyjne: - stan płacenia składek; - zakup materiałów formacyjnych na 2022 rok, - Turniej Szachowy w Imielinie, - Plakaty i Regulamin Konkursu Literackiego, - sprawa przełożenia obchodów 25-lecia AK na 2022 rok, - Święto Chrystusa Króla w Katedrze, - udział AK w beatyfikacji ks. Jana Machy. Prezes podziękował ks. Proboszczowi i członkom POAK za bardzo życzliwe przyjęcie Rady DIAK i zaprosił wszystkich na specjalne Nabożeństwo do NSPJ do kościoła, które również celebrował ks. Proboszcz. Końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem było rozesłaniem uczestników tego formacyjnego spotkania w Jastrzębiu Zdroju. Bóg zapłać za wszelkie przejawy dobra i życzliwości!

 

Maria Rączka - Zarząd DIAK