sobota, 1 stycznia 2022

 

Z a p r o s z e n i e

                   Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,           które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Floriana w  Rybniku-Orzepowicach ul. Dzikiej Róży 4.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią, dziesiątka Różańca św.,

Godz. 10.45   Wręczenie nagród XX Konkursu Literackiego,                  

Godz. 11.00   Spotkanie opłatkowe, poczęstunek,

Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne, w tym zebranie wniosków synodalnych z POAK,

Godz. 12.30   Sprawy różne,

Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo. 

W trakcie spotkania będzie można nabyć nowy Biuletyn Informacyjny KIAK oraz materiały formacyjne na nowy rok kościelny przede wszystkim dla asystentów parafialnych i prezesów POAK. Prosimy także o uregulowanie składek członkowskich.

 Prezes DIAK 

Jerzy Karmański

 Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                            

 ks. Krzysztof Brachmański