poniedziałek, 23 września 2013

X  Archidiecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich, w dniu 21 września 2013 r.
W  Roku Wiary,  członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej  Archidiecezji Katowickiej wraz ze swymi asystentami kościelnymi, pielgrzymowali do niezwykłego Sanktuarium, w którym w szczególny sposób czczona jest Eucharystia, będąca podstawą naszej Wiary. Piękny, zabytkowy drewniany kościółek w Jankowicach Rybnickich wraz z pobliską Studzienką stanowią Sanktuarium Najświętszego Sakramentu.  Rangę tej Pielgrzymki podniosła obecność Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, który przybył tutaj, by spotkać się z Akcją Katolicką i był głównym Celebransem  i Kaznodzieją uroczystej Eucharystii.
Gospodarz i Kustosz tego Sanktuarium ks. dziekan Tadeusz Stachoń powitał Księdza Arcybiskupa oraz pielgrzymów przybyłych z całej Archidiecezji. Wyraził swą radość z tego, że Akcja Katolicka wybrała właśnie to miejsce za cel swojego pielgrzymowania. Uroczystą oprawę Mszy Św. – czytania, modlitwę wiernych oraz składanie darów ofiarnych przygotował POAK z sąsiedniej Parafii Św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, ponieważ w parafii jankowickiej nie ma Akcji Katolickiej.
Z wielkim skupieniem i z uwagą pielgrzymi wsłuchiwali się w słowa homilii Arcybiskupa skierowane do AK, w których przejawiała się Jego wielka  życzliwość dla Stowarzyszenia, docenienie działań podejmowanych na rzecz Kościoła, kapłanów i wiernych świeckich. Arcybiskup przypomniał zebranym słowa Prymasa Tysiąclecia -  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który głosił, że: „Czas  – to Miłość” i podziękował członkom AK za to, że znaleźli czas, by tutaj przybyć, aby zaczerpnąć właśnie w tym miejscu siły i mocy płynącej z Eucharystii oraz wzajemnego spotkania się ze sobą. Docenił również poświęcanie  swojego czasu na podejmowanie różnych działań, a to jest dowodem Miłości do Jezusa i do drugiego człowieka.
          
  Nawiązując do „Czytania z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan”, Arcybiskup  powiedział, że każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego do wykonywania posługi na rzecz budowania Królestwa Bożego. Zachęcił członków AK, aby postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostali wezwani, zachowując jedność Ducha z pokorą i cierpliwością, bo: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”. W swej homilii Ksiądz Arcybiskup przywołał także postawę ewangelicznego Mateusza - celnika i grzesznika (Mt 9,9-13), który na wezwanie: „ Pójdź za Mną!”, wstał i poszedł za Jezusem. Jezus go nie potępił, lecz okazał mu swe Miłosierdzie i wezwał, aby Go naśladował. Jego przykład uświadamia nam, że Pan Jezus powołuje nas nie w nagrodę za nasze zasługi, ale pomimo naszej słabości, bo powiedział: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Te słowa Arcybiskupa skłoniły wszystkich uczestników uroczystości do głębokiej refleksji.
            W uroczystej procesji z darami ołtarza członkowie Akcji Katolickiej nieśli zapaloną świecę POAK, chleb wypieczony z napisem „Akcja Katolicka”, świeże winogrona, ampułki z winem i wodą oraz kielich mszalny. W modlitwie wiernych polecaliśmy Bogu naszego Papieża Franciszka, Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, Asystentów Kościelnych oraz wszystkich członków i sympatyków AK, aby umacniając swą wiarę, byli zawsze wiarygodnymi świadkami Chrystusa w swych środowiskach. Prosiliśmy Boga, by pozwolił nam czerpać z Eucharystii siły do życia według wiary i realizacji naszej drogi formacyjnej.  
 Przed uroczystym błogosławieństwem, Metropolita Katowicki wygłosił Słowo końcowe, w którym wyraził swą radość ze spotkania z Akcją Katolicką swojej Archidiecezji. Podziękował Archidiecezjalnemu Asystentowi Kościelnemu AK księdzu dr Piotrowi Szołtysikowi oraz Prezesowi, Panu Jerzemu Karmańskiemu za dotychczasowe ofiarne prowadzenie Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej. Słowa uznania i podziękowania za pracę i koordynowanie wszelkich działań AK skierował do całego Zarządu AK Archidiecezji Katowickiej. Zaprosił wszystkich członków i sympatyków AK na coroczne spotkanie w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, w Święto Chrystusa Króla, które jest Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej.
Po uroczystym błogosławieństwie, przedstawiciele AK podziękowali Księdzu Arcybiskupowi za Jego obecność na pielgrzymce, za przewodniczenie Eucharystii, wygłoszone Słowo Boże i jako wyraz wdzięczności wręczyli Mu wraz z ofiarą od AK symboliczny bukiet róż.
            Po zakończeniu Mszy świętej, w obecności Arcybiskupa, odbyło się wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej” długoletnim Asystentom Kościelnym i członkom AK.
             Kolejnym punktem programu pielgrzymkowego było  odwiedzenie Studzienki, nierozerwalnie związanej z dziejami jankowickiej świątyni i stanowiącej razem z nią Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Wszyscy pielgrzymi własnymi samochodami przejechali do położonego nieopodal  w głębi leśnego wąwozu, miejsca kultu religijnego owianego legendą o dzielnym księdzu Walentym, który w 1433 roku zginął z rąk husytów, spiesząc z Najśw. Sakramentem do chorej kobiety. Przed śmiercią zdążył skryć w dziupli dębu bursę, w której znajdował się Najświętszy Sakrament, aby Go nie zbeszczeszczono. Odnaleziono ją po latach, co dało początek wielkiemu kultowi Bożego Ciała, który promieniował odtąd z Jankowic na ziemię rybnicką i Górny Śląsk. Według legendy, w miejscu męczeńskiej śmierci księdza Walentego wytrysnęło cudowne źródełko, stąd nazwa Studzienka. O tych i o wielu innych ciekawych wydarzeniach  związanych z tym miejscem na przestrzeni dziejów, opowiedział pielgrzymom w imieniu ks. Dziekana Parafianin z Jankowic.  Pielgrzymi zwiedzili trójnawową odbudowaną po szkodach górniczych kaplicę, nawiązującą swym wystrojem do legendarnych wydarzeń (figura zmarłego ks. Walentego, figura zaśnięcia Matki Boskiej), zabytkową Grotę z ołtarzem i figurą Matki Boskiej Lourdzkiej mającą 3 m wysokości oraz dwie mniejsze groty: Św. Barbary – Patronki Górników i tzw. Grotę bezrobotnych, którą wykonano w latach kryzysu gospodarczego, gdy miejscowych górników pozbawiono pracy. Od 1976 roku, corocznie w drugą niedzielę maja odbywa się tutaj Pielgrzymka Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej z udziałem biskupów katowickich. Począwszy od roku 1996, w okresie od maja do października, w Studzience odbywają się msze św. z kończącym je Apelem Fatimskim (godz. 20.00).  Blask tysięcy zapalonych świec budzi wtedy leśne ptaki, a pieśń, "Ave Maria" śpiewana w tej scenerii wywołuje niezapomniane wrażenie. Odnowiono także zwyczaj odbywania odpustów w Studzience w dniu święta Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia). Począwszy od roku 1998 oprócz części religijnej organizuje się tzw. Bieg księdza Walentego, którego trasa wiedzie drogą ucieczki księdza Walentego przed husytami. W roku 2002 dekretem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia - Metropolity Katowickiego, kościół parafialny pw. Bożego Ciała i Studzienkę w Jankowicach Rybnickich ustanowiono Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Jest to magiczne miejsce, przyciągające rzesze pielgrzymów, miejsce sprzyjające wyciszeniu, skupieniu i kontemplacji Boga.                                                                
     W godzinie południowej pielgrzymi odmówili w Studzience modlitwę „Anioł Pański”, której przewodniczył Asystent Kościelny POAK  Parafii Św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, ks. proboszcz Piotr Rożyk.  Po niej był czas na indywidualne spacery po terenie Sanktuarium, bo sprzyjała temu piękna słoneczna pogoda, a następnie pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek do lokalu „Arka”  w Jankowicach.  Tutaj, po spożyciu posiłku, wysłuchali wykładu ks. dr Piotra Szołtysika, Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego AK – „Być solą ziemi”.  Kapłan starał się w swoim wystąpieniu uświadomić słuchaczom, skąd bierze się siła do dawania świadectwa bycia „solą”. Jeśli my, jako Akcja Katolicka chcemy być „solą” ziemi, to zawsze musimy być blisko Jezusa i działać Jego mocą. Musimy być otwarci na Niego oraz na Ducha Świętego i Jego Dary, bo to się nie uda bez mocy Ducha Świętego. Na Nim wszystko zbudujemy. Jeśli mamy być Jego świadkami, „solą” ziemi, to On musi być obecny w naszym życiu, jako żywy – Ten, który jest. Przez wieki człowiek Go szukał i nadal szuka. Jego religia i Jego Kościół jest Kościołem Miłości – darem z siebie. On jest stale obecny we Wspólnocie, wysłany przez Boga Ojca towarzyszy każdemu z nas i jest źródłem naszej mocy. Jeśli mamy być „solą”, to musimy uwierzyć w Zmartwychwstanie Chrystusa, w to, że jest żywym Zwycięzcą, niewidocznym, ale działającym Przywódcą.                                                                                                                                                 
Po wystąpieniu ks. dr Piotra Szołtysika głos zabrał goszczący nas u siebie w parafii ks. dziekan Tadeusz Stachoń. Podziękował jeszcze raz za to, że AK na swoim pielgrzymkowym szlaku zaplanowała spotkanie w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach. Ksiądz Dziekan, nawiązując do słów Arcybiskupa powiedział do zebranych: „- Dać czas komuś – to kogoś kochać... i Wyście to zrobili . Kościół żyje dzięki Eucharystii i możemy wiele zdziałać, ale bez spotkania z Chrystusem w Eucharystii to byłoby niemożliwe.” Zakończył swoje wystąpienie zaproszeniem wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej do ponownego odwiedzenia jankowickiego Sanktuarium.
Prezes Pan Jerzy Karmański przekazał informacje z życia Akcji Katolickiej, polecił zakup nowych materiałów formacyjnych oraz Biuletynu AK. Poinformował o terminach i tematyce XIII Konkursu Literackiego, oraz o terminie VI Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa AK – rozdano plakaty.
Pielgrzymi udali się do kościoła na nabożeństwo końcowe, które poprowadził ks. dr Piotr Szołtysik. Podczas tego nabożeństwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, dokonano Aktu zawierzenia członków i asystentów kościelnych Akcji Katolickiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zanim to nastąpiło, ks. Asystent zwrócił się do zebranych, by w głębi serca zapytali sami siebie, czy rzeczywiście chcą zawierzyć siebie i swoją działalność w AK Najśw. Sercu Jezusa. Pielgrzymka zakończyła się błogosławieństwem sakramentalnym, po którym pielgrzymi udali się w drogę powrotną do swoich domów.
Umocnieni w wierze uczestnicy X Pielgrzymki AK serdecznie dziękują przede wszystkim ks. Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu za zaszczycenie nas swoją obecnością i mając na uwadze wypowiedziane do nas przez Jego Ekscelencję słowa: „Czas – to Miłość”, doceniamy to, że Ksiądz Arcybiskup znalazł swój czas dla nas, bo Akcja Katolicka nie jest mu obojętna. Dziękujemy bardzo ks. dr Piotrowi Szołtysikowi oraz Panu Prezesowi Jerzemu Karmańskiemu, za zorganizowanie pielgrzymki i umożliwienie poznania tego niezwykłego Sanktuarium Najśw. Sakramentu w Jankowicach Rybnickich. Słowa wdzięczności i podziękowania kierujemy także do ks. dziekana Tadeusza Stachonia, który z wielką życzliwością i gościnnością przyjął w swej parafii pielgrzymów AK z całej Archidiecezji. Bóg zapłać!
                                                                                                                                                     Maria Rączka  POAK Parafia Św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu
 Fotografie z pielgrzymki w galerii

Polecamy stronę internetową:   http://www.jankowice.rybnik.pl/historia.html