poniedziałek, 24 lutego 2014

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Z ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ:

„OD LOLKA MAŁEGO – DO JANA PAWŁA ŚWIĘTEGO”1.       Organizator:  Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej i Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Katowicach
2.       Miejsce przeprowadzenia finału konkursu: Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
3.       Cel konkursu: przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła  II i jego przesłania
4.       Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Archidiecezji Katowickiej
5.       Warunki przyjęcia prac plastycznych:
a. formularz zgłoszeniowy (w załączniku)
b. forma pracy plastycznej:
                - kategoria prac indywidualnych - rozmiar A4
                - kategoria prac zbiorowych  - rozmiar A2
  Maksymalna ilość prac z danego przedszkola:
  indywidualnych - 3 oraz zbiorowych -  2;  lub indywidualnych 5).
- dla obu kategorii - dowolna płaska technika plastyczna
- prace na odwrocie muszą być zaopatrzone w fiszki, które mają zawierać:
  nr przedszkola, adres przedszkola i nr telefonu,  nazwisko i imię dziecka, wiek dziecka, grupa oraz  
  nazwisko opiekuna.
- każde przedszkole przedstawia listę dzieci uczestniczących w konkursie  - ze zgodą rodziców na
  nieodpłatne publikowanie prac (na wystawach, folderach, kalendarzach, etc..)
c. miejsce składania prac: Kancelaria Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
6.       Kryterium oceny: ciekawa interpretacja i symbolika religijna - walory artystyczne i estetyczne.
7.       Warunki uczestnictwa:
termin składania prac do dn. 15.03.2014 r.  (decyduje data wysyłki)
- udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac (w  
  wystawach  lub publikacjach w związku z kanonizacją Jana Pawła II)
- regulamin konkursu jest dostępny na str. internetowej Parafii św. Apostołów Piotra  i Pawła w
  Katowicach  
- ewentualne pytania przesyłamy na adres: teresa.czapla@hoga.pl
8.       Postanowienia końcowe:
- zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności do
  złożonych prac w celu: druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie, 
  prezentowania prac na wystawach organizowanych z okazji kanonizacji Jana Pawła II
- ogłoszenie wyników odbędzie się do  dn. 30.03.2014 r. -  na str. internetowej Parafii św. Apostołów  
  Piotra i Pawła w Katowicach
9.       Informacje dodatkowe:
- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dn. zakończenia
  nadsyłania prac konkursowych
- sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
10.     Nagrody : przedszkola, które zostaną laureatami otrzymają pamiątkowe dyplomy, oraz nagrody
 11    Razem z pracami plastycznymi dzieci oddajemy:
  • Formularz zgłoszeniowy, który winien zawierać:
        - nazwę przedszkola, adres, nr tel.
        - nazwisko i adres e-mailowy nauczyciela prowadzącego
        - nazwisko i imię dziecka, lub nazwę grupy (przy pracy zbiorowej)
        - wiek dziecka (dzieci).
  • Zgodę rodziców  (pkt.8)