poniedziałek, 20 kwietnia 2015

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej NIEŚMY EWANGELIĘ NADZIEI

17-20 września – II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków
W dniach 17 – 20 września br., w Krakowie, odbędzie się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. To ważne wydarzenie odbywa się w roku, kiedy obchodzimy 85. rocznicę ustanowienia naszego stowarzyszenia przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda i na rok przed odrodzeniem Akcji Katolickiej, której działalność została zawieszona po II wojnie światowej. Dekret erygujący ponownie Akcję Katolicką wydał 2 maja 1996 roku kardynał Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. Wszystkie te rocznice wpisują się w jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który przeżywać będziemy w przyszłym roku, a który wielką klamrą spina niezwykłe dzieje ponad dziesięciu wieków chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.
Przygotowując się do kongresu pamiętajmy, że reprezentujemy organizację, u  której początków stanęli wybitni ludzie Kościoła.  Pamiętajmy także o słowach, które św. Jan Paweł II skierował do nas podczas Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej w sierpniu 2004 roku: „Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia.”
Podczas tegorocznego kongresu Akcja Katolicka, owszem, dokona pewnego podsumowania, bez którego nie sposób odnieść się do blisko 20-letniej działalności stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak odniesie się do poważnych wyzwań, jakie stawia przed katolikami współczesny świat i do roli, jaką, w tej często trudnej rzeczywistości, dane nam jest wypełniać jako ludziom wiary, którzy każdego dnia,  z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, gotowi są  podjąć szczytne hasło: Nieśmy Ewangelię Nadziei.
Program Kongresu poniżej


 Czwartek17.09.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  Łagiewnikach
15.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia

przejście do Sanktuarium Jana Pawła II

16.00 Msza św. na rozpoczęcie kongresu – Kard. Stanisław Dziwisz
17.30 – Otwarcie Kongresu – Halina Szydełko prezes KIAK
17.45 - Wykład bp. Mariusza Leszczyńskiego – Historia Akcji Katolickiej w Polsce.
20.00 - kolacja
  Piątek – 18.09.
  9.00Msza św. –kościół  Św. Piotra i Pawła – Nuncjusz  Abp C. Migliore

10.30.– Wystąpienie  Haliny Szydełko -prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
           - Wystąpienie Bp. Marka Solarczyka – Krajowego Asystent Akcji Katolickiej


11.15  - 14.00   I sesja – panel – „Rodzina fundamentem społeczeństwa”

moderator – Piotr Legutko
                         
-  dr Maria Smereczyńska – „Rodzina podstawową wspólnotą życia społecznego i działalności państwa”
-  dr Cezary  Mech –  "Gospodarczo-społeczne konsekwencje załamania demograficznego"
-  Małgorzata i Zbigniew Trybułowie –„ W poszukiwaniu tożsamości w rodzinie – wzór ojca, matki, relacje z dziećmi”
- Szymon Grzelak – „?”

14.00-16.00 obiad

16.00.-18.30. – II sesja   „ Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych”
                       
-  Barbara Fedyszak-Radziejowska – „Obraz społeczeństwa polskiego”.
Prof. Maria Ryś – „Czy budowanie cywilizacji miłości jest dziś możliwe”.                   
-  Prof. Michał Królikowski – „Prawo w służbie człowieka”

19.30 – kolacja
  
Sobota – 19.09.
godz. 9.00 – Msza św. – Katedra na Wawelu- kard. Stanisław Ryłko - Rzym

11.00 – wykład kard. Stanisława Ryłko – „Kościół w Polsce, zadania dla Akcji Katolickiej”.

11.30 – 14.00 – III sesja – „Chrześcijański wymiar polityki”

- Prof. Hanna Suchocka – Konkordat (potwierdzi obecność dopiero w czerwcu)
- prof. Andrzej Zoll – „ Wpływ prawa UE w szczególności Karty Praw Podstawowych , na polskie ustawodawstwo.
- Marek Jurek  „Czy w polityce jest miejsce na wartości chrześcijańskie”

14.00-16.00 – obiad

16.00 – 18.30 – IV sesja – panel  - „Kultura – wolności i odpowiedzialność”

moderator  - red. Marek Zając

-  prof. Michał Ujazdowski  - „Wychowanie przez kulturę.
-  Krzysztof Zanussi -  „Granice wolności w sztuce”
-  Jerzy Zelnik – „Aktor wobec konieczności wobec wyboru” czy można zagrać wszystko”
-  Jerzy Sosnowski – „ Debata publiczna - wartość dialogu".

Koncert

 Niedziela – 20.09
11.30 – zbiórka na pl. Grunwaldzkim
 11.45– rozpoczęcie przemarszu na Rynek
13.00 - Msza św. w Bazylice Mariackiej – transmisja TV Polonia -  Abp Gądecki – przewodniczący KEP

Sesje będą się odbywać w Sali Filharmonii Krakowskiej.