sobota, 4 kwietnia 2015

Życzenia Wielkanocne

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść 

zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,


zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,


że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu” /1 Kor 15,37-38/


Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca pokojem, 

radością i mocą Ducha Świętego. 


           Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom oraz Prezesom 


Oddziałów Parafialnych i Członkom Akcji Katolickiej, aby Święta 


Wielkanocne przyniosły nadzieję i stały się źródłem umocnienia ducha.


         Ks. Piotr Rożyk                                                                  Jerzy Karmański


Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                             Prezes DIAK