piątek, 23 października 2015

Parafialne Spotkania z Kulturą organizowane przez POAK Orzesze ZawiśćPo raz szósty z naszej inicjatywy odbyły się  w dniach 04 -11  października br Parafialne Spotkania z Kulturą , które co roku organizujemy na pamiątkę konsekracji naszego kościoła. Zawsze nasze działanie jest ukierunkowane na jakiś temat dotyczący albo hasła roku kościelnego  lub poświęcone jest  osobie zasłużonej dla naszej archidiecezji. Tym razem naszym celem było przybliżenie naszym parafianom historii naszej archidiecezji , która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 90-lecia powstania. Postanowiliśmy więc zaprezentować  na zorganizowanej przez nas wystawie zasłużone osoby dla naszej archidiecezji, a także czołowe świątynie, które znajdują się na naszym terenie.

 Na wystawie znaleźli się błogosławieni wywodzący się z naszej archidiecezji , biskupi ordynariusze  a także biskupi pomocniczy pełniący swoją posługę w minionym dziewięćdzięsięcioleciu ,a także katedra oraz bazyliki znajdujące się w naszej archidiecezji oraz wypisane zakony męskie i żeńskie .Wystawę można było oglądać w przedsionku naszego kościoła. W niedzielę o godz. 16.30 odbył się koncert orkiestry dętej z Elektrowni Łaziska poprzedzony  naszym wykładem dotyczącym historii archidiecezji katowickiej.
Na zorganizowanym przez nas koncercie było ponad 150 osób które z zainteresowaniem wysłuchały zarówno wykładu jak i koncertu gdzie mogli wszyscy słuchać muzyki poważnej najbardziej znanych kompozytorów na świecie. Ludzie byli zachwyceni tym występem i na stojąco artystom  podziękowali brawami. W następną niedzielę  11 10 w naszej parafii na zaproszenie naszego proboszcza byli przedstawiciele Śląskiego Seminarium diakon Łukasz  oraz Stanisław i Andrzej, którzy uczestniczyli w mszach świętych niedzielnych a diakon Łukasz przedstawił historię swojej uczelni. W interesującym kazaniu można było się dowiedzieć o dziejach tej bardzo cenionej uczelni. Dziękujemy pracownikom archidiecezjalnego archiwum za udostępnienie nam fotografii zasłużonych postaci oraz czołowych świątyń naszej archidiecezji oraz ks. proboszczowi za sprowadzenia do naszej parafii przedstawicieli Śląskiego Seminarium.