poniedziałek, 15 maja 2017


            

  
Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 20 maja 2017r. w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich ul. Zjednoczenia 52.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią – ks. Piotr Rożyk – Archidiecezjalny Asystent Kościelny
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Historia kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich oraz
                    informacja prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o działaniach 
                    Akcji Katolickiej w parafii, 
Godz. 12.00   Regina Coeli,
Godz. 12.05   Wykład formacyjny: „Misje realizacją posłania: „Idźcie i głoście” –                        
                    ks. Eugeniusz Paruzel – Proboszcz parafii p.w. Jana Chrzciciela,                   
Godz. 12.35   Sprawy organizacyjne DIAK:
·        Informacja prezesa,
·        Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich – dar ołtarza, poczet sztandarowy,
·        Informacja skarbnika,
·        Sprawy różne,
Godz. 12.50   Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Błogosławieństwo. Zakończenie 

                    spotkania.