poniedziałek, 8 maja 2017

Z A P R O S Z E N I E

Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Chorzowie oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zapraszają 18 maja 2017 r. do krypty kościoła pw. św. Antoniego w Chorzowie, mieszczącym się przy ul. Kopernika 1, na konferencję „Trwajmy mocni w wierze”, zorganizowaną z okazji 90.urodzin Josepha Ratzinger.

Program konferencji:
1. Godz. 17.00 - Msza św. w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Chorzowie

2. Godz. 17.55 - Otwarcie konferencji i przywitanie zebranych osób – ks. proboszcz Krystian Kukowka.

3. Mariusz Tracz, „Trwajcie mocni w wierze. Przesłanie Benedykta XVI do rodaków Jana Pawła II wyrażone w czasie pielgrzymki do Polski”

4. Piotr Fojcik, „Odpowiedzialność za Kościół w ujęciu Josepha Ratzinger/Benedykt XVI.”

5. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, „Prawda. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI jako cooperator veritatis.”

6. Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów prowadzony przez ks. dr hab. Arkadiusza Wuwera.

7. Zakończenie konferencji - ks. proboszcz Krystian Kukowka.