poniedziałek, 26 marca 2018

K O M U N I K A TK O M U N I K A T

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej tworzy Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Słuchaczami UTW mogą zostać osoby w wieku 50+ zamieszkujące na terenie Archidiecezji Katowickiej, korzystające z emerytury lub renty.
Wykłady z zakresu pomyślnego starzenia się seniorów, sposobu życia i odżywiania, sprawności fizycznej i psychicznej, życia i roli seniorów w rodzinie oraz Katolickiej Nauki Społecznej prowadzić będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykłady odbywać się będą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego a ćwiczenia fizyczne i badania lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach-Ligocie.
Słuchacze UTW wnoszą jedynie opłatę wpisową w kwocie 20 zł/osobę/semestr.
Szczegóły dotyczące UTW zamieszczone są na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.ak-katowice.blogspot.com
Zgłoszenia do dnia 13 kwietnia 2018r w Biurze AK w Katowicach, ul. Jordana 39 (wejście od strony probostwa katedry II piętro) w godz. od 16.00 do 18.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku lub na adres e-mail: antonit@wp.pl                                                                              Jerzy Karmański

                                              Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji  Katolickiej