piątek, 2 marca 2018

Spotkanie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Boguszowicach Osiedlu – 17 lutego 2018 r.Mszę Świętą inaugurującą spotkanie odprawił Asystent Archidiecezjalny ks. Piotr Rożyk. W wygłoszonej homilii kapłan zwrócił uwagę na rozpoczynający się okres Wielkiego Postu, którego znakiem jest symboliczna dekoracja ołtarza – Krzyż i Pismo Święte, chleb i woda, oraz koszyk.  Te elementy dekoracji oznaczają: modlitwę, post i jałmużnę, do których zaprasza nas Kościół w tym czasie pokuty i nawrócenia. Modlitwa, post i uczynki miłosierdzia mają dominować w postawie katolików świeckich. Uczynki pokutne są głęboko zakorzenione w naszej chrześcijańskiej tradycji, bo poprzez nie pragniemy pokutować i czynić zadość za swoje grzechy, jednocząc się z cierpiącym Zbawicielem. Post nie zaowocuje, jeśli nie będzie poparty miłosierdziem. Kapłan zwrócił się do członków Akcji Katolickiej z wezwaniem, by szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu ich oczy i serca otwierały się szeroko i zauważały tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i materialnego, i duchowego. Z postawą pokory i ufności nieśmy więc miłosierdzie naszym bliźnim, byśmy też sami Miłosierdzia  Bożego dostąpić mogli. W nawiązaniu do słów czytanej Ewangelii / Łk 5, 27 – 32 /, kapłan życzył uczestnikom Eucharystii, by doświadczyli tego, co było udziałem celnika Lewiego – by każdy z nas usłyszał szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu, wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną!” i tak jak Lewi natychmiast wstał i poszedł za Jezusem, bo On przynosi wyzwolenie, a wezwanie do nawrócenia wymaga natychmiastowej reakcji.                                                                                                                    Po Mszy Świętej odmówiono dziesiątkę Różańca św. i uczestnicy spotkania zeszli do kościoła dolnego na skromny poczęstunek, po którym nasz Asystent ks. Piotr Rożyk wygłosił wykład formacyjny, związany z Jubileuszem 100-cia Niepodległości Polski. W ramach przygotowań do obchodów tego Jubileuszu, do dnia 11 listopada 2018 r. w kościołach w Polsce będzie odprawiana Nowenna Jubileuszowa oraz msze za Ojczyznę. Kaplan przedstawił zebranym, jaka jest idea tej Nowenny, której Patronką jest Hanna Chrzanowska, kandydatka na ołtarze z diecezji krakowskiej (beatyfikacja w kwietniu 2018). Każdy miesiąc Nowenny ma swojego Patrona i swoje hasło: luty– Miłosierdzie wobec potrzebujących -  św. Szymon, marzec – Modlitwa i pokuta -  św. Jacek, kwiecień – Świętowanie niedzieli – Stanisław Kazimierczyk, maj – Małżeństwo i rodzina  – Bl. Salomea, czerwiec – Praca i odpoczynek – Aniela Salava,  lipiec – Szacunek dla życia - Królowa Jadwiga, sierpień – Wolność od nałogów i uzależnień – Brat Albert, wrzesień – Wychowanie i wykształcenie – Jan Kanty, październik – Jedność i solidarność. - Jan Paweł II. Kaplan zwrócił uwagę, że słowa Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój …” są nadal aktualne, a hasło: „Bóg – Honor – Ojczyzna”,  zawsze stać będzie na straży naszych narodowych Wartości. Ojczyzna ma dziś nowe wyzwania -  wiemy co było, a nie wiemy co będzie. 100-lecie Niepodległości naznaczone jest ciągłym zmaganiem się o kształt Ojczyzny, o Jej oblicze. Nowenna będzie dziękczynieniem za Ojczyznę, za naszych polskich świętych i błogosławionych. Będziemy prosić Boga, by w tym Roku Jubileuszowym – Roku Ducha Świętego – zesłał nam Go i odnowił oblicze naszej ziemi. Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej również włączy się w obchody Jubileuszu – poza organizowanymi dniami modlitwy za Ojczyznę, planowane jest spotkanie z historykiem, wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, parafialne wieczornice. Kapłan zaproponował zapoznanie się z propozycjami obchodów zawartymi w książce „Nowenna Jubileuszowa” – Wydawnictwo św. Stanisława. Dodał, że należy opracować Parafialny program obchodów Jubileuszu Ojczyzny.
W dalszej części spotkania odbyło się zebranie Rady DIAK, na którym Prezes Jerzy Karmański przedstawił założenia związane z realizacją Projektu utworzenia Uniwersytetu III Wieku przy Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej pod Patronatem Akademii Medycznej w Katowicach. Członkom Rady zostały rozdane materiały informacyjne. Prezes zachęcał do udziału w rekolekcjach dla liderów AK we Wrocławiu lub w Zakopanem. Zgłoszenia indywidualnie kierować do ośrodków rekolekcyjnych.
Pan Grzegorz Mularczyk – członek Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zrelacjonował przebieg Zebrania Rady KIAK, w którym uczestniczył w Warszawie w dniu 3 lutego 2018r. Gościem Rady była dr hab. Monika Przybysz z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słowo wstępne wygłosił Asystent Krajowy AK Biskup Mirosław Milewski. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Krajowemu AK i przeprowadziło wybory uzupełniające do Zarządu KIAK. Przedstawiono najbliższe inicjatywy: oświadczenie w sprawie poparcia Rządu odnośnie Ustawy o IPN; uroczystość św. Wojciecha w Gnieźnie; Zjazd AK w Poznaniu; 2-7 październik 2018 – pielgrzymka AK do Rzymu.
Wspólna końcowa modlitwa i kapłańskie błogosławieństwo zakończyły spotkanie w Boguszowicach Osiedlu.

Maria Rączka – Zarząd DIAK