poniedziałek, 28 maja 2018

SPOTKANIE RADY DIAK W KOBIÓRZE – 19.05.2018 r.
Po raz pierwszy Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej odbyło się w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze. Uwagę przybyłych na spotkanie zwrócił pięknie usytuowany odnowiony kościół parafialny i inne budynki parafialne oraz jego zadbane i estetycznie urządzone obejście. Prawdziwego zachwytu można było doznać po wejściu do kościoła. Ten IX-wieczny zabytek architektury sakralnej w stylu neogotyckim, tak gruntownie odrestaurowany, z przywróconym mu pierwotnym wystrojem wnętrza, zrobił na nas duże wrażenie. Przed rozpoczęciem mszy św., gospodarz parafii ks. proboszcz Damian Suszka, kierując słowa powitania do zebranych członków Akcji Katolickiej, przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii kobiórskiego kościoła i parafii. 
               Z wdzięcznością wspomniał swojego poprzednika śp. ks. Józefa Piesiura, dawnego proboszcza i głównego inicjatora kompleksowej renowacji świątyni na Jubileusz jej 100-lecia. Mszę św. inaugurującą spotkanie sprawowali: ks. proboszcz Damian Suszka oraz Archidiecezjalny Asystent AK ks. Piotr Rożyk. W wygłoszonej homilii miejscowy ks. Proboszcz zwrócił uwagę na to, że nasze spotkanie odbywa się w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, któremu w Kościele Katolickim poświęcony jest obecny Rok Duszpasterski. Bez Ducha Św.  nie jesteśmy w stanie zrozumieć Słowa Bożego i rozpoznać swojego powołania oraz zadań, jakie Bóg stawia na drogach naszego życia. Mamy Go więc  przywoływać poprzez modlitwę i otwierać swoje serca na dar Jego obecności w nas. Nawiązując do słów czytanej Ewangelii: „…Ty pójdź za Mną.”  /J 21, 20-25/,  kapłan zwrócił się do członków AK, by słowa Jezusa skierowane do Piotra zechcieli przyjąć jako zaproszenie skierowane do każdego z nas. Iść za Nim to dawać świadectwo, być Jego wiernym świadkiem. Duch Święty daje nam dobre natchnienie w realizacji naszego powołania do Akcji Katolickiej, dzięki Jego Darom uczymy się i dojrzewamy w wierze. 
  
Uroczystą oprawę mszy św. przygotowali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Liturgię ubogaciły hejnały grane na rogach myśliwskich przez zespół sygnalistów oraz pieśni w wykonaniu chóru parafialnego. Po mszy św. odbyła się krótka adoracja Najświętszego  Sakramentu i  wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca Świętego. Na koniec głos zabrał wójt Gminy Kobiór p. Eugeniusz Lubański, który przekazał najważniejsze informacje  o Jubileuszowej, bo już 550 – letniej miejscowości Kobiór, jej walorach krajobrazowych, administracyjnych i gospodarczych, podkreślając korzystne dla całej Gminy w ostatnich latach zmiany gospodarcze i społeczno-kulturalne. 
Następnie  uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do Domu Parafialnego, gdzie przygotowano poczęstunek -  tradycyjny staropolski bigos myśliwski, a jego konsumpcji towarzyszyła muzyka zespołu sygnalistów myśliwskich z Koła Łowieckiego w Kobiórze.  Sygnaliści w oryginalnych strojach z czasów książąt pszczyńskich, wprowadzili zebranych w tajniki dźwięków rogów myśliwskich w czasie polowania. Była to miła i ciekawa atrakcja przygotowana przez gospodarzy. Po modlitwie południowej prezes Jerzy Karmański rozpoczął zebranie Rady DIAK.                                                                              
Na wstępie podziękował ks. Proboszczowi oraz członkom Parafialnego Oddziału AK  w Kobiórze  za tak życzliwe i gościnne przyjęcie.                                                     Poprosił Archidiecezjalnego Asystenta AK ks. Piotra Rożyka o wygłoszenie wykładu formacyjnego. Był to wykład  biblijny o roli Ducha Św. w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa, Kościoła jako Wspólnoty i w życiu każdego chrześcijanina.                                                                                                                    Kapłan rozpoczął od stwierdzenia, że jutro jest rocznica pierwszego Bierzmowania w historii Kościoła Katolickiego. Było ono związane z modlitwą i oczekiwaniem. Dopiero wtedy, kiedy Duch Święty został zesłany na apostołów i  napełnił ich darem mądrości,  wiary i odwagi, poszli w świat  i zaczęli głosić naukę Chrystusa: „Idźcie i głoście Ewangelię.”- /Mk 16, 15/.  Czas Ducha Świętego trwa od Pięćdziesiątnicy, aż po krańce świata. Kapłan wyliczał i cytował frazy o Duchu Św. z Pisma Świętego, wyjaśniał je i wskazywał na znaczącą ilość ich występowania. Starał się wyjaśnić słuchaczom, kim jest Duch Święty i jaka jest Jego rola w życiu chrześcijanina, bowiem jest On najbardziej tajemniczą Osobą Trójcy Świętej,  sprawcą natchnienia biblijnego. Bez Jego pomocy nikt nie powie, że Panem jest Jezus. Duch Św. mieszka w Kościele i mieszka w każdym z nas. Jezus jest drogą, a Duch Św. przewodnikiem na tej drodze. On wspomaga naszą słabość w modlitwie udoskonala ją, ale za nas się nie modli. Ikonografia przedstawia Go jako gołębicę - (Chrzest Jezusa w Jordanie). Jako Akcja Katolicka mamy coś do zrobienia, a Duch Święty jest źródłem tych darów, które są nam potrzebne – charyzmatów. On wyzwala w nas swoje owoce – prowadzi nas do świętości. Jego działanie powinniśmy poznawać w oparciu o Pismo Święte. Mamy iść i głosić Dobrą Nowinę całemu światu.                                                                                                                                   Prezes Parafialnego Oddziału AK w Kobiórze p. Romuald Jurzykowski dokonał prezentacji działań, jakie podejmuje AK w parafii stwierdzając, że jest to niezbyt liczna grupa, bo tylko 7 osób, ale grupa stabilna, zwarta, zżyta, zawsze chętna do podejmowania wyzwań na miarę swoich możliwości. Podstawą spotkań jest formacja, bo aby dawać przykład innym, trzeba być samemu uformowanym, a  tylko przez formację prowadzi droga do Ewangelizacji.                                                           
 W dalszej części spotkania prezes Jerzy Karmański zapraszał członków naszego Stowarzyszenia do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę oraz w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar Śląskich. Ustalono skład pocztu sztandarowego na obydwie pielgrzymki. Wstępnie poinformowano o planowanych obchodach 20-lecia Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej oraz o  indywidualnych zgłoszeniach na rekolekcje październikowe Akcji Katolickiej w Brennej. Prezes poinformował również o tym, że w br. odbędzie się X Zjazd Gnieźnieński oraz Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu – chętni do udziału winni zgłosić się w biurze DIAK w Katowicach. Modlitwa i błogosławieństwo końcowe były ostatnim punktem spotkania członków Rady DIAK w Kobiórze. Serdeczne Bóg zapłać ks. Proboszczowi oraz Gospodarzom spotkania za wszelkie przejawy życzliwości i gościnności. Szczęść Boże!

Maria Rączka – Zarząd DIAK