niedziela, 6 maja 2018

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w Pszczynie – Starej Wsi – 21.04.2018 r.


         W prawdziwie wiosennej scenerii odbyło się spotkanie członków Rady DIAK w Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie – Starej Wsi. Uczestniczyliśmy w podwójnym Jubileuszu: 20-lecia Poświęcenia Kościoła Parafialnego oraz 20-lecia istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Uroczystą mszę Jubileuszową koncelebrowaną odprawił miejscowy ks. proboszcz Alojzy Bok - Asystent Kościelny POAK oraz Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej – ks. Piotr Rożyk. Gospodarz parafii ks. Proboszcz powitał przybyłych członków Rady DIAK i wspomniał, iż patronem dnia dzisiejszego jest św. Anzelm z Canterbury - biskup i doktor Kościoła, którego najważniejsze tezy dotyczą problemu relacji rozumu do wiary. Zaprosił do uczestnictwa w Eucharystii sprawowanej w intencji POAK oraz całej wspólnoty parafialnej św. Jadwigi Śląskiej w Starej Wsi.  W wygłoszonej Homilii, ks. Proboszcz nawiązał do czytanej Ewangelii /J 6,55.60-69/, rozważając trudną rozmowę Jezusa ze swoimi uczniami w Kafarnaum, po której wielu uczniów Jego wycofało się i już z Nim nie chodziło. Zerwali więź z Chrystusem i utracili swą wiarę. Dwunastu jednak pozostało przy Nim. Niewielu, ale najbardziej gorliwych w wierze. To w ich imieniu Szymon Piotr odpowiedział Jezusowi: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”. Kapłan zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by zawsze trwali przy Chrystusie wzorem Jego uczniów. Mniej ważne jest to, czy parafialny oddział AK liczy kilkunastu, czy kilku członków. Ważne, by być z Tym, którego Słowa „są duchem i życiem”. Nabierają one szczególnego znaczenia w trwającym Roku Duszpasterskim - Roku Ducha Świętego. Uroczystą oprawę mszy świętej przygotowali członkowie parafialnej AK. Po zakończeniu mszy św. odmówiono wspólnie dziesiątkę Różańca świętego i uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do salki parafialnej, gdzie dla wszystkich przygotowano poczęstunek. W porze południowej odśpiewano hymn wielkanocny „Regina caeli”. Ks. proboszcz Alojzy Bok przedstawił uczestnikom spotkania niezwykle ciekawą historię swojej parafii. Stara Wieś to najstarsza część miasta Pszczyny. W pierwszej połowie XIII w. tereny te odwiedzała posługując wśród ubogich chorych św. Jadwiga Śląska, która była fundatorką pierwszego drewnianego kościółka. Zbudowano go na starym cmentarzu - Cmentarzu św. Jadwigi, gdzie zachowała się nagrobna data z 1502 r. Na cmentarzu tym, w czasie II wojny światowej Niemcy chowali swoich zabitych. Drewniany kościół zniszczył  pożar, ale w tajemniczy sposób ocalały organy i niektóre figury świętych, w tym figura św. Jadwigi. Kościółek św. Jadwigi był kościołem dla wiosek, ale przez pewien czas był też kościołem akademickim. Na szczęście zachowała się w Rodzinie Kuciów z Pszczyny stara fotografia ukazująca wystrój dawnego kościółka.   Po wybudowaniu obecnego kościoła, starano się wg niej urządzić jego wnętrze tak, by nawiązywało do dawnego wystroju. Sprowadzano obrazy, sporządzano często kopie obrazów, by przypominały dawny wystrój. Tutaj Jan Paweł II miał swój obraz na wiele wcześniej, niż został świętym. Dzięki staraniom parafii miejscowa szkoła nosi Jego imię, a On obecny jest tu w relikwiach i w witrażu. Początki parafii – to lata 70-te (punkt duszpastersko-katechetyczny), 1981 – erygowanie parafii św. Jadwigi Śląskiej, budowa kościoła 1983 -1989, poświęcenie kościoła 16.10.1989r. – kościół ma już 20 lat. Ksiądz Alojzy Bok jest tu proboszczem od 1995 r. Prezes Parafialnego Oddziału AK Marian Szwarc dokonał prezentacji POAK, przedstawił podejmowane działania na rzecz środowiska lokalnego i parafii, takie jak: wystawy tematyczne, plenery malarskie i fotograficzne, konkursy dla dzieci, paczki od św. Mikołaja, paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych, kolportaż „Gościa Niedzielnego”, zakup sztandaru dla Szkoły im. Jana Pawła II, zbiórki na Misje do Kamerunu, współpraca z innymi grupami  parafialnymi.  Podkreślił bardzo dobrą współpracę z ks. Proboszczem, który często inspiruje, pomaga, proponuje, ale nigdy nie narzuca czegoś. Wspomniał również o zasłużonej dla parafii śp. pani Annie Klaus, która 20 lat temu organizowała Parafialny Oddział AK. Będąc z zawodu nauczycielką i malarką organizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty i plenery malarskie. Namalowała mnóstwo obrazów religijnych. Obecna na spotkaniu jej dawna koleżanka pani Gertruda Mrozek, podzieliła się również ze słuchaczami swoimi wspomnieniami uzupełniając , że śp. Anna namalowała wiele obrazów MB Częstochowskiej i kiedy odwiedzała chorych, to w prezencie dawała im swoje obrazy. Za jej namową namalowała również obraz Jezusa Miłosiernego. Marian Szwarc dodał na koniec, że teraz ich POAK stara się kontynuować działalność śp. pani Anny. Prezes DIAK Jerzy Karmański podziękował Ks. Proboszczowi oraz Prezesowi POAK Marianowi Szwarcowi, za tak wyczerpującą prezentację Parafii i POAK-u. Poprosił Archidiecezjalnego Asystenta AK ks. Piotra Rożyka o wygłoszenie wykładu formacyjnego.  Ksiądz Piotr rozpoczął od stwierdzenia, że z uwagą wsłuchiwał się w przedstawioną prezentację i cieszą go długofalowe działania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Naszym nauczycielem ma być Duch Święty, który jest potrzebny, by nas ukierunkowywał, a cykliczność i ciągłość naszych działań, to kwestia wsłuchiwania się w Ducha Świętego. Z tego wychodzi Dobro – tu się potwierdza wpływ Ducha Świętego. Ducha Świętego trzeba prosić, błagać, zwracać się do Niego, by oświecał serca i umysły nasze. Ciągle mamy Go pytać i prosić, by nas prowadził i kierował naszym działaniem, szczególnie teraz w Roku Liturgicznym, któremu Duch Święty patronuje.   Prezes Jerzy Karmański podziękował ks. Piotrowi za zwięzłą i bogatą w przesłanie naukę formacyjną. Kierownik UTW przy AK, pan Antoni Tabath przekazał informacje dotyczące zgłoszeń słuchaczy UTW na badania medyczne. Skarbnik Aleksandra Duda przypomniała o uregulowaniu składek i zakupie materiałów formacyjnych. Modlitwa i końcowe błogosławieństwo zakończyły spotkanie Rady DIAK w gościnnej Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie – Starej Wsi. Na koniec spotkania – niespodzianka. Prezes POAK pan Marian Szwarc zaprosił wszystkich do zwiedzenia Pokazowej Zagrody Żubrów w Parku Pszczyńskim. Bóg zapłać, za wspólną modlitwę oraz każdy gest życzliwości skierowany do uczestników spotkania. Szczęść Boże!


Maria Rączka – Zarząd DIAK