niedziela, 26 września 2021

 

Katowice, dn. 22.09.2021r.

 


Z a p r o s z e n i e

 

                 Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 16 października 2021r w salce katechetycznej Domu Parafialnego przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 36.

 

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z kazaniem,                 

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.25   Nauka formacyjna,

Godz. 11.45   Działalność POAK w parafii,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Posiedzenie Rady DIAK,

Godz. 12.35   Sprawy organizacyjne i różne, 

Godz. 12.50   Nabożeństwo do NSPJ. Błogosławieństwo i zakończenie spotkania.  

 

Obecność członków Rady DIAK jest obowiązkowa. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić.

Na spotkaniu istnieje możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny, informatory KIAK, aktualne Statuty Akcji Katolickiej a także uregulowania składek członkowskich.

 

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  

                         ks. Krzysztof Brachmański                        

Prezes DIAK   

           Jerzy Karmański