niedziela, 19 września 2021

XX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

 Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.

     

  Celem konkursu jest:

>        Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,

>        Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,

>        Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,

>             Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Temat prac konkursowych:

o        Uzasadnij na czym polega ponadczasowość działań podejmowanych przez  ks. Jana Machę.

 

Regulamin konkursu

Kategorie wiekowe

Ø     W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych  i szkół średnich w następujących  kategoriach:

-           Szkoły podstawowe - klasy I - IV;

-           Szkoły podstawowe - klasy V - VIII;

-           Szkoły średnie

 

Ø     Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;

Ø     Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę szkoły lub parafii;

Ø     Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;

Ø     Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);

Ø     Dopuszczalne są wszelkie formy literackie.

Ø     Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

Terminy poszczególnych etapów:

Ø     Etap szkolny: do 3 grudnia 2021r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);

Ø     Rozstrzygnięcie Konkursu: do 21 grudnia 2021 roku:

Termin nadsyłania prac:

Ø     Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 10 grudnia 2021r.

Ø     Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

Skład Komisji, oceniającej:

Ø     W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.

Nagrody:

>       Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.

>       Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.

>       Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.

              Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022 roku w kościele   p.w. św. Barbary w  Rybniku - Orzepowicach, ul. Dzikiej Róży 4, po Mszy św. o godz. 10.00.

        Uwagi końcowe:

>       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.

>       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com

 

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!