sobota, 18 września 2021

Relacja z pielgrzymki

 


W dniu 18 września  bieżącego roku miała miejsce XV Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej odbywająca się pod hasłem: „Zawierzmy jak Józef".

      

  
 Mszę Świętą odprawili księża Krzysztof Brachmański-  Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej,  ks. Stanisław Noga -były Asystent  Akcji Katolickiej oraz proboszcz parafii  pw. Świętego Józefa w Katowicach- ksiądz Prałat Zenon Drożdż.  


Homilię w czasie mszy świętej wygłosił ksiądz Krzysztof Brachmański, który w nawiązał do Ewangelii  wg  Św. Łukasza 2.41-52  odpowiadając na  pytanie "Czym jest historia Świętego Józefa ?"-   krótko mówiąc jest  to  historia Boga wkraczający w życie człowieka. Święty Józef to milczący świadek zbawienia, który jest  przykładem jak zachowywać się gdy Bóg wkracza w nasze życie. Przedstawił też nam przypadki w historii biblii gdy Bóg wkracza w życie człowieka. Praojciec Abraham jest przykładem niezwykłej pokory i dużego zaufania Panu Bogu. Na żądanie Boga był gotów złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Mojżesz również posłuszny Bogu , wprowadza naród żydowski z niewoli egipskiej  i przez 40 lat prowadzi go do Ziemi Obiecanej . Posłuszny również  woli Boga  jest Święty Józef . Poślubił piękną kobietę Miriam  (Marię) która okazuje się być brzemienną. Potajemnie planuje  ją oddalić a winę wziąć na siebie by ją ochronić  Wtedy Bóg wkracza w jego życie wysyłając anioła Pańskiego  który mu oznajmia "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło".  Wkraczający w życie człowieka Bóg daje  wiele do myślenia i pokazuje kierunek.  Ksiądz Krzysztof kieruje pytanie do uczestników pielgrzymki '' Czy takiego Boga wkraczającego w życie odkrywasz?" ,  bo przytoczeni  bohaterowie biblijni mieli duże zaufanie do Pana Boga.  Dziś Bóg, także wkracza w nasze życie. Przykładem  może być w ubiegły rok kiedy wkroczył on w życie tyle ludzi przez doświadczenie pandemiczne. Wielu ludzi chorowało, zmarło.  W tych trudnych sytuacjach uczy nas Święty Józef jak postępować poprzez całkowite zawierzenie Panu Bogu. Bóg wkracza w życie wspólnoty parafialnej , wkracza w życie Akcji Katolickiej, dlatego próbujmy tak jak Święty Józef zaufać Panu Bogu. Obrazem Świętego Józefa powinien być członek Akcji Katolickiej. Wiara i zaufanie Panu Bogu to klucz realizowania się w Akcji Katolickiej. Ksiądz  Krzysztof wyraził swoje pragnienie  by prawdę tą  uczestnicy pielgrzymki zabrali ze sobą do domu i swych  parafii.

Bernard Bańczyk