niedziela, 19 września 2021

 

REGULAMIN

 

XIII ARCHIDIECEZJALNEGO  TURNIEJU  SZACHOWEGO

O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ

 


1

Organizator

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                               

2

Cel turnieju

Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej

Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.

3

Terminy rozgrywek

Eliminacje w parafiach do dnia 25.09.2021 r.

Finały (etap archidiecezjalny) zostaną przeprowadzone w dniu 2.10.2021r.

4

Miejsce zawodów finałowych

Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.

5

Warunki uczestnictwa

a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik

    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     

b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 29 września 2021r,             

    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl

    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.

c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45 do godz. 10.00                           

a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.

e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

6

System rozgrywek i tempo gry

Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.

7

Nagrody

Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców                           w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.

Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu rozgrywek tj. 2 października 2021r. (sobota) w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.

8.

Postanowienia końcowe

W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.

Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju!