czwartek, 21 kwietnia 2022

 

Z a p r o s z e n i e

       Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 14 maja 2022r. w parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Chorzowie, ul. Mikołaja Kopernika 1.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,

Godz. 10.45   Nabożeństwo do św. Antoniego,                

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.30   Prezentacja działalności POAK,

Godz. 12.00   Regina Coeli,

Godz. 12.05   Prelekcja Mariusza Tracza „Józef Gawlina – biskup wędrowiec”

Godz. 12.30   Sprawy organizacyjne:

·         Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich,

·         Udział AK w działaniach pomocowych dla Ukrainy,

·         Przygotowanie do obchodów 25-lecia odrodzenia AK w Archidiecezji Katowickiej,

·         Informacja Skarbnika DIAK,

·         Sprawy różne.

Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

 

                   Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na bieżący rok kościelny.

 

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK

 ks. Krzysztof Brachmański                                       Jerzy Karmański

czwartek, 14 kwietnia 2022

Spotkanie formacyjne – wielkopostny dzień skupienia Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, w dniu 9 kwietnia 2022r.

 


Deszczowa pogoda nie przeszkodziła członkom Rady DIAK, by przybyć do Bierunia, gdzie o godzinie 10-ej rozpoczęła się msza św. koncelebrowana inaugurująca nasze wielkopostne spotkanie formacyjne. Sprawował ją nasz archidiecezjalny Asystent, ks. Krzysztof Brachmański oraz emerytowany proboszcz bieruńskiej parafii - ks. kanonik Janusz Kwapiszewski. Homilię wygłosił ks. Krzysztof. W nawiązaniu do czytanej Ewangelii, kapłan powiedział, że słuchając jej można odnieść wrażenie, że modlimy się do Boga, który wydaje się być słabszy i chodzi o to, by nie zniechęcić się do słabszego Boga. Uczynione przez Boga dobro działa na człowieka, zwłaszcza cudowne działanie Boga we współczesnym świecie. Niektórzy dziś szukają Go, a inni nastają na Niego. Faryzeusze boją się Jezusa, bo uważają, że z Nim będzie im gorzej, bo Jezus wkroczy w ich życie, w ich sumienia i będzie im gorzej. Nie należy bać się Boga wkraczającego w nasze życie, choć wtedy trzeba będzie może zrezygnować z czegoś, z jakichś grzechów. Należy zastanowić się, co jest główną przyczyną odrzucenia Boga, bo jest niewygodny dla nas. Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do takiej refleksji, skupienia się, zastanowienia, z czego trudno jest nam zrezygnować. Jezus chce wejść właśnie w tę niewygodną dla nas przestrzeń życia. Należy uczciwie popatrzeć na siebie. Członkowie Akcji Katolickiej są ludźmi stale pytającymi o Niego i poszukującymi Go. Czy nasze poszukiwanie Chrystusa przemieniającego przyczynia się do tego, że w naszym otoczeniu tych na „nie” będzie mniej. Czy w związku ze Świętami Wielkanocnymi coś się w nas i naszym otoczeniu zmieni? Kapłan pozostawił słuchaczy z tym refleksyjnym pytaniem. Po mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem odbyło się nabożeństwo adoracyjno- błagalne do św. Walentego. Następnie w salce parafialnej, odmówiono modlitwę Anioł Pański i po ciepłym poczęstunku nastąpiła prezentacja parafialnego Oddziału AK, który działa bardzo prężnie pod kierownictwem prezesa POAK Anny Tomali, przy dobrej współpracy z ks. proboszczem Michałem Anderko. Obrady rozpoczęto od przedstawienia działań POAK w poszczególnych parafiach na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. AK Archidiecezji Katowickiej jest znacząco zaangażowana w działania pomocowe dla Ukrainy. Omówiono sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów prezesów w POAK, przygotowań do obchodów 25-lecia AK w Archidiecezji Katowickiej. Prezes Jerzy Karmański przypomniał o sporządzeniu wniosków z poszczególnych parafii do  odznaczeń zasłużonych działaczy AK. Skarbnik DIAK poinformowała o dobrym stanie składek członkowskich. Po krótkiej przerwie, wysłuchaliśmy prelekcji ks. proboszcza Michała Anderko, będącego Archidiecezjalnym Asystentem Kościelnym KSM. Kapłan mówił o sposobach werbowania młodych do KSM. We wstępie stwierdził, że młodego człowieka nie możemy Ewangelizować po naszemu, bo to jest zasadniczym błędem. Mamy pewne schematy, których się trzymamy, a to tylko młodych zniechęca.  Młodego człowieka trzeba wpierw dobrze wysłuchać i pozwolić mu działać. Trzeba iść drogą razem z młodymi, ale decyzję muszą podejmować sami. Młodzi ludzie są największą inwestycją Kościoła. Jeżeli Kościołowi zależy na młodych, to trzeba z nimi być. Nie wolno zniechęcać się do pracy z młodymi, bo poprzez modlitwę można wszystko osiągnąć. Kapłan zakończył swój wykład modlitwą i błogosławieństwem końcowym. Dziękujemy ks. proboszczowi Michałowi Anderko oraz Parafialnemu Oddziałowi AK za gościnę, życzliwość, za wszelkie dobro jakiego doświadczamy podczas kolejnego pobytu w Bieruniu. Szczęść Boże!    

 

Maria Rączka – Zarząd DIAK

środa, 30 marca 2022

Akcja Katolicka – ZAPRASZA na Wieczór Filmowy

 

Walcz o swoją rodzinę!


 


 

         "Odważni"

Początek: piątek 22 kwietnia

po Mszy Św. wieczornej – ok.19.20

 Par. Św. Ap.

Piotra i Pawła                               

w Katowicach                                

ul. Mikołowska 32                                                                                                                 

                                                     

Wstęp wolny !                                                                           

 

Sala pawilonu katechetycznego

W trakcie zapraszamy na poczęstunek.

Ze względów epidemicznych prosimy o zabranie maseczki.

 

Oficerowie policji stawiają czoła wielu wyzwaniom.

Jednak ich najważniejszym powołaniem jest ojcostwo.

Czy ochronią serca swoich najbliższych?