czwartek, 10 listopada 2022

OBCHODY 25-LECIA ODRODZENIA AKCJI KATOLICKIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

XV Pielgrzymka AK Archidiecezji Katowickiej do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego                     w Katowicach, pod hasłem „Idziemy w pokoju Chrystusa” – 15.10.2022r.

Liczni przedstawiciele parafialnych oddziałów AK z całej Archidiecezji Katowickiej wraz ze swoimi Asystentami Kościelnymi  przybyli do Kaplicy  WSSD w Katowicach, gdzie w imieniu Zarządu DIAK powitał wszystkich prezes DIAK,  p. Jerzy Karmański. Mszę św. koncelebrowaną w intencji żyjących i zmarłych członków AK odprawił Arcybiskup Wiktor Skworc wraz z 12 celebransami. Uroczystą oprawę mszy św. przygotowali członkowie AK. W modlitwie wiernych pamiętali o Arcybiskupie Seniorze Damianie Zimoniu, który 25 lat temu reaktywował Akcję Katolicką w Archidiecezji Katowickiej  oraz o pierwszym Asystencie Archidiecezjalnym śp. ks. Romanie Kempnym. Bogu polecaliśmy obecnego wśród nas Arcybiskupa Wiktora Skworca, wszystkich Asystentów Archidiecezjalnych i Parafialnych, żyjących i zmarłych członków AK. Prosiliśmy Boga o zakończenie wojny na Ukrainie i o pokój na świecie, a także o światło Ducha Świętego dla wszelkich podejmowanych działań przez AK. Homilia wygłoszona przez Arcybiskupa Wiktora Skworca przywołała historyczne  okoliczności  powołania diecezji śląskiej w 1925r. Solidny fundament pod gmach Kościoła katowickiego położył  biskup August Hlond – pierwszy biskup Kościoła katowickiego, pierwszy administrator podejmujący decyzje o duszpasterstwie i administracji na Górnym Śląsku. To on utworzył Kurię, Sąd Duchowny, zbudował diecezjalne struktury administracyjne i parafialne. Założył Ligę Katolicką i propagował tworzenie w parafiach  Akcji Katolickiej. Arcybiskup przypomniał jego programowy list pasterski zatytułowany „ O życie katolickie na Śląsku”, w którym  August Hlond określił zadania, zasady tworzenia i sposób działania Akcji Katolickiej. Określił ją mianem ruchu zbiorowego ludu wierzącego, wykluczającego politykę. Ona miała przygotować ludzi katolickiego jutra w kraju i była zależna od hierarchii kościelnej. Miała być źródłem wierzących świeckich dla Kościoła Katolickiego oraz istotną częścią ewangelizacyjnej pracy Kościoła.  Zgodnie z oczekiwaniami rozwinęła się Akcja Katolicka w śląskim kościele, lecz czas II wojny światowej i czasy powojenne komunistyczne, zniszczyły całą strukturę organizacyjną Kościoła Katolickiego, zlikwidowały wszystkie kościelne organizacje w tym Akcję Katolicką. Dopiero w 1983 roku Papież Polak Jan Paweł II upomniał się o AK w Polsce i trzeba było ją reaktywować. Akcja Katolicka w archidiecezji katowickiej odżyła w 1997 w roku i stała się narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą siły miłości, wspólnego działania. Dziś w Jubileusz 25-lecia dziękujemy  Bogu za wszystkich, którzy ją tworzyli. Stajemy u progu nowego 25-lecia i trzeba wejść na drogę synodalną prowadzącą do Kościoła Synodalnego, tj. Kościoła jako ludu Bożego „w drodze”, a sercem takiego Kościoła jest „communio” wszystkich ochrzczonych w Duchu Świętym. Synodalność- to dynamizm rozwoju, to proces wzrastania ludu Bożego. Kościół ciągle „staje się”, idzie i rozwija się. Arcybiskup zachęcił członków AK, aby iść razem z Nim w pielgrzymce wiary ku Kościołowi synodalnemu i razem spełniać apostolską misję, bo jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa. Metropolita katowicki przypomniał, że zbliżamy się do jubileuszu 100-lecia naszego lokalnego Kościoła. 7 listopada 1922 r. Stolica Apostolska powołała do istnienia administraturę apostolską, która trzy lata później została podniesiona do rangi diecezji. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej jubileuszowej , pan Prezes podziękował Metropolicie za jej sprawowanie i poprosił o przyjęcie „Medalu za Dzieło Ewangelizacji”, który został Arcybiskupowi przyznany przez Kapitułę Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Po tym uroczystym momencie, uczestnicy udali się na jadalnię WSSD , gdzie mogli posilić się daniem obiadowym, kawą i ciastem.

W auli seminaryjnej odmówiono wspólnie modlitwę „Anioł Pański”, a następnie wysłuchano wystąpienia naszego Asystenta Archidiecezjalnego ks. Krzysztofa Brachmańskiego, które było wprowadzeniem do wykładu ks. prof. Arkadiusza Wuwera. Ks. Krzysztof zwrócił uwagę na dwugłos o AK – nie tylko to, co było, ale i naprzód! Nie możemy koncentrować się tylko na wspomnieniach, marzeniach i planach, bo zapomnimy o działaniu. Nawiązał do  genezy odtworzenia AK w Polsce i w naszej Archidiecezji, marzeń inspiratorów jej powstania, by rozbudzić w sercach świeckich świadomość, że oni także są odpowiedzialni za Kościół. Cel ten został osiągnięty. Dziś po 25 latach Kościół może dziękować AK za rozbudzenie tej świadomości. Ten Kościół jest już inny, wierni przeszli stopniową ewolucję, zmienił się styl życia i następuje wielki głód „sacrum”. Ten głód jest zauważalny. Dla członków Akcji Katolickiej staje się nadal aktualne wezwanie z 1975 roku, którego świadectwo znajdujemy w Statucie AK: ”Widzieć – Ocenić – Działać”. Asystent dodał : „Niech wam się to jak najlepiej udaje”. Zacytował na koniec słowa Arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia, że „Kościół musi się wyróżnić w konkretnym doświadczeniu, a nie w abstrakcji”.                                                                                                                             

Rozpoczynając swój wykład „Akcja Katolicka wobec nowych wyzwań”, ks. prof. UŚ  Arkadiusz Wuwer zauważył, że słowa homilii Arcybiskupa W. Skworca i słowa wystąpienia  naszego Asystenta Kościelnego były tak głębokie i sugestywne, że to, co najważniejsze zostało już w nich wypowiedziane. Kościół jest jeden Chrystusowy i ma cechę synodalności – powrót, odkrywanie prawdziwej myśli Soboru Watykańskiego II. Wykładowca podkreślił, że przed AK stoją nowe wyzwania. Im bardziej nowoczesne społeczeństwo, tym mniej w nim religijności, a katolicyzm bywa płytki, powierzchowny, nieuchwytny, skostniały, zwyczajowy, okolicznościowy, a msze traktowane jako dodatek do katolicyzmu. Trzeba wszystko odnowić w Chrystusie! Nie chodzi o rozmnożenie uroczystości, nie szukać winnych w świecie, lecz zacząć od siebie. Celem jest formacja, a celem formacji kochać Boga bez względu na karę czy nagrodę. Kochać za to, że Bóg jest, bronić wartości, stawiać świątynię z żywych serc  – to zadania AK.

Przeglądu działań Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej  w ciągu 25 lat dokonał pan Prezes Jerzy Karmański. Kiedy w 1998 roku utworzono struktury AK – Krajowy Instytut AK, DIAK,  dekrety otrzymało 78 Parafialnych Oddziałów AK. Zarząd DIAK-u pracował w specjalistycznych zespołach. Prezes wymienił ważniejsze osiągnięcia DIAK do których zaliczył: Konkurs Literacki, Konkurs Plastyczny dla dzieci, Turniej  Szachowy, 39 Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca”, w których udzielono ok. 30 tys. porad w poszukiwaniu pracy, prowadzono kursy dla wolontariuszy, przy DIAK-u utworzono Uniwersytet III Wieku we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Dziś potrzeby są innego rodzaju. Co przyniesie przyszłość, nie wiadomo. Szeregi Akcji Katolickiej topnieją głównie z powodu wieku, a młodych osób z KSM-u brak.

Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowych, było wręczenie medali „Za Dzieło Ewangelizacji” i dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej” Archidiecezji Katowickiej.

Ostatnim akcentem Jubileuszu było Nabożeństwo różańcowe w Kaplicy WSSD, które prowadził nasz Asystent Archidiecezjalny ks. Krzysztof Brachmański, połączone z Aktem Zawierzenia Akcji Katolickiej św. Janowi Pawłowi II. Błogosławieństwo sakramentalne zakończyło nasze jubileuszowe pielgrzymowanie.

Serdeczne „Bóg zapłać” składamy ks. Ekonomowi WSSD, za udostępnienie nam Kaplicy, Auli i innych pomieszczeń na czas naszego świętowania. Dziękujemy za każdy gest życzliwości wobec naszych pielgrzymów. Dziękujemy Ks. Krzysztofowi oraz panu Prezesowi za wszelkie starania, byśmy ten Jubileusz mogli świętować godnie. Cenimy sobie bardzo obecność naszych Parafialnych Asystentów Kościelnych, którzy chcieli nam towarzyszyć w nabożnym przeżywaniu Jubileuszu. Wszystkim za wszelkie dobro „Bóg zapłać”.

 

Maria Rączka – Zarząd DIAK.   

 

poniedziałek, 7 listopada 2022

 

Z a p r o s z e n i e

                     Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2022r  w  salce katechetycznej parafii p.w. Św. Rodziny w  Tychach ul. Elfów 29.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,

Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,                

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.30   Prezentacja działalności POAK,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Wykład formacyjny,

Godz. 12.30   Sprawy organizacyjne

·         XXI Konkurs Literacki,

·         Informacja Skarbnika DIAK,

·         Informacje z KIAK,

·         Sprawy różne.

Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

 

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich. 

Na spotkaniu można będzie zaopatrzyć się  w materiały formacyjne na nowy rok liturgiczny 2022/2023.

 

 


wtorek, 25 października 2022

 

Filmowy

"Outcasts - Szare Anioły"

Początek: piątek 4 listopada

po Mszy Św. wieczornej - 19.20


 

Par. Św. Ap.

Piotra i Pawła                               

w Katowicach                                

ul. Mikołowska 32                       

 

 Wstęp wolny!                                                                               

  Sala pawilonu katechetycznego

Akcja Katolicka – ZAPRASZA!

 

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt25;40

 

Wieczór jeśli chcesz rozjaśnić świat blaskiem wiary to koniecznie przyjdź!

Poznaj świat szarych aniołów!

 

Zaproś bliskich, przyjaciół, znajomych i sąsiadów!

W trakcie poczęstunek!

Serdecznie zapraszamy!


czwartek, 13 października 2022

 

PROGRAM

 

XV Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej  do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach z okazji 25-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej w Archidiecezji Katowickiej w dniu 15.10.2022r.

„Idziemy w pokoju Chrystusa”

 

 

            10.00.   Powitanie pielgrzymów – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

            10.05.   Msza św. koncelebrowana z homilią pod przewodnictwem JE ks. abp. Wiktora   

                         Skworca.

            11.15.   Przerwa na posiłek.                                                                                                                            

            12.00.   Anioł Pański.

            12.05.   Słowo ks. Krzysztofa Brachmańskiego  - Archidiecezjalnego Asystenta 

                         Kościelnego,

            12.15.   Wykład formacyjny „ Akcja Katolicka wobec nowych wyzwań. Refleksja                   

                         w stulecie powołania Administracji Apostolskiej dla Śląska Górnego”                                 

                         – ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, profesor UŚ.

            12.35.    Informacje z życia Akcji Katolickiej.

·         Wystąpienie prezesa AKAK.

·         Wręczenie medali „Za dzieło ewangelizacji” i dyplomów „Zasłużony dla Akcji

Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.

·         Sprawy różne.

            13.00.    Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Św. Janowi Pawłowi II. Nabożeństwo  

                          różańcowe. Błogosławieństwo sakramentalne. Zakończenie  

                          pielgrzymki.                       

 

                  Msza św. odbędzie się w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17a, następnie przechodzimy do foyer w tym samym budynku. Akt zawierzenia Akcji Katolickiej św. Janowi Pawłowi II i zakończenie pielgrzymki w kaplicy.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                   Prezes Zarządu  

    ks. Krzysztof Brachmański                                                           Jerzy Karmański