środa, 22 lutego 2017

Z a p r o s z e n i e

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 18 marca 2017r w salce katechetycznej przy parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.

Program spotkania:
  • Godz. 10.00 Msza św. z homilią,
  • Godz. 10.45 Dziesiątka Różańca św.
  • Godz. 11.00 Poczęstunek,
  • Godz. 11.30 Posiedzenie Rady DIAK,
  • Godz. 12.50 Sprawy organizacyjne,
  • Godz. 13.00 Sprawy różne,
  • Godz. 13.15 Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

Ks. Piotr Rożyk -Archidiecezjalny Asystent Kościelny
Jerzy Karmański- Prezes DIAK

Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie spektaklu „Klątwa”·
 Jeśli nie potrafisz tego dokonać, aby w jakiejś sprawie zwyciężyło dobro, czyń przynajmniej wysiłki, aby wpływ zła jak najbardziej osłabić. (Św. Tomasz More)
W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa”  w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów  jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków. Ponadto nie może być publicznego przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia.  Przedstawienie jest niczym innym, jak jawną, przemyślaną i zamierzoną prowokacją o wyraźnych znamionach „mowy nienawiści”. Zarówno reżyser, jak i aktorzy przekroczyli granicę zdrowego rozsądku.
Jako katolicy świeccy zorganizowani w Akcji Katolickiej w Polsce, wypowiadamy stanowczy protest takiemu wymiarowi sztuki. Przypominamy, że zgodnie z art. 196 Kodeksu Karnego obraza uczuć religijnych, jak i publiczna profanacja przedmiotów religijnych w Polsce są karalne. Apelujemy więc nie tylko o poszanowanie uczuć religijnych osób wierzących, ale i szacunku wobec stanowionego
w Polsce prawa. Wzywamy do wycofania sztuki z repertuaru polskiego teatru!
Wprowadzając zamęt bluźnierczym przedstawieniem, Dyrektorowi Teatru Powszechnego i polskim aktorom biorącym w nim udział, przypominamy, że w dniu 5 grudnia 2014 r., w uznaniu dla zasług Św. Jana Pawła II, Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Polscy Parlamentarzyści, w uchwale wyrazili wdzięczność Papieżowi za: propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Stwierdzając przy tym, że: Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów.
 Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce,
Artur Dąbrowski

poniedziałek, 20 lutego 2017

SPOTKANIE FORMACYJNE RADY DIAK W PARAFII KATEDRALNEJ CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

Członkowie Rady DIAK spotkali się w dniu 11.02.2017 roku w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Uczestników spotkania powitał proboszcz katedry ks. dr Łukasz Gaweł.

 Mszę św. inaugurującą spotkanie odprawił w zastępstwie naszego Asystenta, ks. Prałat Stanisław Noga, który wcześniej również pełnił funkcję Asystenta AK Archidiecezji  Katowickiej. On też wygłosił homilię,  głoście” wygłosił ks. dr Łukasz Gaweł. Rozpoczął od stwierdzenia, że Kościół zawsze odnajdywał różne sposoby mówienia światu o Bogu. Inne było mówienie o Bogu dawniej, a inne w dzisiejszych czasach, lecz by Chrystusa głosić, to trzeba Go wpierw poznać. Dzisiejszemu człowiekowi trzeba przekazać, że istnieje Bóg bezwzględnie miłujący człowieka, bo dał mu na ziemię nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby go zbawił. On powołuje każdego z nas do życia wiecznego razem z Nim. On działa w Kościele i tu jesteśmy po to, by się Nim napełnić, a wtedy On jest stale obecny wśród nas i staje się przedmiotem naszego głoszenia. Nasze chrześcijaństwo z natury swej jest misyjne, powiedział kapłan, więc trzeba iść w świat i głosić Chrystusa. Kościół zakończył Rok Miłosierdzia, ale zdecydował, by mimo powszechności grzechu, dzisiejszemu człowiekowi mówić o miłości, bo Bóg pomimo naszych upadków, nigdy się do nas nie zniechęci, gdyż jest Miłosierną Miłością. Po zakończeniu Roku Miłosierdzia nie kończy się Boże Miłosierdzie, ani nasza misja, bo nadal świadczyć musimy o tym, czego doświadczyliśmy. Bóg jest źródłem życia dla wszystkich ludzi. Św. Jan Paweł II głosił, że mamy być nie tyle nauczycielami wiary, co jej świadkami. Świadectwo naszego życia ma świadczyć o uczynkach miłosiernych. To w nas musi być dotykalne miłosierdzie w sensie przebaczenia, ale nie tylko przebaczenia. Ono winno się przejawiać w naszym działaniu w miłosierdziu – w działaniu wspólnot i poszczególnych osób, bo jeśli tego zabraknie, nie będzie ono pełne. Słowa Chrystusa: „Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem...” winny być wyznacznikiem naszego miłosierdzia względem bliźnich, bo Bóg umiłował nas miłością łaskawą, wieczną, cierpliwą i przebaczającą. Kiedy człowiek tym żyje, w co wierzy – głosi światu Chrystusa. Staje się Jego świadkiem, sam się ubogaca i zaprasza innych do swej Wspólnoty. Kończąc swe wystąpienie kapłan przywołał postać Patrona rozpoczętego Roku liturgicznego – Bł. Brata Alberta Chmielowskiego i Jego słowa:„Bądźcie dobrzy jak chleb!”, które zadedykował członkom AK. Prezes J. Karmański podziękował ks. dr Łukaszowi Gawłowi za wygłoszony wykład, a następnie przekazał informacje związane z działalnością POAK-ów. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie Rady DIAK w Katowicach. Serdeczne „Bóg zapłać” Księdzu prałatowi Stanisławowi Nodze oraz ks. proboszczowi parafii katedralnej za poświecony nam czas, życzliwość i skierowane do członków AK Słowo Boże.
Dziękujemy również za gościnne przyjęcie członkom POAK parafii katedralnej. Szczęść Boże!w której nawiązał do słów czytanej Ewangelii / Mk 8,1-10 / i poprosił, byśmy zadali sobie pytania i próbowali na nie odpowiedzieć: - Czy my dzisiaj tak, jak ewangeliczny tłum, potrafimy uparcie trwać przy Jezusie i wciąż fascynować się Jego nauką? - Czy jesteśmy w stanie oddać Mu chociaż część swojej codzienności i żywić się Jego Słowem? Takiej postawy ewangelicznych słuchaczy Jezusa wszystkim członkom K ks. Stanisław życzył.
Po Mszy św. proboszcz Katedry Chrystusa Króla przedstawił zebranym historię świątyni, uzupełniając ją opowieściami o różnych ciekawych wydarzeniach, które miały tutaj miejsce. Po zwiedzeniu katedry, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do Sali parafialnej, gdzie po wspólnej modlitwie, przy kawie i herbacie był czas na swobodne rozmowy i dzielenie się wrażeniami.  Po przerwie wykład formacyjny nawiązujący do hasła Roku Liturgicznego: „Idźcie i głoście” wygłosił ks. dr Łukasz Gaweł. Rozpoczął od stwierdzenia, że Kościół zawsze odnajdywał różne sposoby mówienia światu o Bogu. Inne było mówienie o Bogu dawniej, a inne w dzisiejszych czasach, lecz by Chrystusa głosić, to trzeba Go wpierw poznać. Dzisiejszemu człowiekowi trzeba przekazać, że istnieje Bóg bezwzględnie miłujący człowieka, bo dał mu na ziemię nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby go zbawił. On powołuje każdego z nas do życia wiecznego razem z Nim. On działa w Kościele i tu jesteśmy po to, by się Nim napełnić, a wtedy On jest stale obecny wśród nas i staje się przedmiotem naszego głoszenia. Nasze chrześcijaństwo z natury swej jest misyjne, powiedział kapłan, więc trzeba iść w świat i głosić Chrystusa. Kościół zakończył Rok Miłosierdzia, ale zdecydował, by mimo powszechności grzechu, dzisiejszemu człowiekowi mówić o miłości, bo Bóg pomimo naszych upadków, nigdy się do nas nie zniechęci, gdyż jest Miłosierną Miłością. Po zakończeniu Roku Miłosierdzia  nie kończy się Boże Miłosierdzie, ani nasza misja, bo nadal świadczyć musimy o tym, czego doświadczyliśmy. Bóg jest źródłem życia dla wszystkich ludzi. Św. Jan Paweł II głosił, że mamy być nie tyle nauczycielami wiary, co jej świadkami. Świadectwo naszego życia ma świadczyć o uczynkach miłosiernych. To w nas musi być dotykalne miłosierdzie w sensie przebaczenia, ale nie tylko przebaczenia. Ono winno się przejawiać w naszym działaniu w miłosierdziu – w działaniu wspólnot i poszczególnych osób, bo jeśli tego zabraknie,  nie będzie ono pełne. Słowa Chrystusa: „Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem...” winny być wyznacznikiem naszego miłosierdzia względem bliźnich, bo Bóg umiłował nas miłością łaskawą, wieczną, cierpliwą i przebaczającą. Kiedy człowiek tym żyje, w co wierzy – głosi światu Chrystusa. Staje się Jego świadkiem, sam się ubogaca i zaprasza innych do swej Wspólnoty. Kończąc swe wystąpienie kapłan przywołał postać Patrona rozpoczętego Roku liturgicznego – Bł. Brata Alberta Chmielowskiego i Jego słowa: „Bądźcie dobrzy jak chleb!”, które zadedykował członkom AK.
              Prezes J. Karmański podziękował ks. dr Łukaszowi Gawłowi za wygłoszony wykład, a następnie przekazał informacje związane z działalnością POAK-ów.
Wspólna modlitwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie Rady DIAK w Katowicach.
Serdeczne „Bóg zapłać”  Księdzu prałatowi Stanisławowi Nodze oraz ks. proboszczowi parafii katedralnej za poświecony nam czas, życzliwość i skierowane do członków AK Słowo Boże. Dziękujemy również za gościnne przyjęcie członkom POAK parafii katedralnej. Szczęść Boże!        

Maria Rączka – POAK Boguszowice Os.

czwartek, 9 lutego 2017

Z a p r o s z e n i e         
      Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2017r. w salce katechetycznej przy parafii katedralnej p.w.  Chrystusa Króla w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49A.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,
Godz. 11.00   Historia i zwiedzanie katedry,
Godz. 11.30   Poczęstunek,
Godz. 12.00   Anioł Pański
Godz. 12.05   Informacja prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii 
                    katedralnej w Katowicach,
Godz. 12.20   Wykład formacyjny: „Idźcie i głoście” wygłosi ks. Łukasz Gaweł,
Godz. 12.50   Sprawy organizacyjne:
·        Przypomnienie procedur związanych z wyborem prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
·        Informacja z przebiegu obrad Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie,
·        Informacja skarbnika DIAK,
·        Sprawy różne,
Godz. 13.15   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.