czwartek, 9 lutego 2017

Z a p r o s z e n i e         
      Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2017r. w salce katechetycznej przy parafii katedralnej p.w.  Chrystusa Króla w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49A.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,
Godz. 11.00   Historia i zwiedzanie katedry,
Godz. 11.30   Poczęstunek,
Godz. 12.00   Anioł Pański
Godz. 12.05   Informacja prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii 
                    katedralnej w Katowicach,
Godz. 12.20   Wykład formacyjny: „Idźcie i głoście” wygłosi ks. Łukasz Gaweł,
Godz. 12.50   Sprawy organizacyjne:
·        Przypomnienie procedur związanych z wyborem prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
·        Informacja z przebiegu obrad Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie,
·        Informacja skarbnika DIAK,
·        Sprawy różne,
Godz. 13.15   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.