poniedziałek, 25 kwietnia 2016

AKCJA KATOLICKA W GOŚCINNYCH PALOWICACHKwietniowe spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej odbyło się w dniu 16 kwietnia 2016 r. w Palowicach, w Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej.

Palowice, to mała miejscowość lecz niezwykle urokliwie położona wśród lasów z wieloma stawami. Ośrodkiem religijnym, jest tu zabytkowy drewniany kościół z XVII wieku, w którym zgromadziliśmy się.  Członków AK powitał z wielką życzliwością Gospodarz parafii - ks. Proboszcz Piotr Siemianowski. Na wstępie zapoznał zebranych  z ciekawą historią parafii oraz zabytkowego kościoła, nie ukrywając przy tym dumy z dokonań  swoich parafian, którzy wielką troską otaczają kościół i jego obejście, wręcz zachwycające swym pięknem, o czym mogliśmy się przekonać. Palowiczanie kochają swój kościół i swojego Księdza Proboszcza, który jest otwarty na wszelkie inicjatywy, podejmowane działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, czy też działania ewangelizacyjne i formacyjne.

Z powodu nieobecności naszego Archidiecezjalnego Asystenta AK-  ks. Piotra Rożyka, Mszę Św. inaugurującą obrady Rady DIAK odprawił Proboszcz z Palowic – ks.Piotr Siemianowski, który również wygłosił homilię. Po końcowym błogosławieństwie zaprosił wszystkich do sali w Domu Parafialnym, gdzie członkowie miejscowego POAK przygotowali poczęstunek. Następnie odbyła się prezentacja działalności palowickiej AK, której Prezesem jest Pan Leszek Rasek. Imponująca jest różnorodność działań podejmowanych przez ten POAK na rzecz środowiska lokalnego, działań w wymiarze duchowym, moralnym i kulturalnym, przy ścisłej współpracy z Asystentem ks. Piotrem Siemianowskim. Pan Prezes Leszek Rasek po zakończonej prezentacji, skierował słowa podziękowania do ks. Proboszcza oraz do swoich członków AK, za odpowiedzialną, zgodną i
owocną współpracę w działaniu. Prezes DIAK p. Jerzy Karmański wyraził uznanie dla
działalności POAK i podziękował Gospodarzom za bardzo życzliwe przyjęcie AK .

Następnie odbyło się Zwyczajne Zebranie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej, w
czasie którego podjęto uchwały w sprawach zatwierdzenia: Sprawozdania Zarządu DIAK za
2015 r., Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Udzielenia
absolutorium Zarządowi, Budżet DIAK na rok 2016. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi
DIAK, zgłoszono kandydatów i dokonano wyboru kandydata na Prezesa DIAK Archidiecezji
Katowickiej. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem ks. Proboszcza.

                                                                                             Serdeczne Bóg zapłać!

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Konferencja Episkopatu Polski powołała nowego Prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w PolsceDecyzją Konferencji Episkopatu Polski nowym Prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce została Urszula Furtak z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Na stanowisku Prezes Krajowego Instytutu zastąpi Halinę Szydełko.
 Mgr inż. Urszula Furtak jest absolwentką Politechniki i Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie - specjalista zarządzania przedsiębiorstwem oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Od 1980 roku związana z Zielonogórskim Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jest autorką wielu artykułów, prezentacji i publikacji. Ściśle związana z lokalnym środowiskiem. Była organizatorką  i współtwórczynią wielu inicjatyw lokalnych i krajowych. Jest członkiem kapituł i rad. Od 2007 roku pełni funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.