środa, 20 września 2017

Zaproszenie na VII Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji KatowickiejProsimy o zgłaszanie chętnych  do udziału w kongresie do prezesa DIAK !


Serdecznie zapraszamy członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych na VII Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej, który odbędzie się w sobotę 28 października 2017 r. W nawiązaniu do aktualnego programu duszpasterskiego, temat tegorocznego Kongresu brzmi: „Szkoła modlitwy, czyli jak współpracować z Duchem Świętym”.

Uprzejmie prosimy o zachęcenie członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych
do uczestnictwa w Kongresie. Prosimy o przesłanie informacji o Kongresie i sposobie zapisania
się do wszystkich członków Waszych Wspólnot. Liczny udział w Kongresie  jest naszą wspólną sprawą.

Plan
8.15-10.30 rejestracja
9.00-10.00 Msza Święta
10.30-10.45 otwarcie Kongresu
Konferencje:
10.45-11.25 Ks. dr Maciej Basiuk „Osoba Ducha Świętego w nauczaniu biblijnym”
11.25-11.40 Przerwa kawowa
11.40-12.20 Ks. Tadeusz Skrzypczyk „Dary, charyzmaty i owoce Ducha Świętego”
12.20-13.00 Ks. bp dr Adam Wodarczyk „Historia ruchów odnowy i ich umocowanie prawne
w Kościele katolickim”
13.00-14.30 Przerwa na ciepły posiłek
14.30 Spotkanie w Auli
14.45-16.00 Spotkania w grupach
16.15-16.30 Podsumowanie
16.30-16.45 przejście do Kościoła Akademickiego (Krypta katedry Chrystusa Króla)
16.45-17.30 modlitwa w Krypcie na zakończenie Kongresu: Akatyst do Ducha Świętego (zespół Agapetos)

Uczestników Kongresu zgłaszają liderzy katolickich ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych do 10 października 2017 r. Koszt uczestnictwa w Kongresie to 25 zł od osoby

XVII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

      

         
Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XVII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
>               Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,>               Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>               Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,>    Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
                         
         Temat prac konkursowych:
o          Jakie przesłanie dla współczesnego świata niosą objawienia Matki Bożej z Fatimy.

Regulamin konkursu
             Kategorie wiekowe
>    W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
      kategoriach:
-                     Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-                     Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-                     Gimnazja
-                     Szkoły średnie
>    Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej;
>               Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
>               Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
>               Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>    Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,
>               Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
Terminy poszczególnych etapów:
>               Etap szkolny: do 24 listopada 2017 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);>               Rozstrzygnięcie Konkursu: do 18 grudnia 2017 roku:
Termin nadsyłania prac:
>               Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 1 grudnia 2017r.
>               Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład Komisji, oceniającej:
>    W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
>              Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>              Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>              Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
              Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
>              Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.plwww.ak-katowice.blogspot.comOrganizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

X ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ
1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                                   
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Termin
Sobota  4.11. 2017 r.,  godz. 10.00.
Rejestracja uczestników rozgrywek od godz. 9.45
4
Miejsce zawodów
Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.
5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 30 października 2017r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45                            
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.ak-katowice.blogspot.com
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu 13 stycznia 2018r. (sobota) w parafii  p.w.  św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18 po Mszy św. o godz. 10.00.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

poniedziałek, 18 września 2017

XIII ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO TURZY ŚLĄSKIEJ- 16.09. 2017 r.


„Z MARYJĄ IDZIEMY I GŁOSIMY CHRYSTUSA” – pod tym hasłem członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej wraz ze swoimi asystentami kościelnymi pielgrzymowali do „Śląskiej Fatimy” – tj. do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. W roku Jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich oraz 300 rocznicy Koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, chcieliśmy dziękować Maryi za opiekę i na nowo zawierzyć Jej siebie, nasze rodziny, parafie oraz działalność  naszego Stowarzyszenia.
Pielgrzymów zgromadzonych u stóp Fatimskiej Pani powitał ks. proboszcz Kazimierz Czempiel, który również przedstawił niezwykłą historię Sanktuarium i kultu MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Przed rozpoczęciem mszy św. Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia,  byłych Asystentów Archidiecezjalnych: ks. dr hab. Arkadiusza Wuwera, ks. Stanisława Nogę i Ks. Piotra Szołtysika oraz tak licznie zgromadzonych asystentów parafialnych AK, powitał ks. Piotr Rożyk – Archidiecezjalny Asystent AK
 Uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez wszystkich asystentów kościelnych AK, odprawił i wygłosił homilię JE ks. Arcybiskup Damian Zimoń.  Nawiązując do czytanego fragmentu Ewangelii /Łk. 6, 43–49 / powiedział do zebranych,  że budowanie swojego życia na Jezusie Chrystusie trzeba rozpocząć od zbudowania mocnego fundamentu na skale. Wykopać fundament pod dom w skale nie jest łatwo, tak jak nie jest łatwo wejść w głąb „skały” swojego serca, by znaleźć prawdę o sobie, by to co złe wykorzenić.  Jest to jednak konieczne, by „dom” naszego życia z Bogiem mógł mieć mocne fundamenty, by mógł przetrwać wszelkie przeciwności. Czas Jubileuszu 100-lecia Fatimy jest dla nas okazją, by dokonać swojej wewnętrznej przemiany, by zbudować w swym sercu nowe fundamenty wiary.  W swej homilii Ksiądz Arcybiskup przywołał postać Wielkiego Papieża Polaka – św. Jana Pawła II i Jego Adhortację „Ecclesia in Europa”,  w której zawarta jest Ewangelia Nadziei. Tę Ewangelię mamy wszyscy głosić, celebrować ją i jej służyć, bo obecny w Kościele Jezus Chrystus jest jedynym i nieprzemijającym źródłem nadziei dla współczesnej Europy. On jest fundamentem  tej nadziei, którą współczesna Europa zagubiła, więc Orędzie Nadziei trzeba jej głosić.  Jest to zadaniem nie tylko duchowieństwa lecz także wiernych świeckich, w tym również członków Akcji Katolickiej, którzy uczestniczą w misji Kościoła. Mamy głosić i świadczyć, że wiara chrześcijańska jest jedyną odpowiedzią na pytanie, jakie współczesnemu człowiekowi stawia życie i tylko Bóg jest niezawodną rękojmią naszej nadziei. Tę obecność Boga wśród nas odkrywamy poprzez celebrację – trzeba na nowo odkryć liturgię, istotę modlitwy, kontemplacji, rolę sakramentów, szczególnie Eucharystii i Pokuty. Kościół czuje się zobowiązany, by z nową energią głosić Ewangelię Nadziei i zawierza tę misję Maryi oddając się w Jej macierzyńską opiekę.                                          Po błogosławieństwie końcowym pielgrzymi udali się do domu parafialnego, gdzie mogli skorzystać z możliwości zakupu ciepłego posiłku, ciasta i różnych napojów. 
W godzinach południowych wspólnie odmówiliśmy modlitwę „Anioł Pański”, po której ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer wygłosił wykład formacyjny: „Idźcie i głoście! – Gdzie? Co? Jak? – Fatimskie inspiracje dla misji świeckich w świecie”. Kapłan rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia, że  15 lat temu w 2002 r. powierzono mu prowadzenie AK Archidiecezji Katowickiej i Pierwszą Archidiecezjalną Pielgrzymkę AK w 2004 r. zorganizował właśnie do Turzy Śląskiej, swojej rodzinnej parafii. Podziękował za zaproszenie go do uczestniczenia w tegorocznym jubileuszowym pielgrzymowaniu i wygłoszenia nauki formacyjnej.