wtorek, 28 maja 2013

Wyjątkowa pielgrzymka


        15 czerwca, jak co roku,  Akcja Katolicka odbędzie pielgrzymkę na Jasną Górę, powierzając swą pracę i misję w Kościele Matce Bożej. Będzie to pielgrzymka wyjątkowa, bo wynagradzająca za profanację cudownego wizerunku Królowej Polski. Wiele diecezji podjęło, po tym smutnym dla nas wydarzeniu, modlitwy ekspiacyjne. Przybądźmy licznie na Jasną Górę, aby tym razem modlić się w tej intencji wspólnie. W Roku Wiary, zabierzmy ze sobą krzyże, aby podczas Eucharystii, wraz z wyznaniem wiary podnieść je w górę.

 Program na sobotę 15 czerwca
9.00     Katedra
– Słowo pasterskie Abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
– słowo p. H. Szydełko
                           – słowo bp. M. Leszczyńskiego
                          –  wręczenie medali „ Za dzieło apostolstwa”
10.15   – przejście na Jasną Górę
11.15   powitanie na Szczycie Jasnogórskim

11.30   – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim
               pod przewodnictwem i kazaniem Bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego


Akcja Katolicka na pielgrzymce w Piekarach Śl,


Pieszo, na rowerze, samochodem lub autobusem - mężczyźni i młodzieńcy z całego regionu udali się  do Piekar Śląskich, by oddać cześć Matce Boskiej Piekarskiej. 100 tysięcy mężczyzn modliło się za rodzinę do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej wśród pielgrzymów przybyli również członkowie Akcji Katolickiej. Pielgrzymka ta będąca świadectwem przywiązania mieszkańców Śląska do Boga i Ojczyzny stanowi przypomnienie podstawowych prawd ewangelicznych. "Sprawiedliwość i miłość społeczna, stanowiące tytuł Maryi czczonej w Piekarach, oznaczają pełnię ładu moralnego, jaki związany jest z całym porządkiem społecznym, a w szczególności z ładem pracy ludzkiej" - zaakcentował metropolita katowicki. Stwierdził, że ten ład społeczny realizuje się czterech kręgach: człowiek i rodzina oraz Ojczyzna-ojcowizna i świat. "Człowiek jest pierwszym i podstawowym wymiarem miłości społecznej" - stwierdził abp Skworc, podkreślając, że chodzi zarówno o aspekt osobowy, jak i instytucjonalny. Przywołując słowa kard. Augusta Hlonda o gwałcie na sumieniach, abp Skworc stwierdził: "Niestety znamiona "gwałtu na sumieniach" noszą co najmniej dziwne "patronaty" pełnomocnika rządu ds. równego traktowania i inne "inicjatywy" ministerstwa edukacji narodowej, które są jawną ingerencją państwa w sferę kompetencji wychowawczych rodziców. Wobec prób wprowadzania do systemu polskiej edukacji importowanych ideologii, trzeba z  naciskiem przypomnieć, że w naszym systemie prawnym obowiązuje konstytucyjna zasada prymatu rodziców w wychowaniu dzieci", wzywając do wspólnej troski o rodzinę, jedyną w pełni wiarygodną przestrzeń wychowania młodego pokolenia, przekazywania wartości i narodowych tradycji. "Rodzina, to podstawa ładu społecznego. To tradycyjna rodzina jest bytem najbardziej nowoczesnym. Najsprawniej tworzącym kapitał ludzki i PKB. Dlatego niech państwo wspiera rodzinę w dobrze pojętym interesie własnym, w imię zdrowego rozsądku. A przede wszystkim niech rodzinie nie szkodzi" - powiedział. Przypomniał również o wielkim kryzysie społecznym związanym z migracją młodych ludzi za pracą po za granice Polski. Wśród wielu zaproszonych gości obecni byli również kardynałowie Stanisław Dziwisz z Krakowa i Prymas Czech kard. Dominik Duka, który podziękował nam Polakom za Solidarność oraz za księży posługujących w jego kraju.
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej  naszej archidiecezji był reprezentowany był przez poczet sztandarowy, delegacja na czele z panem Prezesem Jerzym Karmańskim złożyli dar ołtarza na stypendia dla uzdolnionej młodzieży .

piątek, 24 maja 2013

Startujemy z naszą ogólnopolską akcją „W niedzielę nie kupuję”Nie kupuję w niedzielę, bo:

- nie chcę, aby inni pracowali, gdy ja odpoczywam,
- pamiętam, że zatrudnieni w sklepach też chcą spędzić ten czas z rodziną,
- pozwalam innym wypełnić nakaz moralny, aby w tym dniu powstrzymać się od pracy,
- pragnę poświęcić ten czas rodzinie i Bogu.

Zawsze pamiętam, że:

- niedziela różni się od innych dni tygodnia, ponieważ jest to dzień Pański,
- świętowanie niedzieli jest wypełnieniem trzeciego przykazania Dekalogu i pierwszego przykazania kościelnego,
- ten dzień jest czasem na refleksję, ciszę, lekturę i medytację.

Jak Bóg odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświecić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu (por. Konst. Gaudium et spes, n. 67).

Bł. Jan Paweł II uczy:

Związek między dniem Pańskim a dniem odpoczynku całego społeczeństwa jest istotny i znaczący nie tylko z punktu widzenia ściśle chrześcijańskiego. Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę, jest bowiem zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis stworzenia z Księgi Rodzaju (por. 2, 2-3; Wj 20, 8-11): odpoczynek jest rzeczą <świętą>, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym. Człowiek, obdarzony przez Boga ogromną władzą nad stworzeniem, mógłby zapomnieć, że to Bóg jest Stwórcą, od którego wszystko zależy. Uznanie tej prawdy jest szczególnie konieczne w naszej epoce, w której dzięki nauce i technice rozszerzyła się niezmiernie władza, jaką człowiek sprawuje przez swoją pracę…
Mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania. Oczywiście, to prawo pracownika do odpoczynku zakłada prawo do pracy, a zatem gdy rozważamy problemy związane z chrześcijańską koncepcją niedzieli, musimy wspomnieć z głębokim zatroskaniem o dramacie wielu ludzi, którzy z powodu braku miejsc pracy są zmuszeni do bezczynności nawet w dni robocze (List Apostolski Dies Domini, n. 65-66).

niedziela, 12 maja 2013

Spotkanie DIAK w parafii katedralnej Chrystusa Króla

Kolejne tegoroczne spotkanie formacyjne Rady DIAK odbyło się 11 maja w parafii katedralnej p.w. Chrystusa Króla w Katowicach. Rozpoczęła je Msza Św., którą koncelebrowali gospodarz miejsca proboszcz ks. prałat Stanisław Puchała i ks. dr Piotr Szołtysik Asystent Diecezjalny. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz Stanisław Puchała przywołał postać św. Pawła, jego działalność i dawanie świadectwa o Jezusie. Św. Paweł w swoich listach wspominał o wspólnocie ludzi wierzących, którzy dają świadectwo o Panu i o samych sobie. Ludzie wierzący powinni budować wspólnotę na zaufaniu między sobą i być czynnie zaangażowani w dzieło Chrystusa. Dzieło głoszenia Ewangelii. Akcja Katolicka to nie tylko sama „akcja”, ale coś głębszego – polegającego na budowaniu wiary we wspólnocie. Często pojawiają się pytania o to jak działać, jak głosić i jak świadczyć o Chrystusie. Ks. proboszcz odpowiadając na to pytanie powrócił do słów z przeczytanej wcześniej Ewangelii św. Jana „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. (…) Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.” Po Mszy św. wszyscy zebrani przeszli do salki parafialnej w jego trakcie  pani Prezes  POAK Elżbieta Szponar-Regulska przedstawiła szereg działań podejmowanych działań . Wśród nich są organizowane pielgrzymki do sanktuariów w Polsce, organizowany festyn parafialny, odmawiany wspólnotowo różaniec, uczestnictwo w wielu nabożeństwach, odwiedzanie dzieci z Domu Dziecka, zainicjowanie powstania parafialnej biblioteki. Zebrani mogli usłyszeć również od ks. proboszcza Puchały ciekawej historii parafii katedralnej.  Następnie wykład formacyjny wygłosił ks. dr. Piotr Szołtysik. Zwrócił uwagę na zagadnienie wiary opartej na fundamencie wiary w Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, a jego obecność jest uwidoczniona w Słowie, w Najświętszym Sakramencie i w drugim człowieku. Żeby pojąć wiarę trzeba rozważyć obecność Boga w tej właśnie kolejności. Na koniec spotkania poruszone zostały sprawy organizacyjne w tym pielgrzymki mężczyzn do Piekar i członków AK do Częstochowy. Spotkanie DIAK zakończono śpiewem Regina Coeli i błogosławieństwem kapłańskim. Każdy z uczestników otrzymał również od ks. proboszcza Puchały pamiątkę w postaci książki o naszej archikatedrze.
Grzegorz Mularczyk
Fotografie w galerii