poniedziałek, 11 stycznia 2016

„Kolędować Małemu...” - Spotkanie opłatkowe DIAK Archidiecezji Katowickiej w Boguszowicach Osiedlu,
w dniu 9 stycznia 2016 roku


Tradycyjne noworoczne spotkanie DIAK odbyło się w Parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, gdzie proboszczem jest nasz  Asystent Kościelny Ksiądz Piotr Rożyk. Świętowanie tego szczególnego dnia rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, którą celebrował Ksiądz Piotr w intencji wszystkich członków AK naszej Archidiecezji. W swej homilii kapłan podkreślił znaczenie ogłoszonego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia dla działalności Akcji Katolickiej oraz związane z nim kierunki działania Stowarzyszenia. Zachęcał, byśmy w tym Roku z radością i nadzieją  przyjmowali dzieła Miłosierdzia Bożego i  nie bali się ich podejmować względem potrzebujących oraz w trosce o Wiarę i Wspólnotę naszego Kościoła. Jesteśmy jak ewangeliczni uczniowie Jezusa (Mk 6,45-52) narażeni na wiele przeciwności na „morzu” swego życia i działalności Stowarzyszenia, lecz „Gdy Bóg z nami – któż przeciwko nam?”. Działaniom Akcji Katolickiej powinny przyświecać słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!”. Jezus chce, byśmy Mu zaufali i w Niego wierzyli.  Kapłan zwrócił także uwagę, że to spotkanie AK ma miejsce w przede dniu niedzieli Chrztu Pańskiego. Postawił pytanie: - Czy znasz dokładną datę swojego Chrztu?  Refleksja nad 1050 rocznicą Chrztu Polski skłaniać nas powinna do celebrowania własnej rocznicy Chrztu i  do przyjęcia postawy wdzięczności za ten otrzymany dar Wiary.
            Po końcowym błogosławieństwie, odbyło się wręczenie laureatom pucharów i nagród VIII Turnieju Szachowego i XV Konkursu Literackiego, a następnie wszyscy obecni na spotkaniu zostali zaproszeni do salki parafialnej na skromny poczęstunek.
fotografie w galerii.