piątek, 19 stycznia 2018

„KOLĘDOWAĆ MAŁEMU …” - Spotkanie noworoczne Rady DIAK 2018


 „Betlejem – Słowo o niezwykłej mocy, które roznieca żar w sercach i sprawia, że potrafimy wykrzesać więcej życzliwości, serdeczności, szlachetności. Oby Betlejem wrosło w nas, obyśmy zakorzenili się w Betlejem…”


Jedną z wielkich radości, którą członkowie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej wraz ze swoim Asystentem ks. Piotrem Rożykiem mogą przeżywać co roku, jest noworoczne spotkanie opłatkowe. Tegoroczne  odbyło się w dniu 13 stycznia 2018 r. w Parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu. Na spotkanie licznie przybyli prezesi POAK-ów z całej Archidiecezji oraz zaproszeni laureaci Konkursu Literackiego i zwycięzcy Turnieju Szachowego wraz ze swymi opiekunami. 
Uroczystą Eucharystię w intencji Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, żyjących i zmarłych członków AK, celebrował Asystent ks. Piotr, a  oprawę mszy św. przygotował miejscowy POAK.  W wygłoszonej homilii kapłan nawiązał do hasła nowego roku liturgicznego w Kościele i prosił, by członkowie AK dali się prowadzić Duchowi Świętemu, którego obecność jest konieczna dla zrozumienia tajemnic naszej wiary. Odnosząc się do słów czytanej Ewangelii kapłan życzył, by na każdego z nas Chrystus spojrzał tak przenikliwym wzrokiem, jak spojrzał na  ewangelicznego Lewiego  /Mk.2, 13-17/ i by powiedział każdemu: „Pójdź za mną!”; by zobaczył w każdym z nas swojego ucznia. Kapłan prosił, byśmy pozwolili Chrystusowi na nas patrzeć i uczyli się od Niego dostrzegać dobro w nas samych i w naszych bliźnich.


 Po uroczystym błogosławieństwie końcowym, uczestnicy Eucharystii przeszli do kościoła dolnego, gdzie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów, nagród, pucharów zwycięzcom konkursów oraz podziękowań dla opiekunów. Goście zostali zaproszeni na okolicznościowy ciepły poczęstunek do salki parafialnej.
Modlitwą Anioł Pański i kolędą rozpoczęła się część biesiadna Rady DIAK przy świątecznym stole, a następnie odbyło się krótkie posiedzenie Rady, które poprowadził pan Mariusz Tracz. Poproszony o zabranie głosu nasz Asystent  mówił o rozpoczętym nowym roku liturgicznym, który poświęcony jest Duchowi Świętemu. Przypomniał, że Jego działanie rozpoczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy i trwa nadal, a zawołanie „W Duchu Świętym”, jest hasłem posługi naszego Arcybiskupa Wiktora Skworca. Kapłan życzył wszystkim członkom AK szczególnego światła Ducha Świętego na ten rok, aby byli zawsze prowadzeni przez Niego, by byli w Kościele i dla Kościoła.    

                                                         
Podczas obrad zatwierdzono Kalendarium oraz Kierunki działania DIAK na 2018r. Prezes Jerzy Karmański poinformował o planowanych działaniach AK związanych z Jubileuszem 20-lecia Akcji Katolickiej i 100-lecia Niepodległości Polski oraz o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podjęto decyzję o Jubileuszowym Darze Modlitewnym: przez 9 miesięcy od lutego br. 1 dziesiątka Różańca – tajemnica Zesłania Ducha Św. , w intencji AK w Archidiecezji Katowickiej.
Kolęda, poświęcenie opłatków, wspólna modlitwa, a potem dzielenie się opłatkiem i życzenia, były bardzo uroczystym bożonarodzeniowym akcentem naszego spotkania, po którym nastąpiło radosne śpiewanie kolęd z akompaniamentem gitary naszego Asystenta. To był czas radości, pokoju i nadziei płynącej z wiary w Jezusa Chrystusa, który jest Panem historii i w obecnym roku liturgicznym daje nam szczególną łaskę otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Niechaj prawda o Bogu, który stał się Człowiekiem i naszym Zbawicielem będzie zawsze źródłem naszej radości.
Końcowe błogosławieństwo zakończyło nasze spotkanie. Dziękujemy za przybycie, za wspólnie spędzony czas, za prawdziwie świąteczną atmosferę. Szczęść Boże!
Maria Rączka – Zarząd DIAK

wtorek, 9 stycznia 2018

Z a p r o s z e n i e


Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boruszowicach - Osiedlu ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Wręczenie pucharów i nagród X Turnieju Szachowego i XVII Konkursu 
                    Literackiego,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne,
Godz. 12.30   Sprawy różne,
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 
Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK

        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański