czwartek, 28 marca 2019

K O M U N I K A T dla słuchaczy UTW przy DIAK Katowice


Uprzejmie informujemy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, że następny wykład odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali Domu Parafialnego parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, przy u. Mikołowskiej 32.
Temat wykładu: Mniejszości narodowe w Polsce. Wykład wygłoszą pracownicy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach.
Przed wykładem można będzie dokonać zapisów na III semestr.

Prezes DIAK 

środa, 27 marca 2019

K O M U N I K A T


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zaprasza na „Debatę 20 lat Polski w NATO” – Czy istnieje bezpieczeństwo bez Sojuszu.
Debata odbędzie się w siedzibie RODM w Katowicach, przy ul. Damrota 6, sala 104, w środę 27 marca o godz.17.00.
Wymagana jest rejestracja. Szczegóły na stronie internetowej www.rodm-katowice.pl
Zaproszenie skierowane jest w szczególności do słuchaczy UTW przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

Jerzy Karmański

środa, 13 marca 2019

RELACJA Z REKOLEKCJI
Tegoroczne rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej prowadził ks. prałat Stanisław Noga (były nasz asystent kościelny).
Tematem rekolekcji było hasło roku kościelnego „W mocy Bożego Ducha”, które miało nam przybliżyć i na nowo odkryć osobę Ducha Świętego oraz wzbudzić refleksję nad Jego działaniem. Pięć konferencji pozwoliło nam wnikliwie spojrzeć na nasze relacje z Bogiem poprzez działanie Ducha Świętego
            Bez działania Ducha Świętego Bóg jest dla nas bardzo odległy, a Ewangelia martwą literą. Konieczność codziennego czytania Pisma Świętego i jego kontemplacja są niezbędne dla łączności z Bogiem.  W obecnych czasach za mało czytamy, społeczeństwo biednieje intelektualnie.  Wiele przykładów oraz danych statystycznych, które przytoczył ksiądz rekolekcjonista, jest na to dowodem.
Ks. Stanisław Noga przytoczył między innymi takie rozważanie:

"Mamy większe domy, lecz mniejsze rodziny.
Więcej możliwości, lecz mniej czasu.
Mamy więcej tytułów, lecz mniej rozsądku.
Więcej wiedzy, lecz mniej zdrowej oceny sytuacji.
Mamy więcej specjalistów, lecz i więcej problemów.
Więcej leków, lecz mniej zdrowia.

     Dzięki Duchowi Świętemu słowo Boga staje się żywe w naszej codzienności i dzięki Niemu możemy je wypełnić. To dzięki Duchowi Świętemu możemy modlić się i budować więź z Bogiem Ojcem przez Jezusa. Modlitwa jest sednem wiary (każda wiara ma swoją modlitwę) i aktem miłości. Każdy z nas jest miejscem, gdzie Duch nieustannie się modli, czyli jesteśmy w stanie nieustannej modlitwy. Niestety, żyjemy często tak szybko i powierzchownie, że nie potrafimy wsłuchać się w modlitwę Ducha Świętego w nas. Możemy mieć różne spojrzenie na wiele spraw, które dzieją się wokoło nas, jednak Duch Święty pozwoli nam rozeznać właściwy kierunek . Przykład, który przytoczył ksiądz rekolekcjonista to perykopa z Ewangelii  Św. Łukasza:

41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście15, udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. 46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy16 do mego Ojca?» 50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Inne spojrzenia na opisane wydarzenie będzie miał rodzic wychowujący dzieci, a inne kapłan. Właściwe rozpoznanie może być tylko poprzez działanie Ducha Świętego i właściwą interpretację wydarzenia .