poniedziałek, 28 października 2013

RELACJA Z REKOLEKCJI JESIENNYCH W BRENNEJCzłonkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, uczestniczyli w dniach 25 –27 października 2013 r. w jesiennych rekolekcjach w Brennej.  Z prawdziwą życzliwością powitał przybyłych gospodarz Ośrodka Rekolekcyjnego ks. Marek Gwioździk , który poprowadził nasze rekolekcje.
Jak zawsze rozpoczęliśmy naszą formację od Adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
W ciszy i skupieniu, wielbiliśmy Boga za Jego bliskość, za obecność pośród nas, prosząc, by czas spędzony we wspólnocie, był czasem naszej przemiany i wzrostu w wierze. Kapłani zasiedli w konfesjonałach z posługą sakramentu pojednania, a uczestnicy rekolekcji prowadzili modlitwę różańcową, rozważając tajemnice bolesne.
Inauguracyjną Eucharystię rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” prosząc, by i tym razem napełnił nasze serca i umysły Bożą mocą i mądrością. Wstępem do homilii ks. Marka było pytanie retoryczne postawione każdemu z nas: - Po co tu przybyłeś?”. Ono zmusiło każdego do zastanowienia się nad tym, czy wiemy, czego oczekujemy, czy nasz pobyt tutaj ma sens, czym kierowaliśmy się decydując się na uczestnictwo w tych wspólnotowych rekolekcjach. W nawiązaniu do obchodzonego w tych dniach w Kościele Tygodnia Misyjnego, rekolekcjonista zwrócił się do członków Akcji Katolickiej z apelem, by zawsze byli „misjonarzami” wśród świeckich w swoich środowiskach. Definiując odpowiedź na postawione uczestnikom rekolekcji pytanie, ksiądz Marek powiedział, że jesteśmy tu po to, by odnowić nasze relacje z Bogiem, by upewnić się, że droga, którą zmierzamy do Zbawienia jest właściwą drogą. Posłużył się w swej homilii bardzo wymowną metaforą-porównaniem, mówiąc, że na wprost Ośrodka jest beskidzka Góra Równica i tam, po drugiej stronie góry jest uzdrowisko dla ciała i kondycji -  tam są prowadzone rehabilitacje, ćwiczenia fizyczne czasem bolesne, ale skuteczne, a z tej strony Równicy, też jest na górce „uzdrowisko”, ale dla duszy i trudne ćwiczenia duchowe.  To nasz Ośrodek Rekolekcyjny w Brennej, w którym chcemy „uzdrowić” swe relacje z Bogiem. Dodał, że kończący się Rok Wiary ma nam uświadomić, na ile jesteśmy lepsi i mocniejsi w wierze. Po Mszy Św. Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy pierwszy dzień naszych rekolekcji.
Fotografie w galerii.

wtorek, 8 października 2013

Zbliżają się nasze jesienne rekolekcje

Brenna, 25-27 października 2013r.

PROGRAM REKOLEKCJI
Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Piątek, dnia 25.10.2013r.

17.30 Przyjazd do Brennej.
18.00 Kolacja.
19.15 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
- Adoracja w ciszy
- Modlitwa różańcowa prowadzona przez uczestników rekolekcji
20.00 Msza Święta z kazaniem wprowadzającym
21.00 Apel Jasnogórski.


Sobota, dnia 26.10.2013r.

  7.30 Modlitwa Poranna – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu  NMP i konferencja
  8.30 Śniadanie.
  9.30 Konferencja i modlitwa różańcowa
11.30 Msza św. z homilią.
12.30 Obiad.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa.
16.15 Podwieczorek – kawa – indywidualnie biblioteka
17.30 Nieszpory z konferencją
18.00 Kolacja.
18.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.30 Spotkanie przy kominku.
21.00 Apel Jasnogórski
21.05 Film „Odważni” 2011 USA 128 min

Niedziela 27.10.2013r.

  8.00 Jutrznia w Auli
  8.15 Śniadanie
  9.00 Konferencja
10.15 Konferencja, wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa
11.15 Msza święta na zakończenie rekolekcji.
12.15 Obiad.


Rekolekcje wygłosi ks. Marek Gwioździk

piątek, 4 października 2013

Zapraszamy do konkursu literackiego


XIII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

          Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
>        rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
>        wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>        kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,

>    kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Tematy prac konkursowych:
o   Dlaczego wierzę? Jan Paweł II przewodnikiem w mojej wierze.      
o   Podaj przykłady z literatury i życia codziennego, ilustrujące myśl Jana Pawła II: „Polska potrzebuje ludzi sumienia”.
Regulamin konkursu