sobota, 19 listopada 2011

Sympozjum nt.: Społeczne aspekty nauczania prymasa Augusta Hlonda

PROGRAM SYMPOZJUM
z okazji 15-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej
w Archidiecezji Katowickiej

Społeczne aspekty nauczania prymasa Augusta Hlonda

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 19 listopada 2011 roku10.00 Msza św. w krypcie archikatedry katowickiej,
11.00 Przejście uczestników Sympozjum do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
11.30 Powitanie uczestników Sympozjum – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
11.45 Słowo Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego – ks. dr Piotr Szołtysik,
12.00 Wykład I – „Patriotyzm obywatelski prymasa Augusta Hlonda. Aktualność przesłania” - ks. dr Henryk Olszar – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
12.40 Wykład II – „Nowa ewangelizacja w Polsce w świetle społecznego nauczania Augusta Hlonda – ks. prof. Bogdan Biela – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
13.20 Dyskusja,
13.40 Wręczenie Medali za dzieło Ewangelizacji i dyplomów Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
14.00 Zakończenie Sympozjum.

środa, 16 listopada 2011

Rekolekcje Akcji Katolickiej Archidiecezji Katolickiej w Brennej

Tegoroczne październikowe rekolekcje poprowadził ks. proboszcz Piotr Brząkalik z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szopienicach. Ksiądz rekolekcjonista oparł swoje rozważanie na Ewangelii o synu marnotrawnym przybliżając jej treść przez analizowanie postaci z obrazu Rembrandta „Powrót”. Ukazując ojca i synów wskazał nam, że czas rekolekcji to taki czas, aby poszukać w sobie zmian. Czasem szukamy chrześcijaństwa gdzieś daleko, wysoko, a ono jest tu i teraz. Mamy popatrzeć na siebie z dystansu- jeśli chcesz, aby ciebie słuchano to nie mów głośno, nie krzycz. Język porozumienia się między sobą i z najbliższymi jest bardzo ważny. Jeśli wyciszymy emocje łatwiej usłyszeć to co inni do nas mówią. Najwięcej krzywdy sprawiamy sobie językiem, a najczęściej najbliższym.
Wszystko co mamy dostajemy od Boga z miłości, bo nic nam się nie należy.
Symbolem miłości jest serce- Pan Bóg nas czuje, kocha nas jak matka z czułością i jak ojciec. Pan Bóg jest- wyrozumiały- czeka na nas (szanuje naszą wolność), towarzyszy nam (czasem z daleka). Pan Bóg wszystkich traktuje jednakowo i dla każdego ma tyle samo miłości. Miłość Pan Boga jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Niczego nam nie wypomina. Pan Bóg każdego traktuje tak samo, każdy ma swoją szansę.
Ks. Piotr zwrócił nam uwagę na różne aspekty naszego życia takie jak zgoda. Fundamentem każdej zgody jest przyznanie się do winy. Zgoda na to co Bóg daje i na to co oddać muszę. Przyznanie się do błędu wobec Boga i ludzi.
Dojrzałość- miarą dojrzałości jest przewidywanie skutków- cokolwiek się robi i mówi należy przewidzieć tego konsekwencje. Mówienie o innych- trzeba być ostrożnym w ocenianiu innych- najlepiej mówić o sobie. Przebaczenie- nie jest proste. Moje oczekiwanie nie musi się spotkać z chęcią przebaczenia. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Zmiana człowieka- my nie jesteśmy w stanie zmienić człowieka. Człowiek może się zmienić tylko sam. Jedyne co możemy zrobić to prosić, pomagać, ułatwiać. Obojętność- lekceważenie- to najgorsza postawa jaką możemy okazać Panu Bogu i ludziom.

Dziękujemy Ks. Piotrowi Brząkalikowi za ten czas zatrzymania się i za ukazanie największej miłości i mądrości Boga Miłosiernego.
W czasie rekolekcji był też czas na wspólną i osobistą modlitwę, wymianę doświadczeń, spacery przy pięknej pogodzie.
Następne rekolekcje w marcu 2012 roku.
Zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej

wtorek, 15 listopada 2011

XI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKISerdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.


Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
- wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
- kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
- kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Tematy prac konkursowych:
-Korzystając z różnych dostępnych źródeł spróbuj uzasadnić sąd,że Błogosławiony Jan Paweł II był prawdziwym człowiekiem modlitwy.

-Uzasadnij, że człowiek bez modlitwy oddala się od Pana Boga.

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących
kategoriach:
- Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
- Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
- Gimnazja
- Szkoły średnie
można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej i tematycznej;
prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do wybranego tematu;
prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
-etap szkolny: do 20 listopada 2011 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
-rozstrzygnięcie konkursu: do 16 grudnia 2011 roku.
-wręczenie nagród 14 stycznia 2012 roku w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5;
Termin nadsyłania prac:
Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,ul. Jordana 39, 40-951 Katowice do dnia 30.XI.2011r
Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
-w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele - poloniści.
Nagrody:
-Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
-Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
-Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się do 14 stycznia 2012 roku w parafii p.w. .Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5, po Mszy św. o godz. 10.00.
Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
-Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

IV Turniej Szachowy

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej zaprasza swoich członków i sympatyków do udziału w IV Turnieju Szachowym o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.