środa, 23 grudnia 2015

Życzenia

,,Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel” /Mt 1,23/
              Niech rodzący się w stajence Syn Boży, obdarza nas nadzieją, radością i pokojem, w każdym dniu naszego życia.

             Czcigodnym Księżom Asystentom oraz członkom i sympatykom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku.

  Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                              Prezes Zarządu DIAK
              ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański

sobota, 19 grudnia 2015

WYNIKI XV ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Komisja w składzie:

1. Krystyna Bors          - Przewodnicząca
2. Elżbieta  Reichert    - Członek
3. Jerzy Karmański      - Członek
stwierdza ,że na XV Archidiecezjalny Konkurs Literacki wpłynęło   52 prace.
Temat pracy: Napisz jak realizujesz w swoim życiu słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodych: Musicie wymagać od siebie ,nawet gdyby inni od was nie wymagali”
Nagrodzone zostały następujące prace:
Szkoła podstawowa:
Klasy I- III
wyróżnienie : Maja Kodzis  kl. III  Zespół  Szkół  im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych;- opiekun: Anna Jaroszek, Brygida Kułach,

Klasy IV- VI
I. Miejsce:   Jakub Pawliczek  kl. V  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku 
-opiekun: mgr Sabina Matuszczyk
Zofia Brzonkalik  kl.VI  SP. nr1 w Rydułtowach;-opiekun: Bogumiła Grabiec                                         
II. Miejsce: Barbara Zaręba  kl. V  SP  im. Jana Brzechwy w Kobiórze;
- opiekun: dyr. szk. Mgr Beata Witańska
wyróżnienie : Hanna Żytkowska kl. IV SP. nr 2- Zespół  Szkół  im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych;-opiekun: Kinga Pelińska, Brygida Kułach 
Emilia Stolarek kl. IV SP.nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach – opiekun Barbara Pawłowicz
Gimnazjum
I.Miejsce: Katarzyna Cofała  kl. I  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze;-opiekun: mgr Joanna Gołek
II. Miejsce: Wiktor Swoboda  kl. I  Gimnazjum nr.1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach;- opiekun: mgr Monika Klyszcz - Kaczmarek
III.Miejsce: Agata Gdowska  kl. I  Gimnazjum nr.1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach Sl.;-piekun: mgr Monika Klyszcz - Kaczmarek
                                   
Szkoły średnie
I.Miejsce: Patryk Jaworski  kl. II  Technikum Górnicze przy ZSO im. Jana Pawła II w  Pawłowicach Śl.;opiekun: Joanna Nawara               
II. Miejsce: Dominika Waleczek  kl. II  Liceum Ogólnokształcące przy ZSO im. Jana Pawła II  w Pawłowicach Śl.-opiekun|:Joanna Nawara
                                               
Wyróżnienia za oryginalną formę literacką

Jakub Płonka    kl. IV  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.8 w Rybniku;- opiekun: mgr Sabina Matuszczyk
Jakub  Lech     kl. III  Gimnazjum nr.2  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach;- opiekun: Bożena Grabowska

Zatwierdził:
                                      Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
                                                      Archidiecezji  Katowickiej


                                                                Jerzy Karmański