sobota, 29 września 2012

Wystąpienie Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej z okazji pielgrzymki do Sanktuarium w KochłowicachKościół potrzebuje Akcji Katolickiej
Jest oczywistym, że żyjemy w trudnych czasach. Potrzeby naszego czasu wymagają od wszystkich członków  zaangażowanych życie Kościoła postawy służby i odwagi dawania świadectwa.
Wciąż aktualne są słowa Jana Pawła II, powtórzone przez Benedykta XVI: „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej, jest ona bowiem darem Ducha Świętego, który jest źródłem charyzmatów służących dobru całej ludzkości. Akcja Katolicka powstała jako szczególne stowarzyszenie wiernych świeckich, charakteryzujące się specjalnym i bezpośrednim związkiem z Ojcem Świętym, które szybko przekształciło się w cenną formę „współpracy świeckich z apostolatem hierarchicznym” zalecaną „stanowczo” przez Sobór Watykański II.    
Akcja Katolicka potrzebna jest Kościołowi także do ukazywania wartości tych wymiarów życia , o których dziś często się zapomina , a które są ogromnie ważne – takich jak otwarcie na Boga, życie wewnętrzne, odpowiedzialność i wychowanie , bezinteresowność i służba , powściągliwość i braterstwo, nadzieja
i umiłowanie życia.Dzisiaj niektórzy mówią „tak” dla Chrystusa, ale „nie” dla Kościoła. Jest to poważny błąd teologiczny, albowiem nie ma Kościoła bez Chrystusa i Chrystusa bez Kościoła. Tych dwóch rzeczywistości nie da się rozdzielić. I do obrony jedności tych rzeczywistości w sposób szczególny została powołana Akcja Katolicka. Ma ona nie tylko budować Kościół w sobie i innych, ale ma tego kościoła bronić we współczesnym świecie. Życie prawdziwie chrześcijańskie jest pierwszym i zasadniczym świadectwem, jakie winien dawać człowiek wierzący.
Zadania Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka jest darem i jest zadaniem. Tak to rozumiemy i tak to musimy przeżywać. Musimy dawać świadectwo naszym życiem wszystkim, bez kompleksów, zarówno w Kościele jak i poza .Powinniśmy żyć tak, jak głosimy. Nasze czyny będą mówiły za nas z o wiele większą siłą niż nasze słowa. Wtedy będziemy wiarygodni wobec ludzi, którzy będą mogli stwierdzić, że żyjemy zgodnie z prawdami, które głosimy.


Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Matce Boskiej z Lourdes

Matko Boska z Lourdes!
W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci Akcję Katolicką w naszej archidiecezji. Zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: księży asystentów oraz osoby świeckie: członków i kandydatów stowarzyszenia.
Powierzamy Ci wszystkie działania związane z: kształtowaniem sumień, formacją duchową i intelektualną, budzeniem odpowiedzialności za Kościół, ożywianiem ducha apostolskiego, wychowaniem do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią.
Spraw Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na śląskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę świętej Ewangelii, aby szanowano godność osoby ludzkiej, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, i jego pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.
Jak nasi ojcowie prosimy Cię Pani z Lourdes, pomóż nam tak żyć i pracować w Akcji Katolickiej, aby Chrystus stał się dla niewidzących światłem, dla grzesznych nawróceniem, dla zagubionych drogą, dla poszukujących prawdą i życiem dla dobrych umocnieniem.
Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej Tobie Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w Swoim Kościele. Amen.

Sprawozdane z X Archidiecezjalnej Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

X Archidiecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej do
Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes w Kochłowicach.

W sobotę 22 września br. bardzo liczna grupa członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej spotkała się na swojej dorocznej pielgrzymce tym razem w Kochłowicach w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. dr Piotr Szołtysik, archidiecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej. W wygłoszonej homilii skupił naszą uwagę na Słowie Bożym, które jako ziarno jest nieustannie w nas zasiewane i pada na różną glebę naszych serc. Zwracał uwagę, że nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego,musimy je przyjąć do serca i nim żyć.
Pytał nas: czy należymy do tych, którzy słuchają Słowa Bożego, czy też do tych, którzy przyjmują go sercem i nim żyją? Podkreślił, że potrzebujemy tych, którzy żyją Słowem Bożym.
W nawiązaniu do Matki Bożej z Lourdes, która w swoim objawieniu w 1852 roku zwróciła uwagę na trzy sprawy:
- potrzebę nawrócenia,
- modlitwę,
- pokutę.
Ks. Piotr Szołtysik powiedział, że nawraca się ten kto przyjmuje Słowo Boże, modli się i czyni pokutę. Mamy coraz więcej problemów z pokutą, jeśli nie będzie pokuty nie będzie nawrócenia.Tam gdzie jest Maryja tam jest modlitwa- szczególnie modlitwa różańcowa. Prosił abyśmy byli otwarci na Słowo Boże, rozważali je i wydali owoc. Niech nasze dzisiejsze pielgrzymowanie będzie owocne za przyczyną Matki Bożej z Lourdes.
Ks. Asystent powiedział też, że Akcja Katolicka jest odpowiedzialna za Kościół lokalny i powszechny.
Pod koniec Mszy Św. powitał zgromadzonych proboszcz miejsca ks. Jerzy Lisczyk i zaprosił do Domu Parafialnego. W dalszej części swojego wystąpienia ks. proboszcz Jerzy Lisczyk przedstawił długą oraz bogatą historię parafii w Kochłowicach, bo sięgającą roku 1590.Wskazał postacie, które przyczyniły się do umocnienia parafii, rozwoju życia duchowego i społecznego. Między innymi byli to ks. Ludwik Tunkel, ks. Franciszek Szulc, ks. kanonik Alojzy Pyrsz, ks. Joachim Krupa.
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes z 1806 roku to kościół późnobarokowy, murowany, postawiony w miejscu wcześniejszego drewnianego, do roku 1902 pod wezwaniem Świętej Trójcy.Wyposażenie przeniesione z pierwszego kościółka to organy 10- głosowe, balaski, balustrada chóru, kamienna chrzcielnica. Z XIX wieku są witraże z prezbiterium i ołtarze boczne, zaś z XX wieku ołtarz główny w formie groty lourdzkiej- z cegły obsypanej gruzem skalnym, nawiezionym z Lourdes.
Od 19 grudnia 2008 roku jest Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.
W dalszej części spotkania konferencję wygłosił Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Jerzy Karmański- potrzeby naszych czasów miarą naszego zaangażowania .
Przywołał słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Kościół potrzebuje AkcjiKatolickiej”. Ze wględu na wagę treści poruszanuch w konferencji zostanie opublikowana w odrębnej  informacji.
Miłą częścią spotkania było wręczenie 21 osobom dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.
Pielgrzymkę zakończono w Sanktuarium u stóp Matki Bożej z Lourdes modlitwą różańcową
i zawierzeniem Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Matce Bożej z Lourdes.
( Fotografie w galerii fotograficznej)

środa, 26 września 2012

III Jarmark św. Filipa i Jakuba w Żorach

III Jarmark św. Filipa i Jakuba w Żorach już za nami w sobotę 22 września przy najstarszej żorskiej świątyni odbył się już po raz trzeci Jarmark św. Filipa i Jakuba. Inicjatorem i głównym koordynatorem tego wydarzenia jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Dzięki zaangażowaniu wielu grup parafialnych jak również instytucji miejskich udało się stworzyć niepowtarzalny klimat rodem z wieków średnich. W trakcie jarmarku zobaczyć można było piękne stroje dam, rycerzy i mieszczan, wziąć udział w warsztatach kuglarskich i ceramicznych, nauczyć się tańców średniowiecznych, posłuchać również muzyki renesansowej, spróbować smakowitego jadła. Oprócz tego na scenie zaprezentowali się żorscy artyści. Na uwagę zasługiwał specjał żorski wypiekany tylko na tę okazję - ciasto św. Filipa i Jakuba przyozdobione belgijską czekoladą z nadrukiem herbu parafii. Jego receptura owiana jest ścisłą tajemnicą. Całość została zwieńczona piosenką w wykonaniu naszych duszpasterzy i pokazem ognia.
Więcej : http:\\jarmarkfj.pl
 Przekazał
Grzegorz Mularczyk
Prezes POAK przy parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach

piątek, 14 września 2012Zaproszenie  na X Archidiecezjalną Pielgrzymkę Akcji Katolickiej
do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach
w dniu 22 września 2012 r. 

Program: 
- godz. 10.00 – Powitanie pielgrzymów przez ks. dziekana Jerzego  Lisczyka , kustosza Sanktuarium oraz Msza św. Z homilią ks. dr Piotra Szołtysika archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej ( Sanktuarium),
- godz. 11.00 – Przerwa na poczęstunek (Dom Parafialny),
- godz. 11.30 – Słowo ks. dziekana Jerzego  Lisczyka , kustosza Sanktuarium  ( Dom Parafialny),
- godz. 11.55 – Wystąpienie pana Jerzego Karmańskiego – prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej ( Dom Parafialny),
- godz. 12.20 - Wręczenie Dyplomów „ Zasłużony dla AKAK”  ( Sanktuarium),
- godz. 12.30 - Nabożeństwo różańcowe z błogosławieństwem  (Sanktuarium),
- godz. 13.00 –Zawierzenie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Matce Bożej z Lourdes  (Sanktuarium),
-godz. 13.15 – Zakończenie pielgrzymki (Sanktuarium).

Relacja z pielgrzymki biegowej " Śladami Jana Pawła II"

W nocy z 7/8 września 2012r. grupa osób zebrała się przy michałkowickim kościele św. Michała Archanioła by wyruszyć pielgrzymką biegową do Zakopanego. Motywem wyboru tej trasy były słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane  pod Wielką Krokwią w 1997r.:
 Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda – W górę serca!” Te słowa stały się idealnym przesłaniem, ważnym w  życiu każdego polskiego pielgrzyma. Wspólna modlitwa w kościele i błogosławieństwo proboszcza ks. E.Kurpasa były sygnałem do wyruszenia w daleką trasę. Biegacze zabrali ze sobą w specjalnym rulonie intencje parafialne. Nocną ciszę rozpraszał cichy tupot kroków biegaczy. Kolejno mijano ulice Siemianowic Śl., Mysłowic, Bierunia, Oświęcimia, Kęt, Porąbki, Żywca, Jeleśni. Tutaj droga zaczęła się piąć ostro w górę aż do granicy państwa w Korbielowie. Kolejny odcinek to drogi Słowacji: Oravska Polhora – Rabca – Zubrohlava – Namestovo – Oravska Priehrada – Trstena – Liesek  – Hladovka    Sucha Hora.  Siły biegaczom dodawały ciepłe, serdeczne pozdrowienia braci Słowaków. Powrót na polskie drogi nastąpił w Chochołowie i dalej szlakiem do Zakopanego przez Gubałówkę.

wtorek, 11 września 2012

III Jarmark św. Filipa i Jakuba w Żorach

Średniowieczna muzyka, rycerze i damy dworu, kuglarze, garncarze, śpiewacy i inni artyści, wyśmienite wypieki i mięsiwa z rusztu, miody i pamiątki, konkursy dla rodzin i dzieci oraz wiele innych atrakcji już w sobotę 22 września 2012 na placu kościelnym  parafii św. św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach od godz. 12:00.
Organizatorem jarmarku jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej współpracujący z większością grup parafialnych, radami dzielnic i miejskimi instytucjami kulturalnymi.