sobota, 29 września 2012Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Matce Boskiej z Lourdes

Matko Boska z Lourdes!
W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci Akcję Katolicką w naszej archidiecezji. Zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: księży asystentów oraz osoby świeckie: członków i kandydatów stowarzyszenia.
Powierzamy Ci wszystkie działania związane z: kształtowaniem sumień, formacją duchową i intelektualną, budzeniem odpowiedzialności za Kościół, ożywianiem ducha apostolskiego, wychowaniem do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią.
Spraw Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na śląskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę świętej Ewangelii, aby szanowano godność osoby ludzkiej, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, i jego pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.
Jak nasi ojcowie prosimy Cię Pani z Lourdes, pomóż nam tak żyć i pracować w Akcji Katolickiej, aby Chrystus stał się dla niewidzących światłem, dla grzesznych nawróceniem, dla zagubionych drogą, dla poszukujących prawdą i życiem dla dobrych umocnieniem.
Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej Tobie Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w Swoim Kościele. Amen.