niedziela, 12 października 2014

SPOTKANIE FORMACYJNE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W KOŚCIELE ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KATOWICACH

W dniu 11 października 2014r. odbyło się spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, organizowane w ramach obchodów Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Po raz drugi w tym roku, dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Andrzeja Nowickiego,  spotkaliśmy się w  Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
Rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną, sprawowaną przez ks. Proboszcza i naszego Asystenta ks. Piotra Rożyka. Na ołtarzu wystawione były relikwie Jana Pawła II.
W wygłoszonej homilii ks. Piotr odwołał się do czytanej Ewangelii /Łk. 11, 27-28/, w myśl której każdy człowiek może stać się uczniem Jezusa poprzez słuchanie Jego Słowa i wprowadzanie go w codzienne życie. Być uczniem Jezusa, to dążyć do świętości. Świętymi mamy być tu i teraz, powiedział kapłan. Kodeksem świętości jest bowiem dane człowiekowi X Przykazań Boskich i przestrzegając je staniemy się świętymi. Do bycia świętymi nawoływał podczas swych pielgrzymek do Ojczyzny św. Jan Paweł II, którego relikwie uczciliśmy poprzez ucałowanie po zakończeniu Mszy Świętej.
Uczestnicy spotkania przeszli do sali parafialnej, gdzie wysłuchali wykładu ks. dr hab. Andrzeja Nowickiego – „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”.
Kapłan rozpoczął swój wykład od wygłoszenia motta:
„ W swoim życiu żyj tak, by kiedy umrzesz, świat choć na chwilę się zatrzymał...” –  Tak było, kiedy odszedł do Domu Ojca Papież Jan Paweł II. Spontaniczna obecność tłumów na Placu Św. Piotra i wznoszone okrzyki „Sancto subito!”, a w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach spontaniczna obecność kilku tysięcy młodych ludzi tkwiących w zadumie i modlitwie na całonocnym czuwaniu świadczyły o tym, że odszedł Człowiek Święty. Kapłan odniósł się do przestrzeni rozumienia świętości, której źródłem jest Bóg. Wszyscy tworzymy jeden Święty i Apostolski Kościół, którego siłą jest kapłaństwo powszechne. Każde życie ludzkie wiąże się z powołaniem do świętości, bo wolą Boga jest nasze uświęcenie. Perspektywa wielkiej potrzeby świętości otwiera się po Soborze Watykańskim II, a Św. Jan Paweł II jest tego przykładem. Jego bogaty dorobek (ilość beatyfikacji, kanonizacji, wyświęceń duchownych) jest istotny dla Kościoła. On nadał Mu kierunek osiągania świętości. Jest to wyraźne świadectwo dla świata.

Ksiądz Doktor wskazał na różne konteksty świętości Jana Pawła II:
     - chrystologiczny – odniesienie do Skały, trwanie przy Chrystusie;
-          radykalizm – wierność Chrystusowi do końca;
-          eklezjologiczny – umiłowanie Kościoła, odnoszenie się do przeszłości, nadawanie pewnym starym elementom nowego światła;
-          uobecniający – tu i teraz, postawa Świadka Dialogu, postawa otwarcia na innych, dialog ekumeniczny, potwierdzają duchową klasę człowieka;
-          wrażliwość na ewangeliczną biedę – pomoc materialna i duchowa, potrzeba serca wynikająca z troski o człowieka;
-          moc Jego słów z Ducha Świętego – słuchał i zapamiętywał, trafiał do ludzkich serc;
-          kontekst martyrologiczny – naznaczony cierpieniem od samego dzieciństwa poprzez okres wojny, doświadczał cierpienia w konsekwencji zamachu na Jego życie, ale odszedł nie jako krwawy męczennik;
-          kontekst społeczny – rodzina podstawową komórką decydującą o tym świecie;
-          kontekst eschatologiczny – świat był dla Niego tylko przestrzenią uświęcania się, a punktem odniesienia był Chrystus.
- kontekst mistyczny – całkowite zjednoczenie z Bogiem.

Kapłan zwrócił uwagę na to, że świętość dla dzisiejszego świata jest często tematem wstydliwym, niechcianym, ale też i pożądanym. W rzeczywistości świętość jest zakorzeniona w naszym chrzcie i jest zadaniem dla świeckich i osób duchownych, tak w sferze życia rodzinnego i wspólnotowego jak i w sferze życia społecznego i politycznego. Świętość jest możliwa w życiu każdego żyjącego człowieka. Do sięgania po świętość zachęcał Jan Paweł II i przypominał, że często posiadamy w sobie nieuświadomioną potrzebę świętości. Zachęcał: „  Nie lękajcie się być świętymi!” Przypominał o przykazaniu danym ludowi od Boga: „ Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. (Kpl 19,2) . Według Świętego Jana Pawła II :”Świętość stanowi kres drogi nawrócenia i jest pielgrzymowaniem do Boga, który jest Święty”.

Świętość – to człowieczeństwo osadzone w Chrystusie – powiedział Kapłan. Zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by i dla nich zawsze punktem odniesienia był Chrystus, a Syn tej Ziemi, Święty Jan Paweł II był Duchowym Przewodnikiem i wzorem Polaka-Patrioty zatroskanego o losy Ojczyzny. Zachęcał, by członkowie AK czytali o kontekstach Jego życia i odnosili do swojego, a to będzie pobudzać ich świadomość  i zmierzać do przemiany życia. Kończąc swój wykład Kapłan stwierdził, że pięknie by było, gdybyśmy wszyscy osiągnęli ten cel i spotkali się z naszym Janem Pawłem II w Królestwie Niebieskim.

W godzinie południowej odmówiono modlitwę „Anioł Pański”, a następnie Pan Prezes Jerzy Karmański przekazał aktualne informacje z życia DIAK. Prosił o indywidualne zgłaszanie się chętnych osób na rekolekcje w Brennej bezpośrednio do Ośrodka Rekolekcyjnego.
Prezes poinformował o kolejnym Zwyczajnym Zebraniu Rady DIAK w dniu 8 listopada 2014 r., które odbędzie się w Niedobczycach w Parafii NSPJ.
Skarbnik AK pani Aleksandra Duda poprosiła o terminowe uregulowanie składek.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo.Maria Rączka – POAK Boguszowice Os. Parafia św. Barbary

poniedziałek, 6 października 2014

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej organizowane w ramach obchodów Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”, 
które odbędzie się w dniu 11 października 2014r. w sali parafialnej przy parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ul. Mikołowska 32.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Przejście do sali parafialnej,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.20   Wykład: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie” – ks. dr hab. Andrzej Nowicki,                                
Godz. 12.00   Anioł Pański.
Godz. 12.10   Informacje z życia DIAK:
·         Przebieg Konkursu Literackiego – etap szkolny,
·         Przebieg eliminacji parafialnych do Turnieju Szachowego,
·         Zebranie Zwyczajne Rady DIAK w dniu 08.11.2014r w parafii p.w. NSPJ w Niedobczycach,
·         Rekolekcje w Brennej w dniach 28.11. – 30.11.2014r. prowadzi ks. Artur Stopka (dla osób, które nie mogły brać udziału w rekolekcjach wielkopostnych),
·         Organizacja wystawy plakatu w grudniu 2014r.,
·         Informacja skarbnika DIAK,
·         Sprawy różne.
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

Prosimy o rozpoznanie w POAK zainteresowania członków udziałem w rekolekcjach w miesiącu listopadzie 2014r.

- Archidiecezjalny Asystent Kościelny -Ks. Piotr Rożyk

-Prezes DIAK  -Jerzy Karmański

W IMIĘ WOLNOŚCI

Po raz dziewiąty do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki dobiegła i dojechała Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników Stanu Wojennego. Przy kościele pw. św. Stanislawa Kostki na warszawskim Żoliborzu spotkali się uczestnicy sztafety z archidiecezji katowickiej, warmińskiej, warszawskiej oraz diecezji płockiej i radomskiej  młodzież szkolna, nauczyciele, osoby niepełnosprawne, samorządowcy, związkowcy, górnicy i oczywiście członkowie Akcji Katolickiej.W ten sposób uczczono przypadającą w tym roku 30. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności.

Ponad 100-osobową ekipę powitali proboszcz parafii ks. dr Marcin Brzeziński oraz przedstawiciele Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej – prezes Halina Szydełko z Urszulą Furtak, Stefanem Majerczakiem i Bożeną Ulewicz. Obecni byli prezesi diecezjalni: Danuta Janicka, Elżbieta Olejnik, Wojciech Ruciński i Jerzy Skórkiewicz. Po złożeniu kwiatów i wykonaniu pamiątkowych zdjęć odbyła się uroczysta Msza św. z udzialem pocztów sztandarowych Akcji Katolickiej i Komisji Zakładowej Solidarności KWK Wujek. Tegoroczną sztafetę zakończyło spotkanie w Domu Pielgrzyma Amicus, podczas którego wszyscy uczestnicy zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami, medalami, koszulkami. Żegnając się przyrzekli spotkać się tu znów za rok. Będzie to 10 edycja tej inicjatywy, wokół której integrują się ludzie różnych pokoleń i środowisk, gdyż bł. ks. Jerzy Popiełuszko potrafi nadal nas łączyć. Jest wyzwaniem dla kapłanów i dla świeckich.

niedziela, 5 października 2014

Parafialne Spotkania z Kulturą organizowane POAK Orzesze Zawiść                                                      

Już po raz piąty Akcja Katolicka w Orzeszu zorganizowała Parafialne Spotkania z Kulturą  w celu uczczenia konsekracji naszego kościoła. Tym razem  program nasz dotyczył - Roku Rodziny jaki w bieżącym roku przeżywamy w naszej archidiecezji. Zorganizowaliśmy w piątek 26 września rodzinną wycieczkę do bardzo ważnego zakładu w naszym mieście jakim jest  Huty Szkła. Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po całym zakładzie i zapoznali się z metodą wytwarzania naczyń szklanych w orzeskiej Hucie Szkła.. Jesteśmy wdzięczni  dyrekcji Huty Szkła za wyrażenie zgody na zwiedzenie tego zakładu. Mieliśmy okazję poznania kultury pracy w nowoczesnym  zakładzie . W sobotę 27 września na nasze zaproszenie przyjechali do naszej parafii znani i cenieni organizatorzy rekolekcji dla małżonków oraz dla kandydatów do małżeństwa Państwo Teresa i Eugeniusz Maliccy, którzy wraz ks. prałatem  Stanisławem Puchałą  od ponad trzydziestu lat takie rekolekcje organizują u ojców Jezuitów w Czechowicach Dziedzicach. Wygłosili oni w naszym kościele bardzo interesujący wykład  p.t. Rodzina Fundamentem Naszej Wiary, w którym omówili  na jakie zagrożenia jest narażona rodzina w dzisiejszych czasach i co należy robić i jak się zachowywać by wspólnie pokonywać istniejące problemy a także by dotrzymać przysięgi małżeńskiej złożonej podczas naszego ślubu. Ks. Puchała zachęcał by swoje sprawy poświęcać Bogu,  rozmawiać ze sobą i  nie  kończyć dnia bez pojednania  a nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. Państwo Teresa i Eugeniusz Maliccy za swoją wspaniałą działalność  w naszej archidiecezji zostali odznaczeni w tym roku przez arcybiskupa Wiktora Skworca medalem  LUX ex Silesia a z ich pomocy do tej pory skorzystało wiele tysięcy małżeństw oraz narzeczonych. Zachęcali oni razem z ks. Puchałą obecnych ludzi w kościele do wzięcia udziału w prowadzonych przez nich rekolekcjach. Niedziela 28 września była kolejnym dniem  gdzie realizowany był program Parafialnych Spotkań z Kulturą. Po popołudniowej mszy zebrani w kościele ludzie mogli wysłuchać  koncertu zaproszonego przez naszego  Proboszcza Edwarda Kopkę organisty z bazyliki w Panewnikach  Łukasza Kurpasa. Oprócz muzyki poważnej znanych europejskich kompozytorów obecni w kościele ludzie mogli pośpiewać sobie popularne pieśni oazowe a spotkanie prowadził nasz proboszcz. W ramach Parafialnych Spotkań z Kulturą  w niedzielę 5 października do naszej parafii został zaproszony również diecezjalny opiekun Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Marian  Wandrasz, który w swoich kazaniach podczas każdej mszy zwracał uwagę  na ważne zadanie  jakie stoi przed każdą rodziną. Tegoroczne hasło na przeżywany obecnie  Rok Rodziny w naszej archidiecezji „ Rodzina Miłością Wielka”  nawołuje by wszyscy jej członkowie  dbali o dobrą atmosferę w każdej rodzinie. Obowiązkiem rodziców jest zapewnić obok wykształcenia prawidłowy rozwój swoich dzieci w tym również właściwe wychowanie w wierze a wspólna modlitwa i uczęszczanie na mszę do kościoła tę wiarę umacniają. Rodzice swoją postawą powinni dawać przykład  dzieciom jak  dbać o wzajemne relacje choć jest to czasem bardzo trudne zwłaszcza jak jeden z małżonków jest długo poza domem. Zbyt wielka pogoń za sławą, nadmiernym bogactwem, czy inną działalnością, która przysłania własną rodzinę również nie sprzyja wzajemnym relacjom  w rodzinie. Przykładem dla nas wszystkich niech będzie Święta Rodzina, która mimo wielu trudności , niebezpieczeństw  i ubóstwa jakie musiała znosić była ze sobą bardzo zjednoczona i wypełniona miłością.  Dziękujemy ks. dr Wandraszowi za przyjazd do naszej parafii i głoszenie kazań, które  były dla nas ważną wskazówką jak żyć w dzisiejszych trudnych czasach .

Czesław  Pryszcz.