poniedziałek, 20 czerwca 2016

O podjęcie akcji zbierania podpisów pod tą inicjatywą ustawodawczej dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele zaapelowali wspólnie biskupi czterech diecezji: gliwickiej, opolskiej, sosnowieckiej i archidiecezji katowickiej

Pasterze czterech diecezji informują, że zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który tworzą różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców. Biskupi zwracają uwagę, że postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne oraz pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.
„Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów” – czytamy w dokumencie podpisanym przez metropolitę katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz biskupów Jana Kopca z Gliwic, Andrzeja Czaję w Opola i Grzegorza Kaszaka z Sosnowca. „Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas”. Więcej informacji na temat projektu ustawy oraz wzór deklaracji popierającej inicjatywę można znaleźć w najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”

Biskupi wskazują, że jeśli wymieniona inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, może prowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Autorzy apelu przypominają, że to myśl z zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. „Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej”.
Biskupi czterech diecezji wyrazili też nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazaniu ich do Sejmu, „Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy”. Przypominają, że skutecznym i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się już wiele krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania. „Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej.
Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy” – wskazują autorzy komunikatu.